Akreditiflerin Teyidi Koşulsuz Garanti Midir?

Reşat BAĞCIOĞLU
Reşat BAĞCIOĞLUhttp://www.rblecturer.com
Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce bölümünden mezun olduktan sonra kısa süre İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra Dışbank’ta (Fortisbank) kambiyo, dış işlemler, krediler servisinde bankacılık hayatına başladı ve 25 yıllık bankacılık mesleğinde şube müdürü olarak emekli oldu. 2007 yılında emeklilik sonrası akademisyenlik, banka genel müdürlükleri ile çeşitli ihracatçı birliklerinde dış ticaret, dış ticaretin finansmanı, akreditif, Türk Eximbank ve döviz kredileri eğitimlerini vermekle birlikte firmalara danışmanlık misyonunu da sürdürmektedir.

AKREDİTİF TEYİDİ NEDİR?

İhracat ve ithalat yapanların şahsi itibarlarının yerine bir bankanın itibarının yer alması olup, sevk sırasında ihraç edilen mal bedelinin ihracatçının eline emniyetle geçmesini sağlayan bir taahhüttür. Esas olarak, hem ithalatçıyı hem de ihracatçıyı koruyan bir işlemdir. İhracatçı, malların sevkini müteakip şartlara uygun vesaiki bankasına ibraz ettiği takdirde, ödemenin kendisine yapılacağının garantisi altındadır. Öte yandan ithalatçı ise, sevkiyat gerçekleştirilmeden ödemenin yapılmayacağını ve ihracatçıya ancak uygun vesaik ibrazı karşılığında ödemenin yapılacağını bilir.

İhracatçının akreditifle ilgili mallarını yükleyip uygun evrakları bankasına verdiğinde, fatura bedelinin ödeneceğinin garanti edilmesi desek de, ülkeler arası, hatta kıtalar arası yapılan ticarette ithalatçının bankasının akreditifte ödeme garantisi vermesi ihracatçıyı pek ikna edememektedir. İhracatçı firma kendi bankasına güvenmesi ve kendi bankasının güven vermesi yerine neden akreditifi açan bankaya güven etsin ki? İşte bu yüzden ihracatçı gönderdiği mallara ait uygun fatura bedelinin ödenmesi için garantinin kendi bankası tarafından verilmesini ister ve buna bağlı olarak basit bir ifade ile akreditifi ihbar eden ihracatçının bankası, uygun şartlar ve uygun evrakların ibrazı halinde ödemeyi kendi bankası tarafından yapılacağının garanti etmesine teyid denir.

Teyid; iki bankanın birbirlerine kefil olmasıdır. Aralarında her hangi bir ilişki, hukuki ve bağ olmayıp sadece akreditif işleminden dolayı kefil olunması anlamındadır. Akreditifin koşullarına bağlı olarak akreditif bankası tarafından açılan ve lehtara ihbar edilirken akreditife teyidini ilave eden bankadır. Teyid bankası, akreditif bankası ile aynı yükümlülüğü üstlenir.

AKREDİTİF TEYİDİ KOŞULSUZ GARANTİ MİDİR?

Elbette ki hayır? Akreditif teyidi akreditif koşullarına uygun şartlar oluşması halinde ödemenin garanti edilmesi olduğuna göre, ya koşullar akreditif koşullarına uygun değilse bu durumda teyid yine garanti verecek midir? Mesela akreditif evrağında bir rezerv olması durumunda akreditifteki o yüce garanti diye bildiğimiz teyid de ortadan kalkar. O halde teyid ihracatçıya sadece olumlu koşullarda garanti vermekte, olumsuzluk halinde yani akreditif evrağında rezerv olması halinde akreditifte yer alan tüm bankaların yükümlülükleri ortadan kalktığı gibi teyid bankasının da ödeme garantisi ortadan kalkar.

Akreditifin teyidi uygun koşulların sağlanmasına bağlıdır.

HER TEYİD VEREN BANKAYA GÜVEN ETMEK YERİNDE MİDİR?

Asla yerinde değildir. Teyid veren bankanın mali gücü, ülke riski ve taahhütlerine ne kadar bağlı olduğu konusunda riskleri göz önünde bulundurmak yerinde olur. Teyid veren bankanın riski göz önüne alındığında teyid veren bankanın iflası halinde akreditifimiz teyidten yoksun kalır, akreditifi açan bankanın ödeme güvencesiyle baş başa kalınır. Her teyid veren bankaya sonsuz bir şekilde güvenilmemeli ve her adımda bir riskin var olduğu hatırlanmalıdır.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Bugün Saat 14:00’te Finansal Okur Yazarlık Eğitimi (Ücretsiz)

Bugün Saat 14:00'te Finansal Okur Yazarlık Eğitimi (Ücretsiz)

İşveren, ara dinlenmesinde işçinin işyeri dışına çıkışını yasaklayabilir mi?

Yargıtay, ara dinlenmesinde işçilerin işyerini terk etmeyeceğinin toplu iş sözleşmeleriyle geçerli olarak kabul edilebileceğini belirtmektedir. Ancak işçi işyerinde kalsa...

Krizden Sağlam Çıkmak

Geleceğe emin adımlarla ilerlemek isteyen şirketlerin, kriz dönemini olumlu bir şekilde atlatabilmesi büyük önem taşıyor. Son yıllarda ekonomik anlamda durağan...

Eğitimde sanal gerçeklik dönemi

Eğitimde sanal gerçeklik dönemi Eğitimi baştan sona şekillendiren koronavirüsün etkileri, kalıcı hale geliyor. Hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimin...

İzole yaşama olan talep bir yılda yüzde 80 arttı

Hayatımızda birçok alışkanlığı değiştiren pandemi, 2020 yılında izole yaşama olan talebi de artırdı.  Salgın ile birlikte özellikle Bodrum’a olan...

İşverenlere öğle yemeği giderinde yüzde 100’e varan vergi tasarrufu 

Yemek kartı sektörünün lideri Ticket Restaurant Edenred, vergi istisnaları ile KOBİ’ler başta olmak üzere tüm şirketlere çalışan başına yılda...

Günde 8 saat ekran başındayız

8 saat online kaldık, 3 saat sosyal medyada vakit harcadık We Are Social 2021 verilerine göre, 84 milyon nüfuslu Türkiye’deki...

Türkiye’deki ebeveynlerin %57’si siber zorbalığın öncelikli sorun olduğunu söylüyor

Çeşitli dijital tehditlerin olduğu çağdaş dünyada ebeveynlik daha da zor hale geldi. Günümüzün en önemli sorunlarından olan siber zorbalık,...

İhracatın Panzehiri Düşüşteki Döviz Kuru, Yüksek Faiz

İHRACATIN SEVDİĞİ MECRA İhracatçı tacirler yurt dışına sattıkları mallardan oldukça yüklü para kazanmazlar. Çünkü küresel ticarette ihracatçının görünen ve görünmeyen...

Geleceğe damgası vurması beklenen cep telefonu teknolojileri

Cep telefonları gündelik hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Hemen hemen tüm ihtiyaçlarımıza cevap veren akıllı cep telefonlarının teknolojik...

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 8 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın