Çevik Ekipler ve Çevik Anlayış: Oyunda Sürdürülebilirliğin Esası

Dr. Mehmet KAPLAN
Dr. Mehmet KAPLAN
İşletme alanında lisans ve yüksek lisans; stratejik yönetim alanında doktora yapmıştır. Üniversite deneyiminin yanında kamu/özel sektörde çeşitli şekillerde aktif olarak yer almıştır. Halen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde görev yapmakta; Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı’nı sürdürmektedir. Aynı zamanda KOBİ niteliğinde olan birçok işletmenin “Anne Girişimcileri mentörüdür”. İşletme stratejileri, insan kaynakları ve girişimcilik konularında birçok kitap bölümü, makalesi ve bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca “Dinamik Yetenekler, Rekabet Avantajı ve Çevresel Türbülans” adlı ayakkabıcılık sektörünü ele alan bir kitabı vardır. Meraklı, aksiyon almayı seven, yeni fikirleri/uygulamaları sorgulayan öğrenme aşığı bir sosyal bilimcidir.

Çeviklik, işletmelerin gelecek argümanlarını dinamik tutmayı sürdürülebilir kılan bir anlayıştır. Müşterilerle yoğun işbirliği kurma ve geliştirme birlikte/eş-zamanlı öğrenme yoluyla inovatif olmayı tanımlar. Çevik ekipler oyunda sürdürülebilir kalmanın dinamik esasıdır. Müşterilere sunulan ürün ve hizmetleri ortaya çıkaran süreçleri ve teknolojileri geliştirecek inovasyon odaklı hareket eden ekiplerdir. Bu hareketliliğin içinde her ekip için adanmış, küçük, farklı ve işlevsellikten oluşan bir yapı bulunmaktadır. Bu yapı içinde çevik ekipler büyük sorunları parçalar ve küçültürler. Küçülen her parçayı kısa döngüler içerisinde potansiyel çözümlerle ortadan kaldıran ya da sorundan inovasyon çıkaran bir güce dönüştürürler. Bunu yaparken birlikte, şeffaf bir şekilde bazen ofiste bazen yürüyüşte bazen iş alanlarında ama her gün süreci değerlendirir, sorunu oluşturan ve çözümü engelleyici unsurları dinamik toplantılarla çözerler. Sürekli anlaşmazlık ve farklı bakış açıları ile sonsuz tartışmalar yaparlar; deneyler ve geri-beslemelerle çözüm üretirler.

Çevik ekiplerin yaptığı işletmeleri ele geçiren yinelenebilir ve ölçeklendirilebilir statik iş sistemlerini dinamikleştirmektir. Bu konuda en iyi örneklerden biri Stack Overflow adlı web sitesinin yaptığı araştırmaya göre yazılımcılar çalışırken çevik yöntemleri kullanmakta ve çevik ekiplerin sistemi ile çalışmaktadırlar. Bu sistem sayesinde; ekiplerin verimliliği artmakta ve çalışanların memnuniyetleri yükselmektedir. Sürekli yenilenen verimsiz ve zaman kaybı toplantılar, sürekli aynı eksende belirlenmeye çalışılan planlar ve gereksiz dokümanlarla bürokrasiye boğulan uygulamalar ortadan kalkmaktadır.

Çevik ekipler emir komuta zinciri iletişim ağından farklı olarak çalışırlar. Çevik ekiplere hangi alanda sorunları çözecekleri ve inovasyon yapacakları söylenir ama nasıl yapılacağı söylenmez. Çevik ekipler iç ve dış müşterilerle yakın ilişkin içinde iletişim kurarak çalışırlar. Kontrol ve onaylama katmanları azalır, iş hızlanır ve motivasyon artar.

İşletmelerde verimliliği artıran, müşterinin değişen/dönüşen önceliklerine ayak uyduran çevik ekipler/yöntemler müşterilerin bağlılığını ve verimliliğini artırırlar. En değerli ürün ve hizmetin pazara daha hızlı ve öngörülebilir şekilde sunulmasını sağlarlar. Farklı disiplinlerden gelen kişilerin çevik ekiplerin içinde bir araya gelmesi ile organizasyonel deneyim artar, karşılıklı güven ve saygı yapısallaşır.

Sonuçların görünen etkisiyle birçok işletme çevik anlayışa yöneliyor. Amazon, Google, Microsoft, Netflix, Riot Games ve Spotify gibi sanal işletmeler çevik anlayıştan oluşan çevik ekipler ve yöntemlerle inovasyona öncülük ediyorlar. Tarım ekipmanları üreten John Deere yeni makineler geliştirmek için, Mission Bell şarapları üretim ve depolama faaliyetleri için, lojistik hizmet sunucusu C. H. Robinson insan kaynaklarında çevik anlayış ve yöntemlerden yararlanmaktadır. OpenView çevik yöntemleri girişim sermayesini yönetmede, USAA müşteri hizmetlerimi dönüştürmek için, 3M büyük bir birleşme entegrasyonu için kullanmıştır. Küresel teknolojisi üreticisi Bosch çevik anlayıştan tedarik zinciri yönetimi, ürün geliştirme, pazarlama ve stratejik planlama olmak üzere işletmesini yeniden yapılandırmak için kullandı. Çözülmesi gereken sorunlar karmaşık olduğunda, çözüm baştan bilinmediğinde, gereksinimler değişmeye başladığında müşterilerle yakın işbirliği geliştirme ve hızlı geri-bildirim olanakları varsa çevik anlayış ve yöntemler daha etkin olmaktadır.

Çeviklik için yöneticiler ne yapmalı?

Yöneticiler çevik anlayışı benimsemeli ve içselleştirmelidirler. Aslında çevik anlayış için en büyük engel yöneticilerin anlayışı ve davranışıdır. Çevik anlayışı ekiplerine öğretebilen yöneticiler önce işletmelerine karlı büyümeyi sağlayacaklar sonra da karlı büyümeyi hızlandıracaklardır. O zaman yöneticiler çevik anlayışı benimsedikten sonra çevik ekipler kurmalıdırlar. Sonrasında ise sorunları ve fırsatları ortaya koymalı, çevik anlayışı ve yöntemlerini işle/sorunla bütünleştirmelidirler. Son olarak ise çevik ekiplere sorunlar üzerinden inovasyon yapmalarına olanak tanımalıdırlar.

Çevik ekipler ne yapmalı?

Çevik ekipler bir araya geldiklerinde iş ya da sorunla ilgili küçük düzeyde uygulanabilir deneyler yapmalıdırlar. Bu deneylerin öğreticiliğinde yararlanarak hareket etmelidirler. Yapılan her hareket müşteri odaklı olmalı ve işbirliğine vurgu yapacak şekilde organize edilmelidir. Çevik ekipler sürekli sorgulama becerisi ile hareket ederek; aralarında sonsuz tartışmalar üretmelidirler.

Çevik Manifestosu Kısa Notu

Çevik manifesto için; kişiler ve etkileşimler hayatidir. İş/sorun pratiği için işleyen çözümler gerekir. Müşteri bağlılığı sağlayan iyileştirmeler ile her an öğrenmeyi teşvik eden esneklik önemlidir.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Pazarlık Yönetimi Yazı Dizisi

Pazarlık Yönetimi – Yazı Dizisi Prof. Dr. Murat ERDAL – merdal@istanbul.edu.tr İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Program Başkanı www.muraterdal.com Satınalma...

Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciler

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı & Gözde Araştırma Şirketi Kurucusu “Yeryüzünde...

Satınalma Dergisi Mayıs 2021 – Sayı:101

Değerli yöneticiler, Mayıs ayı ile havalar hızla ısınmaya başladı. Uzun zamandır hasretle beklediğimiz bahar nihayet geldi. Açıkçası moralimiz yükseldi. Yoğun...

Birden Fazla İşte Eş Zamanlı Şantiye Şefliği Yapan Kişi İçin İş Denetleme Belgesi?

Mehmet ATASEVER      Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen Sinan ÖZESEN Kamu İhale Uzmanı/İnşaat Mühendisi Anahtar Kelimeler; Yapım işi, şantiye şefi, ihale,...

Taşınmaz Satışlarında Yeni Bir Dönem Başlıyor! Hazır mısınız?

Ülkemizde Resmî Gazete şu anda en çok okunan gazete oldu. Muhtemelen uzunca bir süre daha yayımlanmaya, sermaye ve vatandaş...

Uzaktan çalışma, çalışanı hangi yönlerden olumsuz biçimde etkileyebilir?

Uzaktan (tele-evde) çalışma uygulama­ları çalışanlar ve işverenlere, özellikle teknolojik imkanların gelişmesiyle birlikte farklı imkânlar sunmaktadır. Ailede ebeveynlerin her ikisinin...

Döviz Kurlarının Sabit Kalması İhracatçıyı Üzüyor Mu?

ÜLKEMİZDE DÖVİZ KURLARI ŞEKLİ Ülkemizde sabit kur sistemi değil, dalgalı kur sistemi geçerlidir. Döviz kurlarındaki dalgalanma; Piyasa koşullarına, TCMB'nin PPK...

Müzakere Yönetimi ve Pazarlık Becerileri Testi – 3 Mayıs

MÜZAKERE YÖNETİMİ VE PAZARLIK BECERİLERİ EĞİTİMİ – YÖNETİCİ GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI Yeni dönem iş hayatında örnek olay çalışmaları yönetici geliştirme eğitimlerinin...

İşletmelerde İnformel Bir Pratik: Dedikodu

Ateş bulunmadan önce hava kararınca insanlar hemen uyumaktaydılar. Ancak ateşin bulunmasıyla insanlar bir araya geldiler, bir ateş etrafında toplandılar...

Örgütsel Adalet ve Çalışan Hakları

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı & Gözde Araştırma Şirketi Kurucusu “Tüm...

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 8 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın