Toplum Temelli Uyum Nedir ?

Alım - Satım

Dilek Aşan
Dilek Aşanhttp://www.dilekasan.com/
1972 yılında Mersin’de dünyaya geldi. 1991 yılında İnönü Üniversitesi Tekstil Teknikerliği ön lisans, 1994 yılında Çukurova Üniversitesi İktisat lisans, 1999 yılında Mersin Üniversitesi Yönetim Bilimleri yüksek lisans bölümlerinden mezun oldu. İş hayatına Mersin’de APİTAŞ HOLDİNG’de “Kalite Yöneticisi” olarak başlamış bu sürede aldığı eğitimleri ivedilikle çalışmalarına uygulaması Kalite Kariyerinde iyi bir başlangıç olmuştur. 8 yıllık profesyonel çalışma yaşantısı içerisinde Fransa menşeili bir danışmanlık firmasından teklif almış ve burada çalıştığı süre boyunca önemli deneyimler elde etmiştir. Yöneticilik yaptığı Tekstil İşletmesinde Üretim takip yazılımına Yönetim Sistemi süreçlerinin entegre edilmesini sağlamış ve yöneticilik yaptığı bu firmanın “EFQM Mükemmellik Belgesi ve Ödülü” alması için gerekli olan çalışmaları bizzat yönetmiştir. Girişimci ruhu, aldığı eğitimler ve edindiği deneyimler ile 2007 yılında kurmuş olduğu Taksim Danışmanlık Hizmetleri markasıyla, iş birliği kurduğu yüzlerce firma ile sayısız başarılara imza atmış, bu firmaların gelişim süreçlerine ve on binlerce insanın hayatlarına dokunmuştur. Taksim Danışmanlık ile çalışmalarına CNR Holding gibi köklü bir markayla başlamıştır. Burada 7 yıl boyunca Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri, TSE belgelendirme ve marka denetimlerinin hazırlık çalışmalarını başarıyla yürütmesi, şu anda da Türkiye’nin en önemli markaları ile iş birliği sağlamasında gerekli temelleri atmasına sebep olmuştur. Hayat boyu öğrenme ve sürekli gelişim prensipleriyle halen iş birliği içerisinde olduğu firmalarına Kalite’nin dışında, Sosyal Uygunluk, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Denetimi, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik Raporlamaları ve Sürdürülebilirlik Ödül Programlarıyla ilgili danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlamaktadır. 2021 yılında yayınlanan “50 Soruda Kurumsal Sürdürülebilirlik ” adlı kitabı vardır ve basım aşamasındaki "Kurumsal Sürdürülebilirlik ile Kurumsallaş" kitabı ile iş dünyasına kazandırmaya devam etmektedir.

Toplum temelli uyum, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması sürecinde yerel toplulukların dayanıklılığını artırmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. İklim değişikliğine etkilerine en fazla maruz kalan topluluklar genellikle emek yoğun çalışan, tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle geçimini sağlayan küçük köy veya kasabalar olmaktadır. Bu bölgeler, iklim değişikliğinin yarattığı olumsuzluklarla mücadele etme anlamında en savunmasız ve uyum kapasitesi en düşük olan toplumsal kesimlerdir. Toplum temelli uyum (Community-Based Adaptation) yaklaşımı, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara yerel katılım oranını artırmakta; bölgesel bilgi ve tecrübeden olabildiğince faydalanmayı hedeflemektedir. Bu sayede etkiler en aza indirilirken sosyal, çevresel ve ekonomik kalkınma konusunda daha somut adımlar atılabilmektedir.

Toplum temelli uyum, yalnızca mevcut güvenlik açıklarını ele almayan, aynı zamanda insanların belirsizlikler ve zorluklarla başa çıkma kapasitelerini geliştiren ve yenilikçi eylemlerle geleneksel bilgileri bir araya getiren bütüncül bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Bu sayede adil olmayan karar verme süreçlerine erişim gibi eşitsizlikler ortadan kaldırılabilir; iklim değişikliği ile mücadelede savunmasız kalan insanların ihtiyaçlarına en iyi şekilde hizmet eden çözümler belirlenebilir ve uygulanabilir.

Toplum temelli uyum konusunda tüm paydaşlara büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. bu bağlamda, hükümetler ve yerel yönetimler toplum temelli uyum yaklaşımı doğrultusunda iklime dayanıklı geçim stratejilerini teşvik etmelidir. Tehlikelerin savunmasız hane halkları üzerindeki etkisini azaltmak için afet risklerini azaltma stratejileri uygulamalıdır. Sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlar iklim değişikliğine uyum konusundaki kapasitelerini geliştirmeli ve bu konuyu ayrı bir politika olarak ele almalıdır. Güvenlik açıklarının altında yatan nedenleri daha kapsamlı bir şekilde ele alabilmek için sosyal farkındalık ve iş birlikleri artırılmalıdır. Toplum temelli uyum çalışmaları her ne kadar yerel düzeyde yer alsa da sistemik ve uzun vadeli değişimler yaratmak için ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde de sürdürülebilir politikalar ve eylemler gerekmektedir.

Toplum temelli uyum, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen bir programdır. Bu program, özetle ulusal uyumla ilgili politikalarda sistemik değişimi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bunun için de toplum odaklı iklim değişikliği risk yönetimi projelerinden oluşan bir portföyden elde edilen kanıta dayalı sonuçları kullanmaktadır. Program, doğal kaynak yönetimine odaklanan farklı girişimlerden alınan dersleri paylaşarak topluluk uyumuyla ilgili küresel öğrenmeyi teşvik etmektedir.

Toplum temelli uyum programı, yerel düzeydeki farklı iklim riskleri yönetimi uygulamasına pilotluk yapacak topluluk odaklı projeleri desteklemektedir. Doğal kaynak yönetimi yaklaşımını benimseyen program, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir arazi yönetimi gibi alanlarda küresel çevresel faydalar da sağlayan uyum yaklaşımlarına odaklanmaktadır. UNDP’nin toplum temelli uyum programı kapsamında desteklenen ve finanse edilen ülkelerden ve projelerden bazıları şunlardır:

 • Bolivya – Toplulukların toprak ve su kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde yönetmesi için destek sağlanmıştır.
 • Jamaika – Jamaika’nın Cockpit ülkesinde iklim değişikliğiyle mücadele için arazi koruma önlemleri alınmıştır.
 • Jamaica – Tarım uygulamaları, gelirleri artırmak ve erozyon ve heyelan riskini azaltmak için iklime dayanıklı hale getirilmiştir.
 • Kazakistan – Mera yönetimi iyileştirilerek Kazakistan’daki toplulukların iklim değişikliğine uyum sağlamasına destek olunmuştur.
 • Kazakistan – UNDP, Kazakistan’da artan kuraklıkla karşı karşıya olan kırsal topluluklara yardım sağlamıştır.
 • Nijer – Dirençli tarım teknikleri ile iklim değişikliğine uyum sağlama çalışmaları yürütülmüştür.
 • Samoa – Toplulukların Samoa’daki yükselen denizlere ve sellere uyum sağlamasına yardımcı olunmuştur.
 • Vietnam – Güvenlik açıklarını azaltmak ve uyum kapasitesini artırmak için modern teknolojiler kullanılarak özel bir çevre modeli geliştirilmiştir.

Dilek AŞAN

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

 • Çin'den Ürün Tedariki
 • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
 • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
 • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 

 


 

 

 

This will close in 20 seconds