Sürdürülebilir Havaalanları

ÜRÜN ve FİRMA ARAŞTIRMA

Oğuzhan Özyiğit
Oğuzhan Özyiğit
Sivas Selçuk Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra lisans öğrenimi Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. Lisans öğrenimi bittikten sonra bir yıl süre ile Amerika'da University of Delaware'de İngilizce dil kursuna devam etti. Daha sonra Brunel University London'dan Pazarlama yüksek lisans derecesini aldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde üretim yönetimi ve pazarlama programında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Sürdürülebilir Havaalanları
Oğuzhan ÖZYİĞİT

Birleşmiş Milletler’in öncülüğünde, 90’ların ilk çeyreğinde başlayan küresel iklim değişikliği ile mücadele etme girişimleri, taraf ülkelerin rekabetçi pozisyonlarını kaybetmek istememeleri ve dönüşüm için gereken yüksek mali girdi gibi sebeplerle istenen sonuçlara ulaşamamıştır. Küresel ısınmanın artmaya devam etmesinin muhtemel sonuçlarının beklenenden daha şiddetli olacağına dair endişeler 2018 senesinde Hükûmetler Arası İklim Değişikliği Panelinde bir rapor haline getirilmiş, 2019 senesinde ise AB ülkeleri, Avrupa kıtasını karbon emisyonlarından arındırmak için “Yeşil Mutabakat” adını verdikleri sözleşmeyi imzalayarak, küresel iklim değişiklikleri ile mücadelede en önemli adımlardan birisini atmıştır. Sıfır karbon emisyonu amacı tüm sektörleri kökten değiştirecek dönüşümler gerektirirken, tüm karbon salınımlarının % 2’sinden tek başına sorumlu olan havacılık sektörüne, karbon emisyonu salınımındaki bu büyük payından dolayı daha fazla yük düşmektedir.  Havacılık sektörünün doğaya salınımından sorumlu olduğu karbon emisyonlarında, uçakların yansıra havaalanlarının da büyük sorumluluğu bulunmaktadır. Yeni havaalanlarının bu sorumluluğu göz önünde bulundurularak inşa edilmesinin yanında, mevcut havaalanlarının da ekolojik modernizasyona tabi tutulması iklim değişikliği ile mücadelede ayrıca önem arz etmektedir.

Yenilenebilir kaynaklara, bina yapım ve kullanım sürecinde başvurmak, sürdürülebilir havaalanlarının oluşturulmasında kilit başarı faktörlerinden birisidir. Doğal kaynakların verimli kullanılması ve bina inşası sürecinde kullanılan malzemeler karbon emisyonlarının azaltılmasında rol oynamaktadır. Enerjiden tasarruf sağlamak için enerji kullanım haritalarının oluşturulması bununla birlikte enerjinin elde edildiği kaynağın yenilenebilir kaynaklar olması ayrıca karbon salınımının azaltılmasında önemli bir etkiye sahip olacaktır. Helsinki Havaalanında rüzgar tribünlerinin kullanılmaya başlanması ile birlikte karbon emisyonları 10.000 ton azalmış, 1. terminalinde eski tip aydınlatmaların yenileri ile değiştirilmesi sonucunda enerji tüketimi % 80 oranında düşmüştür. İndira Gandhi Havaalanında ise 4 kafeterya dönüştürülebilir malzemelerden inşa edilmiş, Zurih havaalanında, ısıtma sistemlerinde yeraltı kaynaklarını kullanmasının yanı sıra buz çözme süreçlerinden elde edilen suları arıtıp, yağmur sularını tuvaletlerde kullanarak 2020 senesinde bir önceki yıla göre % 40 daha az temiz su tüketimine ulaşmıştır. İçlerinde İstanbul havaalanında bulunduğu birçok havaalanı ise LEED sertifikasını alarak yeşil binalar yaratma yolunda doğaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmektedir.

Lokasyon açısından incelendiğinde ise havaalanları çevreyle bütünleşmiş bir yapıda olmalıdır. Havaalanlarının kuruluş yerleri seçilirken daha sonra ihtiyaç duyacakları genişlemeler dikkate alınarak stratejik planlar ve analizler doğrultusunda karar verilmelidir. Eurocontrol’ün 2013 tarihli büyüme için engeller raporunda belirtildiği üzere Avrupa’da bulunan havaalanlarının % 70’i bu çevresel kısıtlamalardan etkilenmekte ve gereken büyümeyi sağlayamamaktadır. Rekabet ve karlılık amacıyla çevresel endişeleri göz ardı eden ve her şeye rağmen büyüme amacı güden havaalanları ayrıca sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkileyecektir. Lokasyonun sürdürülebilirlik üzerine etkilerinin incelenmesi üzerine İtalya Atmosfer Kirliliği Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen bir çalışmada ayrıca deniz kıyısında havanın daha hızlı hareket etmesi sebebiyle, denize kıyısı olan havaalanlarında havanın, denize kıyısı olmayan hava alanlarına göre 2 kat daha temiz olduğu belirlenmiş, İran’da yapılan farklı bir araştırma ise rüzgarlı bölgelere kurulan havaalanlarının daha temiz bir havaya sahip olduğunu göstermiştir.

Havaalanlarında sürdürülebilirliğin sağlanması için diğer bir önemli faktör ise tehlikeli maddelerden, lavabo atıklarına birçok farklı sınıftan oluşan atıkların yönetilmesidir. Sektör verileri Atlanta havaalanında 82.2, Beijing havaalanında 76.2, Heathrow havaalanında 78.4 ton günlük atık üretimi gerçekleştiğini göstermektedir. Üretilen bu atıkların üretilmemesi için gerekli önlemlerin alınması, üretilen atıkların ise doğru sınıflandırılması, geri dönüştürülebilecek olanların dönüşüm sürecine dahil edilmesi havaalanlarının sürdürülebilir politikalarında diğer önemli alt başlıklardır. Cenevre Havalimanında geri dönüşüm oranı %50 seviyesini aşmış, İstanbul Havaalanında toplanan atıkların geri dönüştürülmesinin yanında farklı bir şekilde değerlendirilerek sanat eserleri oluşturulmuş, Hong Kong havaalanında ise atıkların toplandığı sahalardan yayılan metan gazının %95’inin doğaya salınımı engellemiş, elde edilen gazların ve %80inden enerji elde edilmiştir.

Geride bıraktığımız son otuz sene içerisinde küresel iklim değişikliği ile mücadelede, farklı sektörlerden birçok kuruluş önemli adımlar atarak, bu iyileşme sürecine katkıda bulunmuştur ve bulunmaya da devam edecektir. Sürdürülebilir havaalanları bu iyileşme sürecinde üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye özen göstermiş ve birçoğu başarı hikayelerine dönüşerek doğaya verdiğimiz tahribatın onarılmasında ileride sesini daha fazla duyacağımız farklı başarı hikayeleri ile karşımıza çıkacağını şimdiden göstermiştir.

 

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Hakkını Vererek Çalışmak ve Karşılığını Almak

Değerli işçi, mühendis, mavi yakalı veya beyaz yakalı, çalışan arkadaşım, Hepimiz ekmeğimizin peşinde genç yaşlarımızdan başlayarak değişik sektörlerde çalışmaktayız. Amacımız,...

DFDS’ten İskenderun Limanı’na Ücretsiz Sefer

DFDS tarafından, Pendik Limanı’ndan İskenderun Limanı’na ağır makine ve insani yardım malzemesi içeren araçların ücretsiz taşıması yapılacaktır. Yolcu taşımacılığı...

UGM’de Dünya Gümrük Günü Semineri

26.01.2023 tarihinde Ünsped Gümrük Müşavirliği Genel Merkez Hizmet Binasında Dünya Gümrük Günü Semineri gerçekleşti. UGM Şirket Ortağı Sayın Yusuf...

Sürdürülebilir Filo Yönetimi

Filo yönetimi çeşitli araç gruplarının gerçek ya da tüzel kişilerin kullanımına sunulması hizmetidir. Günümüzde tamamen ayrı bir sektör haline...

Merkür Retrosunda Bir İ.K.

Ay Necati Beyciğim şu bizim İK’ya neler oluyor anlamadım. Ne bileyim Firdevs Hanım. Ben bir şey fark etmedim. ...

Kendi Hayatının Yöneticisi Olmak “Öz Yönetim”

“Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünüyor, kimse kendini değiştirmeyi düşünmüyor”. Leo Tolstoy Yaşam ve kariyer becerileri içerisinde yer alan Öz yönetim, günümüzün...

Sosyal İnovasyonlar

Son yıllarda insanlık tarihinin en önemli değişimlerinden biri; pandemiyi yaşadık. Pandemi beraberinde finansal sorunları getirdi. Öte yandan yaşadığımız iklim...

Kamu İhaleleri Açısından 2023 Yılı SGK ve Vergi Borcu Sınırları

Kamu İhaleleri Açısından 2023 Yılı SGK ve Vergi Borcu Sınırları belli olmuştur. Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu...

Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Ortaklığı

Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Ortaklığı, kısa adıyla SBEP, Ufuk Avrupa Programı kapsamında desteklenmiş olup temel gayesi, iklim nötr, sürdürülebilir, üretken ve...

Finansal Tabloların Analizi

Finansal Tabloların Analizi M. Vefa TOROSLU Finansal Tablo Kavramı Finansal tablolar, işletmelerin bir faaliyet döneminde yaptığı işlemlerin genel kabul görmüş muhasebe...
  • Hammadde / Ürün Tedarik ve Satış Hizmetleri
  • Akreditif ve Dış Ticaret Danışmanlığı
  • Ülke / Sektör Analizi ve Araştırma Raporu

Ticari Hizmetlerimizden Faydalanın

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 10 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın