Zamanı Etkili Yönetmek: Eisenhower Matrisi

Alım - Satım

Doç. Dr. Mehmet KAPLAN
Doç. Dr. Mehmet KAPLAN
İşletme alanında lisans ve yüksek lisans; stratejik yönetim alanında doktora yapmıştır. Üniversite deneyiminin yanında kamu/özel sektörde çeşitli şekillerde aktif olarak yer almıştır. Halen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde görev yapmakta; Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı’nı sürdürmektedir. Aynı zamanda KOBİ niteliğinde olan birçok işletmenin “Anne Girişimcileri mentörüdür”. İşletme stratejileri, insan kaynakları ve girişimcilik konularında birçok kitap bölümü, makalesi ve bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca “Dinamik Yetenekler, Rekabet Avantajı ve Çevresel Türbülans” adlı ayakkabıcılık sektörünü ele alan bir kitabı vardır. Meraklı, aksiyon almayı seven, yeni fikirleri/uygulamaları sorgulayan öğrenme aşığı bir sosyal bilimcidir.

Zamanı Etkili Yönetmek: Eisenhower Matrisi

Dr. Mehmet KAPLAN-Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

“En acil kararlar nadiren en önemli kararlardır”

En acil kararların nadiren en önemli kararlar olduğunu söyleyen Eisenhower; zaman yönetimi konusunda uzman bir kişi olarak yapılması gerekenleri tam olması gerektiği gibi ve tam olması gereken zamanda yapılmasını ifade eden biridir. Eisenhower matrisi olarak bilinen ve zamanın etkili yönetilmesi için yöneticilere ve çalışanlara önemli fikirler sunan yaklaşımda aşağıda yer alan matriste olduğu gibi yapılacak işler ve kararlar öncelikle önemlilik ve aciliyet sınıflamasına göre düzenlenir. Dolayısıyla işler önce önemli işler ve acil işler sınıflamasıyla ayrılır. Sonrasında ise bu ayrımın içinden acil ve önemli olan, önemli ama acil olmayan, acil ama önemli olmayan ve hem önemli hem de acil olmayan işler ve kararlar sınıflandırması yapılır. Bu sınıflandırmaya göre;

  • Acil ve önemli olan işler/kararlar: Bir yöneticinin hemen yapması gereken önem derecesi ve aciliyet derecesi yüksek olan işlerdir/kararlardır. Yönetici için “A” düzeyinde olan işler ve kararlardır; yönetici bunlar için en verimli olabileceği zamanı kullanarak ve hiç beklemeden yapmalıdır. İşletmesinin ve kendisinin başarısı üzerinde doğrudan etkili olan işler olduğu için stratejik önem derecesi yüksektir. Kriz çözümü, çözüm bekleyen sorunlar, belli bir zamanda tamamlanması gereken projeler bu kısma örnek olarak verilebilir.
  • Önemli ama acil olmayan işler/kararlar: Bu işlerde/kararlarda yönetici önemlilik derecesinin yüksek olmasından dolayı işleri/kararları önemsemeli ancak aciliyet düzeyinin düşük olmasından (“B” düzeyinde işler ve kararlar) dolayı hemen harekete geçmektense; ne zaman yapacağına yönelik planlama yapmalıdır. Planlama çalışmaları bu kısma örnektir.
  • Acil ama önemli olmayan işler/kararlar: Bu tarz işlerde/kararlarda yönetici başkasına devrederek hareket etmelidir. Yönetici başkasından işi yapmasını istedikten sonra işin yapılıp yapılmadığını kontrol edebilir. Bu tip işler/kararlar “C” düzeyindedir. Amaçsız telefon görüşmeleri, ziyaretler, e-postalar bu gruba örnektir.
  • Hem önemli hem acil olmayan işler/kararlar: Bu tarz işler/kararlar “D” düzeyinde olan ve sonra da yapılsa herhangi bir olumsuz etkisi olmayacak olan işler ve kararlardır. Bu tarz işler; boş işler, ilgisiz yazışmalar ve bir faaliyeti aşırı derecede yapma/uygulama işleridir.

Kaynak ve ayrıntılı okuma önerisi: Aşağıdaki eserl(er) konu ile ilgili kaynak ve bilgilendirmeyi artırmaya yöneliktir.

  • Krogerus, M. ve Tschappeler, R. (2020). Karar Kitabı. İstanbul: The Kitap.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

  • Çin'den Ürün Tedariki
  • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
  • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
  • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 

 


 

 

 

This will close in 20 seconds