Zamanı Etkili Yönetmek: Eisenhower Matrisi

ÜRÜN ve FİRMA ARAŞTIRMA

Doç. Dr. Mehmet KAPLAN
Doç. Dr. Mehmet KAPLAN
İşletme alanında lisans ve yüksek lisans; stratejik yönetim alanında doktora yapmıştır. Üniversite deneyiminin yanında kamu/özel sektörde çeşitli şekillerde aktif olarak yer almıştır. Halen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde görev yapmakta; Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı’nı sürdürmektedir. Aynı zamanda KOBİ niteliğinde olan birçok işletmenin “Anne Girişimcileri mentörüdür”. İşletme stratejileri, insan kaynakları ve girişimcilik konularında birçok kitap bölümü, makalesi ve bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca “Dinamik Yetenekler, Rekabet Avantajı ve Çevresel Türbülans” adlı ayakkabıcılık sektörünü ele alan bir kitabı vardır. Meraklı, aksiyon almayı seven, yeni fikirleri/uygulamaları sorgulayan öğrenme aşığı bir sosyal bilimcidir.

Zamanı Etkili Yönetmek: Eisenhower Matrisi

Dr. Mehmet KAPLAN-Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

“En acil kararlar nadiren en önemli kararlardır”

En acil kararların nadiren en önemli kararlar olduğunu söyleyen Eisenhower; zaman yönetimi konusunda uzman bir kişi olarak yapılması gerekenleri tam olması gerektiği gibi ve tam olması gereken zamanda yapılmasını ifade eden biridir. Eisenhower matrisi olarak bilinen ve zamanın etkili yönetilmesi için yöneticilere ve çalışanlara önemli fikirler sunan yaklaşımda aşağıda yer alan matriste olduğu gibi yapılacak işler ve kararlar öncelikle önemlilik ve aciliyet sınıflamasına göre düzenlenir. Dolayısıyla işler önce önemli işler ve acil işler sınıflamasıyla ayrılır. Sonrasında ise bu ayrımın içinden acil ve önemli olan, önemli ama acil olmayan, acil ama önemli olmayan ve hem önemli hem de acil olmayan işler ve kararlar sınıflandırması yapılır. Bu sınıflandırmaya göre;

  • Acil ve önemli olan işler/kararlar: Bir yöneticinin hemen yapması gereken önem derecesi ve aciliyet derecesi yüksek olan işlerdir/kararlardır. Yönetici için “A” düzeyinde olan işler ve kararlardır; yönetici bunlar için en verimli olabileceği zamanı kullanarak ve hiç beklemeden yapmalıdır. İşletmesinin ve kendisinin başarısı üzerinde doğrudan etkili olan işler olduğu için stratejik önem derecesi yüksektir. Kriz çözümü, çözüm bekleyen sorunlar, belli bir zamanda tamamlanması gereken projeler bu kısma örnek olarak verilebilir.
  • Önemli ama acil olmayan işler/kararlar: Bu işlerde/kararlarda yönetici önemlilik derecesinin yüksek olmasından dolayı işleri/kararları önemsemeli ancak aciliyet düzeyinin düşük olmasından (“B” düzeyinde işler ve kararlar) dolayı hemen harekete geçmektense; ne zaman yapacağına yönelik planlama yapmalıdır. Planlama çalışmaları bu kısma örnektir.
  • Acil ama önemli olmayan işler/kararlar: Bu tarz işlerde/kararlarda yönetici başkasına devrederek hareket etmelidir. Yönetici başkasından işi yapmasını istedikten sonra işin yapılıp yapılmadığını kontrol edebilir. Bu tip işler/kararlar “C” düzeyindedir. Amaçsız telefon görüşmeleri, ziyaretler, e-postalar bu gruba örnektir.
  • Hem önemli hem acil olmayan işler/kararlar: Bu tarz işler/kararlar “D” düzeyinde olan ve sonra da yapılsa herhangi bir olumsuz etkisi olmayacak olan işler ve kararlardır. Bu tarz işler; boş işler, ilgisiz yazışmalar ve bir faaliyeti aşırı derecede yapma/uygulama işleridir.

Kaynak ve ayrıntılı okuma önerisi: Aşağıdaki eserl(er) konu ile ilgili kaynak ve bilgilendirmeyi artırmaya yöneliktir.

  • Krogerus, M. ve Tschappeler, R. (2020). Karar Kitabı. İstanbul: The Kitap.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Alım Talebi : Giyinme Çadırı

Bir firmamız için, deprem bölgesine gönderilmek üzere, Giyinme Çadırı alımı yapılacaktır. Özelikle imalatçı - üretici firmalar aranmaktadır. Detaylar için...

İşe Devamsızlık Tutanakları Hangi Hallerde Geçersiz Sayılabilir ?

İşçinin işverenden izin almaksızın ve haklı bir nedeni olmaksızın 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen süreler kadar işe devam etmemesi...

Lojistik Sektörünün Köklü Kurumu CILT Türkiye’de Faaliyete Geçti

Lojistik sektörüne yön veren 104 yıllık sivil toplum örgütü The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) Türkiye Şubesi’ni...

Deprem ve İhracatımız

Deprem ve Selin Götürdükleri Hiç istemesek de dünyanın neresinde olursa olsun deprem gibi bir felaketin götürdükleri, verdiği yıkıcı zararlar ekonomilere...

Serbest Bölgelerden Yapılan İthalatlarda İlave Gümrük Vergisi Muafiyeti Sorunu

Giriş Serbest Bölgeler; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek...

Enerji Verimliliği ve Negawatt Kavramı

Negawatt kavramı literatürde enerji verimliliği uygulamaları sayesinde tasarruf edilen elektrik gücünün watt cinsinden birimi olarak kullanılmaktadır. Tahmin edildiği üzere...

Turizm ve Gastronomi Üzerine: Biz Aşçılar

"Baş Aktörler" İlk çağlardan beri Aşçılık ve Aşçılar sevilmiş ve her zaman takdir görmüştür. Ateşin bulunması ile başlayan aşçılık otçul...

Fabrikalarda Hayal Gücü

Hayal gücü her meslekte gereklidir ama fabrika çalışanlarında daha çok ihtiyaç vardır bence. Neden mi? Fabrika üretim ve imalat yeridir.  Yani...

Yuvam Dünya Türkiye İklim Krizi Algısı Araştırması 2023 Sonuçları Açıklandı

Yuvam Dünya Derneği Türkiye’de İklim Krizi Algı Araştırması’nın 2023 yılı sonuçları açıklandı. Konda Araştırma ve Danışmanlık işbirliğiyle, Birleşik Ödeme...

Benzer İşe Uygun İş Deneyim Belgesi Kullanımı ?

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; Erzincan İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 12.12.2022 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen...
  • Hammadde / Ürün Tedarik ve Satış Hizmetleri
  • Akreditif ve Dış Ticaret Danışmanlığı
  • Ülke / Sektör Analizi ve Araştırma Raporu

Ticari Hizmetlerimizden Faydalanın

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 10 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın