Yaşanan Deprem Felaketi Nedeniyle Alınan Önlemler

Alım - Satım

Şaban Küçük
Şaban Küçükhttp://www.taxia.com.tr
Taxia YMM ve Taxademy platformunun kurucusu olan Şaban Küçük, yerli ve yabancı firmalara mali danışmanlık hizmeti sunan bir ekibin başındadır. Maliye Bakanlığında Maliye Başmüfettişliği ve Strateji Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, ABD Carnegie Mellon Üniversitesinde master yapmış, Gazi Üniversitesinde Uluslararası Vergi konusunda doktoraya devam etmektedir. Mali danışmanlık kapsamında kurumlara vergi, mali teşvikler, YMM hizmetleri, gerçek kişilere yönelik vergi danışmanlığı, ekibiyle beraber ise Arge ve Teknokent, dış ticaret, transfer fiyatlandırması, vergi inceleme danışmanlığı, ihtilaflı işler ve vergi dava süreçlerini yönetmektedir. ODTÜ ve Tobb Üniversitesi'nde vergi, kamu maliyesi ve ticaret dersleri vermiştir. 200'ye yakın çalışması hakemli ve normal dergilerde yayımlanmıştır. Tüsiad Vergi Çalışma Grubu, Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası ile Hollanda İşbirliği Derneğinin aktif üyesidir. Carnegie Mellon Üniversitesi Mezunlar Derneği ile Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetimi Derneklerinin (KİYED) Denetim Kurulu Başkanıdır. Maliye Müfettişleri Derneği, Mülkiyeliler Birliği ve Üst Düzey Yöneticiler Derneği (CEO Platformu) ve Uluslararası Finans Derneği (IFA) üyesidir.

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle tüm milletimize geçmiş olsun! Pandemi döneminde olduğu gibi yaşanan deprem felaketinde de devletimizin aldığı OHAL kararı kapsamındaki önlemler ve müdahaleler ile milletimizin katkıları sayesinde ülkece yaralarımızı hızla sarmaya devam ediyoruz. Afet nedeniyle Devlet vergi ve benzeri mali yükümlülüklerde ertelemeler yapmıştır. Her kurum kendi alanına ilişkin mevzuatın verdiği yetkiler ölçüsünde kolaylaştırıcı düzenlemeler yapmaktadır.

 • Afetten dolayı vergide mücbir sebep ilan edilmiştir. Mücbir sebep hali süresince,
 • Verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri,
 • Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,
 • Deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,
 • 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi,
 • Deprem tarihinden önce ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi uzatılmıştır.
 • Teminat verme süresi uzatılmış ve yapılandırma Kanunlarından kaynaklanan mali yükümlülükler de ertelenmiştir.
 • Prefabrik yapı ile konteynerlerin, yıl sonuna kadar tesliminde (kurulum ve montaj işleri dahil) KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler kapsamında ülke genelinde 31/7/2023 tarihine kadar yapacakları ödemelerde vergi borcu yoktur yazısı aranılması ertelenmiştir.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı deprem bölgesine yönelik olarak yapılan ayni ve nakdi yardım ve bağışların vergi uygulamaları hakkında bir açıklama yapmıştır.
 • AHBAP gibi toplumsal güven kazanmış ve birleştiricilik vasfı olan çok önemli derneklere yapılan bağışlar vergi indirimi kapsamına maalesef girmemektedir.
 • Kızılay ve AFAD hariç diğerlerine yapılan yardımların tamamı değil %5’e tekabül eden kısmının indirimi söz konusudur.
 • Depremden etkilenme durumuna göre olağanüstü hâl ilan edilen bölgeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek il/ilçelerde bulunan işyerleri ve/veya deprem sebebiyle yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı olduğunu belgeleyen işyerleri için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek 2’nci maddesi kapsamında işverenlerin başvurusu doğrultusunda kısa çalışma ödeneği verilecektir.
 • 16 Şubat tarihli Karar ile bölgede zarar gören illerde hayvan yetiştiricilerine ilave yem desteği ödenmesi karar verilmiştir.
 • Depremden etkilenen illerde 14/07/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete ’de zorunlu trafik sigortası poliçelerinin zamanında yenilenmemesi sebebiyle yapılan ilave prim uygulamasının 01/03/2023 tarihine kadar kaldırılmasına karar verilmiştir.
 • Mücbir sebep hali süresince, verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri ile bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri uzatılmıştır. Ayrıca mükellefler tarafından, mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2023 yılı 1’inci geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir.
 • Olağanüstü Hal kapsamında yargı alanında bazı tedbirler alınmış ve süreler durmuştur. Bu Karar vergiye ilişkin ihtilaflar, dava ve süreler için de uygulanabilecektir.

Tekrar büyük geçmiş olsun Türkiye !

Şaban KÜÇÜK

Yeminli Mali Müşavir

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

 • Dijital Pazarlama Çözümleri
 • Mobil Uygulama Geliştirme
 • E-Ticaret Site Yönetimi

Dijital AjansHizmetleri

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 12 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneğine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Avantajlı Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 

 


 

 

 

This will close in 20 seconds