Yansıtıcılı Polyester Tabaka İthalatında Gümrük Vergisi %6,5 Ama Okul Çantası Üretimi İçin İthal Edersek Vergi %0

Alım - Satım

Semra Kartal
Semra Kartalhttp://www.gumrukmevzuatim.com
1978 yılı İstanbul doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Avrupa Topluluğu Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunuyum. 2000 yılında Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavını kazanarak B Karne aldım. Aynı yıl özel bir eğitim kurumunda Dış Ticaret Eğitmeni olarak görev yaptım. 2018 yılı Gümrük Müşavirliği sınavını kazanarak A Karne aldım. 2000 yılı İstanbul baskısı, ADIM ADIM IHRACAT isimli kitabım ve gümrük mevzuatı ve uygulamaları üzerine paylaşımlar yaptığım www.gumrukmevzuatim.com isimli web sitem bulunmaktadır. Ayrıca gümrük mevzuatı üzerine çeşitli dergi ve platformlarda yayınlanmış makale ve köşe yazılarım mevcuttur. Halen, mesleki anlamda sektörün önde gelen Gümrük Müşavirliği şirketinde Gümrük Müşaviri olarak görev yapmaktayım. Evliyim ve 1 kızım var.

Tam da Nihai Kullanım İzninden yani İthalat Rejim Kararı eki V sayılı listeden bahsediyoruz.

V sayılı liste kısaca; belirtilen şartları karşılaması durumunda gümrük vergileri indirilen veya askıya alınan hammadde, yarı mamul ve imalat bileşeni olarak kullanılan ürünlerin yer aldığı listedir. V sayılı listede ürünler, teknik olarak bütün ayrıntıları ile tanımlanmıştır ve bu liste kapsamında sadece listede belirtilen şartlara birebir uyan ürünlere gümrük vergisinde indirim ya da muafiyet uygulanabilmektedir.

V sayılı liste kendi içinde iki kategoriye ayrılmaktadır.

1-            Askıya alma sistemi

2-            Nihai kullanım

Nedir Bu Askıya Alma Sistemi ?

Avrupa Birliği, sanayicilerinin üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla, kendi gümrük bölgesinde üretimi bulunmayan hammadde, yarı mamul ve imalat bileşeni niteliğindeki sanayi ürünlerinin gümrük vergilerini indirerek veya sıfırlayarak askıya almaktadır. Türkiye de, Avrupa Birliği ile yapmış olduğu Gümrük Birliği mutabakatı gereği V sayılı liste uygulamasına dahil olmuştur. Böylece yerli üreticilerimiz de, girdi ithalatlarında topluluk üyesi ülkeler üreticileri ile birlikte maliyet avantajı sağlamakta ve küresel üreticilerle rekabet edebilmektedirler. Üretimde girdi olarak kullanılan ancak AB de ve Türkiye de üretimi olmayan sanayi ürünleri için Türkiye de yerleşik sanayiciler de, Bakanlığın internet sayfası üzerinden (askiyaalma@ticaret.gov.tr ) başvuru evraklarını eksiksiz doldurarak taleplerini iletebilir ve V sayılı listeye söz konusu ürünlerin de eklenmesi için süreç başlatabilirler. Buraya bir dipnot bırakalım;  ülkemiz ile Avrupa Birliği arasındaki Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı demir çelik ve kömür ürünleri ile tarım ürünleri askıya alma sisteminin kapsamı dışındadır.

Peki Sistem Nasıl Çalışmaktadır ?

Listede yer alan ve başında (*) dipnotu olan eşya tanımları ile;

*Aynı tarife alt pozisyonunda

*Aynı ticari tanımda

*Aynı içerik ve özelliklerde

olan eşyalar için gümrük vergileri sıfır ya da indirimli olarak uygulanır.

GTİP Kayıt No Madde İsmi Gümrük    Vergisi
5803.00.10 91   (*) Genişliği 1.500 mm’den az olan pamuktan gazlı bez.  

0

 

Yukarıdaki tabloda 5803.00.10 tarife alt pozisyonunda bulunan “Genişliği 1.500 mm’den az olan pamuktan gazlı bez” tanımlı eşya ile aynı tarife alt pozisyonuna, aynı ticari tanıma ve aynı içerik ve özelliklere sahip eşya için ithalatta gümrük vergisi sıfır olacaktır. Uygulamada ise, serbest dolaşıma giriş beyannamesinde “LIST81” (gümrük vergisi %0 olan eşyalar için LIST81 muafiyet kodu, gümrük vergisinde indirim yapılan eşyalar için ise LIST82 muafiyet kodu seçilmelidir) muafiyet kodu seçilmelidir. Gümrük idaresi, eşyanın V sayılı liste kapsamında olup olmadığının ispatı için eşyanın incelenmesini (akredite laboratuvarlarında tahlil edilmesi, üniversite veya bilimsel kuruluştan alınacak inceleme raporu vs.) talep edebilir.

Nihai Kullanım Nedir ?

Kısaca; eşyanın V sayılı listede madde ismi sütununda yazılı olan amaçlar için ithal edilecek olması üzerine gümrük vergilerinin indirilmesi veya sıfırlanması durumudur.

Yazımızın başlığında da belirtildiği üzere;

GTİP Kayıt

No

Madde İsmi Gümrük

Vergisi

3920.62.19 20  (a) Güvenlik etiketlerinin ve kartlarının, güvenlik kıyafetleri ve aksesuarlarının, okul çantalarının ve benzeri kutuların üretiminde kullanılmaya mahsus piramidal desenle kabartılmış yansıtıcılı polyester tabaka.  

0

 

3926.62.19 GTİP de yer alan” Yansıtıcılı Polyester Tabaka” için gümrük vergisi oranı %6,5 iken bu eşyayı V sayılı liste kapsamında ve okul çantalarının üretiminde kullanılmaya mahsus olarak ithalatını yapmak istersek eğer bu durumda işleme Nihai Kullanım kapsamında devam edilebilecek ve gümrük vergisi sıfırlanacaktır.

Sistem Nasıl Çalışmaktadır ?

V sayılı listede, başında (a) dipnotu ile yer alan ve listede açıklanan amaca uygun olarak ithali yapılacak olan eşyanın gümrük vergisi indirim ya da muafiyetinden faydalanabilmesi için öncelikle Tek Pencere Sistemi üzerinden Nihai Kullanım İzin Başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Başvuruda, ithale konu olan eşya için üretimin yapılacağı süre de belirtilir. İznin onaylanması sonrası oluşan 23 haneli TPS ID kodu ve NKUL muafiyet kodu (gümrük vergisi %0 olan eşyalar için NKUL muafiyet kodu, gümrük vergisinde indirim yapılan eşyalar için ise NKUL1 muafiyet kodu seçilmelidir) düzenlenecek serbest dolaşıma giriş beyannamesine kaydedilir. Bu suretle eşyadan normalde alınması gereken gümrük vergileri ile nihai kullanımı nedeniyle indirimli gümrük vergisi oranı uygulanarak hesaplanan vergiler arasındaki fark teminata bağlanır. Buraya bir dipnot bırakalım; Nihai kullanım yalnızca gümrük vergisinde tamamen veya kısmen bir indirim sağlar. Gümrük işlemleri sırasında alınan ve gümrük vergisi dışında kalan vergilerde herhangi bir muafiyet ve indirim sağlamaz.

İzinde belirtilen üretim süresi sonunda, Gümrük İdaresi eşyanın beyan edilen amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek amacıyla, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından hazırlanmış NK1 tespit raporu talep edecektir. Bu rapor sonrasında rejimin doğru uygulandığına kanaat getirilince de ilk başta alınan teminat iade edilir.

Semra KARTAL

Gümrük Müşaviri

Kaynakça:

4458 Sayılı Gümrük Kanunu

Gümrük Yönetmeliği

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar – 2009/15481

Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No:1)

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2016/9 Sayılı Genelgesi

Gümrükler Genel Müdürlüğü 09.01.2004 tarih ve 000615 sayılı yazısı

Gümrükler Genel Müdürlüğü 23.03.2006 tarih ve 007191 sayılı yazısı

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

  • Çin'den Ürün Tedariki
  • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
  • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
  • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 

 


 

 

 

This will close in 20 seconds