21. Yüzyılın İş Dünyasının Ortak Dili Olarak İngilizce

Alım - Satım

Dr. Esma Gültüvin Gür Omay
Dr. Esma Gültüvin Gür Omay
Kadıköy Anadolu Lisesinden mezun olmuş, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde, yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Mütercim- Tercümanlık Anabilim Dalında, Doktora eğitimini ise İstanbul Üniversitesinde İletişim alanında tamamlamıştır. Tedarik Zinciri Yönetimi tezli ve tezsiz yüksek lisans programında “Dış Ticarette İngilizce İletişim Teknikleri ve Uygulamaları” lisans düzeyinde “İş Yaşamı İngilizcesi”, “Müşteri İlişkileri Yönetimi”, “Pazarlama” alanlarında dersler veren Gür Omay’ın Pazarlama, “Sağlık Turizmi, Sağlık İletişimi”, “Dijital Platformlar”, “Dijital Emek”, “Tüketim Toplumu” ve “Çalışma Yaşamında Kuşaklar” konularını ele alan uluslararası ve ulusal düzeyde yayınlanmış kitap bölümleri, makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır.

Dr. Esma Gültüvin Gür Omay

gultuvin@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

İşletme Bölümü

Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD

Farklı diller kullanan insanların anlaşabilmeleri binlerce yıldan beri önemli bir sorun olarak görülmüştür. Bu sorunun çözülebilmesi için de tarih içerisinde bazı dillerin çeşitli nedenlerle ortak dil olarak kullanıldıkları ya da farklı dillerin ticaret gibi belirli bir alana özgü sınırlı sayıdaki sözcüklerinin basit dilbilgisi kuralları çerçevesinde bir araya getirildiği melez dillerin ortaya çıktığı görülmektedir. Örneğin, en az altı yüzyıl boyunca Akdeniz Havzasındaki tacirler arasında, İtalyanca, Yunanca, Arapça ve İspanyolca sözcüklerden basit dilbilgisi yapısı çerçevesinde oluşturulan ve Lingua Franca olarak isimlendirilen bir dilin kullanılarak dil engelinin aşılmış olduğu bilinmektedir. Bu dil için kullanılan Lingua Franca ifadesi günümüzde ortak dil ya da köprü dil anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Konuya bu açıdan bakıldığında İngilizce’nin artık bir ortak dil ya da köprü dil olduğu, kısacası İngilizce’nin 21. Yüzyıldaki Lingua Franca olduğunu söylemek mümkündür (Brosch, 2015).

İnsanlık tarihinin en hızlı yayılan dili olarak gösterilen İngilizce’nin bu hızlı yayılımı sonucunda küresel iş dünyasının ortak dili haline gelmesi ile birlikte birçok firmanın dünya genelinde sürdürülen faaliyetlerinde etkinliği arttırmak amacıyla İngilizceyi “şirketin resmi iş dili” olarak kabul ettiği ve kullandığı görülmektedir (Neeley, 2012).

İngilizce’nin küreselleşme ile birlikte artan yayılma hızı internet ile birlikte daha fazla ivme kazanmış bulunmakta ve böylelikle dijitalleşen iş dünyasında İngilizce’nin ortak dil olma özelliği güçlenmektedir. Örneğin W3 Techs araştırmasının sonuçlarına göre, dünyadaki tüm web sitelerinin % 63.7’si içerik dili olarak İngilizceyi kullanmaktadır. Dijitalleşen iş dünyası açısından da bu durum, İngilizceyi aşılması güç bir rekorun sahibi haline getirmektedir. Diğer yandan, dünyada İngilizce konuşan kişi sayısı yaklaşık olarak 1.5 milyarken bunun 1.2 milyarı internet kullanıcısıdır. Bu da dünyada tüm internet kullanıcıları arasında % 25.9’luk bir orana denk gelmekte ve oransal olarak, 4 kullanıcıdan 3’ünün içeriğin %60’ından fazlasını anlamaması sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla “İnternetin Evrensel Dili” olarak tanımlanan İngilizce dijital dünyada gerçek dünyada olduğundan çok daha etkindir ve bıraktığı dijital ayak izi çok büyüktür (Richter, 2022).

Bu gelişmelerin sonucunda dünyayı yakalamak ve rekabet avantajını koruyup arttırabilmek hem dijital hem de yüz yüze mecralarda etkin İngilizce iletişimini gerekli kılmakta ve kaçınılmaz hale getirmektedir. Kısacası günümüzün iş dünyasının ortak dili olan İngilizceye hakim olup etkin bir biçimde kullanabilmek, küresel ve dijital iş dünyasında var olabilmenin ve faaliyetleri sürdürebilmenin ön koşulu haline gelmiştir.

Kaynaklar:

Brosch, C. (2015), “On the Conceptual History of the Term Lingua Franca”, Apples-Journal of Applied Language Studies, 9(1), pp. 71-85.

Neeley, T. (2012), “Global Business Speaks English”, Harvard Business Review, Çevrim içi: https://hbr.org/2012/05/global-business-speaks-english, (25.02.2002).

Richter, F. (2022), “English is the Internet’s Universal Language”, Çevrim içi: https://www.statista.com/chart/26884/languages-on-the-internet/, (25.02.2022).

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

  • Çin'den Ürün Tedariki
  • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
  • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
  • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın