Kurumlarda Dönüşümcü Liderin Etkisi

Gözde Merthttps://www.gozdemert.com/
İktisat alanında lisans, işletme alanında yüksek lisans ve işletme yönetimi alanında doktora yapmıştır. Birçok firmanın, uzman ve yönetici kadrolarında çalışmıştır. Kurucusu olduğu Gözde Araştırma şirketinde, uzun yıllar yönetici ve uzman olarak görev yapmıştır. Halen, Nişantaşı Üniverisitesi’nde İşletme Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2018 TÜAD Akademik Baykuş ödülü sahibidir. Yönetim, organizasyon, bilgi yönetimi, felsefe ve iktisat tarihi alanlarından birçok ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları ve bu alanlarda yayınlanmış olan kitapları mevcuttur.

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT

Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İşletme Bölüm Başkanı & Gözde Araştırma Şirketi Kurucusu

Literatür incelendiğinde liderlikle ilgili birçok tanımlama olduğu görülmektedir. Liderlik; grubu belli bir amaca yönelik olarak, davranışlarına yön vermek için kişinin yaptığı davranışların tümüdür. Isabel Werner liderlik kavramını belirli bir an ve durumda, belirli koşullarda, grubun ortak hedeflere ulaşması için gönüllü olarak çabalarını teşvik eden, örgütsel amaçlara ulaşmak için tecrübelerini paylaşan ve liderin/kişinin davranışsal özellikleri ile gruptakileri etkileme süreci olarak ifade etmektedir. Bernard ise liderliği; grup üyelerinin ihtiyaç ve isteklerini fark ederek; enerjilerini bu ihtiyaç ve istekleri karşılamaya yönlendiren kişi olarak belirtmektedir.

Toplumların bilgi çağına dönmesi, dijital dönüşümün yaşanması gibi sebepler liderlik tanımlarının fazla olmasının nedeni olduğu söylenebilir. Sanayi toplumlarındaki yönetim ve üretim anlayışının gelişimi incelendiğinde bu düşüncenin doğru olduğu ifade edilebilir. Klasik yönetim düşüncesinin hâkim olduğu dönemde Bilimsel Yönetim Yaklaşımı, Yönetim Süreci ve Bürokrasi Yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşımların ortak özelliği; insana makine olarak bakılmasıdır. Bu yönetim anlayışlarında iletişim hiyerarşik bir yapı içerisinde yapılmaktadır. Yöneticilerin görevi ise üst yönetim tarafından belirlenen örgütsel amaçlara ulaşmaktır. Klasik dönem sonrasında yönetim anlayışlarında değişme yaşanmış ve insanın önemli olduğu vurgulanmıştır. Yönetim anlayışlarında yaşanan bu değişimler liderlik tanımlarının da değişmesini sağlamıştır.

Liderlik kavramı, bir destek iklimi oluşturmaktan ve kişileri belirli bir çabaya teşvik edip, bir kültürde birleştirmekten sorumlu bir olgudur. Lider ise, kendine güvenen ve güven aşılayan, amaç birliği yaratan, enerjik, takipçilerinin duygularına hitap eden, çalışanlarını takdir eden, onaylayan ve onları motive eden bir kişidir. Kurumlar, aşağıdaki seçeneklerden dolayı lidere ihtiyaç duymaktadırlar:

  • İşletme plan ve tasarımları her türlü faaliyeti ayrıntılarıyla ve açık bir biçimde ifade edemeyebilir.
  • Açık bir sistem olan işletmeler çevreleriyle sürekli etkileşim halinde olduğundan, değişen çevre koşulları yetersiz ya da eksik kalmalarına yol açabilir.
  • İşletmelerin temel öğesi olan karmaşık, anlaşılamaz ve daha önceden tahmin etmesi güç davranışlar sergileyebilir.

Dönüşümcü Liderlik

Dönüşümcü liderlik; yeniliğe, geleceğe, reforma ve değişime yönelik bir liderlik tarzıdır. Bu da vizyon sahibi olmayı ve bu vizyonu çalışanlara benimsetmeyi gerekli kılmaktadır. Dönüşümcü liderlik, “karizmatik liderliği” de bünyesinde barındırır. Dönüşümcü liderler, sahip oldukları özelliklerden dolayı bugünün organizasyonları için en çok tercih edilen liderlik türüdür. Dönüşümcü liderin sahip oldukları özellikler aşağıdaki gibi belirtilebilir:

  • Bireysel değer ve tutumlara sahip olma
  • Belirlenen örgüt amaçlarına ulaşma kararlılığını sürdürme
  • Yaratıcılık özelliğine sahip olma
  • Vizyona sahip olma
  • Örgüt kültürünün paylaşılmasını sağlama

Özellikle iletişimin ve emeğin yoğun olduğu sektörlerde faaliyet gösteren kurumların yapılan işlerde başarı, işgücü performansında artış ve kalitenin yükseltilmesi hedeflerine ulaşmaları insan kaynağına bağlı olmaktadır. Liderin ileriye yönelik vizyon ve ortak amaç oluşturarak çalışanları bu amaçlar etrafında birleştirmesi iş tatminini yükseltmektedir.

Dönüşümcü lider yaratıcılığı teşvik etmeli, yenilikçi olmalı, problem çözme becerilerini geliştirmelidir. Çalışanları bu konularda yönlendirerek ve teşvik ederek iş tatmininin artmasını sağlamalıdır.

Kurum çalışanları, sadece grup üyesi olarak değil, birey olarak görülmelidir. Lider, çalışanların kaygıları ve fikirlerini dinleyerek onlara ilgi göstermelidir. Kendilerini geliştirmeleri için önerilerde bulunmalı ve öğrenebilecekleri bir ortam oluşturarak, onlara zaman ayırmalıdır.

Yöneticilerin kişisel özellikleri ile beraber kuruma yeni ve farklı bir yönetim anlayışı getirmesi, iş görenlerin sorunlarını dinleyerek ihtiyaçlarını gidermeye çalışması, değer vermesi, yüksek hedefler belirlemesi ve kararlı bir yapıya sahip olması çalışanlarda dönüşümcü liderlik algısını güçlendirirken, iş tatmin seviyelerini de yükselmektedir.

 

Detaylı bilgiler için aşağıdaki makaleyi okuyabilirsiniz.

Mert, G., Dördüncü, H. ve İncaz, S. (2019). Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Vakıf Üniversitesi Örneği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:12, sayı:65, 1169-1182.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü Fransa’ya İhracatını 1 Milyar Dolara Çıkaracak

Türk moda endüstrisi, ticari bağlantılarını artırmak için sektörde dünyanın önde gelen fuarları arasında yer alan 21-23 Eylül 2021 tarihlerinde...

Kahraman Faiz, Hain Dolar ve Kötü Enflasyon Ekonomi Arenasında

HAİN DOLAR Ne desem bu Dolar için bilmiyorum doğrusu. Ne Dolarla, ne de Dolarsız yapamıyoruz. Ülkemizin yurt dışı ödemeleri ve...

Müzakerelerde Gündemin Gücü – Pazarlık Taktikleri

“Müzakerelerde Gündemin Gücü” - PAZARLIK TAKTİKLERİ- Prof. Dr. Murat ERDAL – merdal@istanbul.edu.tr İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Program Başkanı www.muraterdal.com Müzakere...

Lojistik Sektörünün Sınavı Dönüşüm

KPMG Türkiye, pandeminin etkisiyle geçen yıl tarihinin en kötü dönemini yaşayan taşımacılık ve lojistik sektörünü inceledi. Uzun vadedeki güçlü...

Veriye Dayalı İşletme Yönetimi

Dr. Mehmet Kaplan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Veri dayalı işletme yönetimi; işletmecilik sürecinde fırsatların tanınması, geliştirilmesi ve değerlendirilip uygulanmasında mobil bilgi...

Kadının İnsan Hakları

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı & Gözde Araştırma Şirketi Kurucusu “Toplumsal...

KOZMETİK SEKTÖRÜ 5 MİLYAR DOLARA KOŞUYOR

Pandemi sürecinde yaşanan değişimle beraber kozmetik sektörü hem iç pazarda hem de ihracatla büyümeye devam ediyor. Her yıl yüzde...

Teklif Mektubunda, Para Biriminin Yazıyla “Türklirası” Yerine “Türkirası” Olarak Yazılması

Anahtar Kelimeler; Teklif mektubu, para birimi, Türklirası, TL İtirazen Şikayet Konusu; teklif mektubunda, para biriminin yazıyla “Türklirası” yerine “Türkirası” olarak...

Yavaş Moda

Yavaş moda, 1980’li yıllarda tüm dünyaya yayılmaya başlayan hızlı moda anlayışına tepki olarak doğan yeni bir akım. Kıyafetlerin artık...

Perakendenin Geleceğine Işık Tutan Trendler YZB’de Belirleniyor

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından “Gelecek” temasıyla gerçekleştirilen Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Fuarı (YZB) iş dünyasına ilham veren...

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 8 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın