Teknik Şartnameye Uygunluğun Katalogda İşaretlenmesi Gerekir Mi?

Mehmet ATASEVERhttp://www.mehmetatasever.org/
Mehmet ATASEVER, 2006-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı yapmıştır. Yüksek İhtisas Üniversitesinde sağlık yönetimi alanında dersler vermektedir. Sağlık ekonomisi, yönetimi ve finansmanı alanında yayınlanmış 10’un üzerinde kitabı vardır.
Mehmet ATASEVER 
Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen

Sinan ÖZESEN
Kamu İhale Uzmanı

Anahtar Kelimeler; Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi, Katalog, Ürün Özelliği, İşaretleme, Yeterlik Kriteri, Teklif Değerlendirme

İtirazen Şikayet Konusu; İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen kan gazı cihazının Teknik Şartname’nin 1’inci maddesinin (a), (d), (f) ve (k) bendinde istenilen özellikleri karşılamadığı, İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak belirlenen Teknik Şartname’ye Uygunluk Belgesi ve söz konusu belgede verilen cevapların, istekli tarafından verilen ilgili belgelerde (doküman, prospektüs veya kataloglarda) açıkça işaretlenmesi gerektiği ancak anılan istekli tarafından cevapların verilmediği ve bu hususlarda gerekli işaretlemelerin açıkça yapılmadığı, …
Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; 31.03.2021 tarihli ve 2021/UH.II-689 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına göre; İhale işlem dosyası kapsamında yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından antetli kağıdına yazılmış ve onaylanmış şekilde Teknik Şartname’ye Uygunluk Belgesinin sunulduğu, sunulan uygunluk belgesinde iddia konusu maddeleri karşılayacağının belirtildiği, ayrıca söz konusu cihaza ilişkin teknik özellikleri gösteren katalog ve prospektüsün de sunulduğu tespit edilmiştir.
Kataloglar üzerinde iddia konusu edilen Teknik Şartname’nin 1’inci maddesinin (a), (d) ve (k) bendinde istenilen özellikleri karşılayan bölümlerin belirtildiği, ancak anılan maddenin (f) bendinde istenilen özelliklere ilişkin bir belirlemenin katalog üzerinde görülmediği anlaşılmıştır.

Mevzuat hükümleri gereğince teklif edilen cihazın Teknik Şartname’de düzenleme altına
alınan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, ihaleye konu edilen ürünlerin
numuneleri, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafların ayrı ayrı veya birlikte istenebileceği, teklif edilen ürün/ürünlerin Teknik Şartname maddelerinde istenilen koşullara uygun olup olmadığı hususunun idareler tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında demonstrasyon, numune değerlendirilmesi, katalog kapsamında yer alan bilgilerin değerlendirilmesi ve/veya Teknik Şartname’ye uygunluk beyanı yoluyla yapılabileceği gibi bu değerlendirmenin “muayene ve kabul” aşamasında da gerçekleştirilebileceği anlaşılmaktadır. Yapılan tespitler neticesinde, idare tarafından başvuru konusu cihaza ilişkin teknik bilgileri içeren kataloglarda Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen teknik özelliklere ilişkin cevapların açıkça işaretlenmesinin yeterlik kriteri olarak belirlendiği, ancak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklifi kapsamında sunulan katalogda iddia konusu Teknik Şartname’nin 1’inci maddesinin (f) bendine yönelik işaretlemenin açıkça yapılmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Telafi çalışmasını kabul etmeyen işçinin iş sözleşmesi haklı nedenle feshedilebilir mi?

4857 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi ile İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde; ”Zorunlu nedenlerle işin...

Satınalma Dergisi Ağustos 2021, Yıl:9, Sayı:104

Değerli yöneticiler, Sizler için yine harika bir sayı hazırladık. Çok özel makalelerle karşınızdayız. Satınalma Dergisi'nin Ağustos 2021 sayısına ve yayınlanmış 104...

Faiz ve Döviz İkilisi

FAİZ Ne çok tanımı var bu faizin. Paranın belli bir sürede getirdiği gelir en basit anlamda tarif edilecek olunursa. Daha...

Beyin Fırtınası – Pazarlık Taktikleri

Beyin Fırtınası – Pazarlık Taktikleri Prof. Dr. Murat ERDAL –merdal@istanbul.edu.tr İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Program Başkanı www.muraterdal.com Beyin...

Çalışan Deneyimi

Çalışan deneyimi (Employee Experience-EX) çalışanların çalıştıkları işletmeyle olan etkileşimlerine ilişkin algılarının tamamı olarak değerlendirilir. Aslında bir çalışanın işletmeye verdiği...

İş Hayatında Başarının Anahtar Faktörü: Profesyonel Zekâ

İş Hayatında Başarının Anahtar Faktörü: Profesyonel Zekâ Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm...

Dövizli İşlemde Kur Belirlenmesindeki Kıstaslar

Dövizli İşlemde Kur Belirlenmesindeki Kıstaslar Her hafta satın alma ve tedarik yöneticileri için önemli mali, vergisel veya finansal konulara dokunuyoruz....

Aşırı Düşük Sorguda Açıklama İstenilecek İş Kalemleri Analiz Formatına Yer Verilmemesi

Anahtar Kelimeler; aşırı düşük teklif, açıklama, sınır değer, analiz formatı İtirazen Şikayet Konusu; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı...

E-Ticarette Omni Kanal Sipariş İşleme Stratejileri

İmalat ve hizmet sektöründeki işletmelerden farklı olarak ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin tedarik zincirlerine bakışı büyük oranda farklılaşmaktadır. Ticaret...

Hafta ve genel tatil günlerine rastlayan mazeret izinleri nasıl kullandırılmalıdır?

İşçilere verilen mazeret izinleri daha önce ücretsiz iken, 4 Nisan 2015 tarihli ve 6645 sayılı yasada yapılan değişiklik sonucunda,...

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 8 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın