Balık İhracatçılarının Devletten Beklentisi

ÜRÜN ve FİRMA ARAŞTIRMA

Şükrü Güven
18.03.1971 Samsun Vezirköprü doğdu. 1988 yılında İstanbul Vefa Lisesi'nden, 1992 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1994-2017 yılları arasında Ticaret Bakanlığı’nda Gümrük Kontrolörleri Başkanı, Gümrük Başmüfettişi ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Halen İstanbul'da dış ticaret danışmanlığı yapıyor.

Balık ihraç eden firmalar, sağlık sertifikası düzenlenmesi süreçlerinin iyileştirilerek maliyet artışına neden olan işlemlerin kaldırılmasını istiyor.

Bir yandan küresel boyuttaki enflasyon diğer yandan tedarik zincirinde lojistik süreçlerindeki astronomik maliyet artışları bütün Dünya ülkelerinin ekonomilerini olumsuz etkiliyor.

Lojistik maliyetlerindeki astronomik artışlardan olumsuz etkilenen balık ihracatçısı firmalarımız, Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulunun en aktif iki bakanlığı olan Tarım ve Ormancılık Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’ndan, konteynerlerle yapılan ihracatlardaki sağlık sertifikası düzenlenmesi süreçlerinin iyileştirilerek (Bakanlıkların görevlerini yapmalarında zafiyet oluşturmadan) bu süreçlerde oluşan gereksiz maliyetlerden kurtulmalarını sağlayacak çözüm üretmelerini bekliyor.

Balık üretimi, yetiştiriciliği, ihracatı, en baştan son aşamaya kadar, uçtan uca kuyumcu hassasiyeti gerektiren gerçekten çok zorlu süreçler içeriyor, bu süreçlerde gereksiz yere harcanacak tek kuruşa, gereksiz harcanacak bir saniye zamana tahammül yok. Gereksiz iş ve prosüdürler nedeniyle yüklenilen gereksiz maliyet artışları, uluslararası rekabette geride kalmaya neden oluyor. Taktir edersiniz ki, bunun sorumluluğunu da hiç kimse yüklenmek istemez.

Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu’nun Çalışmaları Hala Devam Ediyor

Dış ticaret süreçlerindeki gereksiz işlemleri ve bu işlemlerden kaynaklanan gereksiz maliyetleri kaldırarak Türk firmalarının uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedefleyen Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu’nun çalışmaları, Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda hala devam ediyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yapılan araştırmalara göre, Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının Dünya Ticaret Örgütüne üye ülkeler tarafından tam olarak uygulanmasının, küresel düzeyde ticari maliyetleri % 12- % 17 oranında düşüreceği, ülkemizin de içinde bulunduğu üst-orta gelir düzeyine sahip ülkelerde ise bu oranın % 14 olacağı tahmin ediliyor.

Ticaretin Kolaylaştırılması Çalışmaları Kapsamında Tarım ve Ormancılık Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın Sorumluluğu

Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu tarafından hazırlanmış olan Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi 2019-2023 Revize Eylem Planı’nın 25.maddesinde; firmaların dış ticaret işlemlerinin kolaylaşmasını ve maliyetlerinin azalmasını sağlayan yetkilendirilmiş yükümlü uygulamasının sadece gümrük alanında sınırlı kalmamasının gerektiği, ilgili diğer Devlet kuruluşlarının da  bu yönde sonuç elde etmeye yönelik mevzuat ve altyapı çalışmalarını başlatması gerektiği belirtilerek, bu hedefin gerçekleştirilmesinden sorumlu Bakanlıklar arasında Tarım ve Ormancılık Bakanlığı da sayılıyor.

Konteynerlerle yapılan ihracatlarda sağlık sertifikası düzenlenmesi sürecinde maliyet artışı oluşma nedenleri

  • İhracatların karayolu veya havayolu ile yapıldığı durumlarda, balık ihracatları nedeniyle

işletmelerin bulunduğu yerlerde ön sağlık sertifikası düzenlenerek ihracatların yapıldığı yerlerde ön sağlık sertifikalarının sağlık sertifikasına dönüştürülmesi süreçlerinde, maliyet artışına neden olan iş süreci bulunmuyor, bu yüzden gereksiz maliyet  artışı da olmuyor.

 

  • Sorun ve maliyet artışları, soğuk zincir konteynerlerle deniz yoluyla yapılan ihracatlarda

oluşuyor. Balık ihracatçısı firmaların üretim tesislerinin bulunduğu il/ilçelerde ön sağlık sertifikası alındıktan sonra, ihracat gümrük işlemlerinin yaptırmak üzere gümrük idarelerinin bulunduğu liman sahasına gelen konteynerlerdeki  balıklar için sağlık sertifikası düzenlenmesi sürecinde, liman sahasında bekleme ücreti, konteynerlerin indirilip veteriner kontrolüne hazırlanması ücreti gibi iş ve işlemler nedeniyle konteyner başına ortalama 300-400 $ liman işlem ücreti tahsil ediliyor. Liman sahasının iş yükünün fazla olduğu dönemlerde bu giderler çok daha fazla oluyor.

 

Konteynerlerle yapılan ihracatlarda oluşan gereksiz maliyetler nasıl kaldırılabilir?

Ticaret Bakanlığı ihracat kapasitesi yüksek, güvenilir dış ticaret firmalarına, dış ticaret işlemlerinde ayrıcalık sağlayan OKSB/Onaylanmış İhracatçı Statü Belgesi/Mavi Hat izni veriyor. OKSB sahibi ihracatçı firmalar, ihracat sırasında gümrük idarelerinde hiçbir bekleme ve masraf yapmadan ihracatlarını tamamlıyor.

Denizyoluyla soğuk zincir konteynerlerle yapılan ihracatlarda, ihracatların yapıldığı liman sahasında oluşan liman işlem masraflarının tamamen kaldırılması için, OKSB sahibi ihracatçı firmaların ihraç edeceği balıklar için işletmelerin bulunduğu il/ilçede ön sağlık sertifikası düzenlemeden doğrudan sağlık sertifikası düzenlenmesi uygulamasının başlatılması gerekli.

Bu şekilde uygulama yapıldığı taktirde, balık konteynerlerini taşıyan araçlar gümrük işlemlerini yapmak üzere liman sahasına geldiğinde, hiçbir bekleme ve masraf yapmadan ihraç edilebilir.

OKSB/Mavi Hat sahibi balık ihracatçısı firmalara tanınacak bu ayrıcalık nedeniyle Devlet ve ihracatçılar yönünden herhangi bir olumsuzluk oluşmaz

Yurt dışındaki alıcı firmalara ihraç edilen balıkların (üretim  ve ihracat süreçlerindeki Dünya standartlarına uygun denetim ve kontrollerini yaparak) insan sağlığına uygun olarak ihraç edilmesinin sağlanması görev ve sorumluluğu, balık ihracatçısı firmalar ile Tarım Ve Ormancılık Bakanlığı’na aittir.

Tarım Ve Ormancılık Bakanlığı ihraç edilen balıkların insan sağlığına uygun olarak ihraç edilmesi görevini ifa ederken, aynı zamanda, Türk Devleti’nin ve Türk balık ihracatçılarının Dünya ülkeleri nezdindeki itibarının zarar görmemesini, saygınlığının korunmasını birincil görev olarak gözetmektedir.

Çok büyük emek isteyen zorlu süreçlerde balık üreten ihracatçı firmalar da, yurt dışındaki müşterilerine sattıkları balıkların insan sağlığına uygun olarak teslim edilmesi için gerekli her türlü tedbiri alarak, hem kendi itibarlarının hem de Türk Devleti’nin itibarının zarar görmemesi, korunması için azami dikkat ve özeni göstermektedirler.

Türk balık ihracatçısı firmalar, gerek üretim aşamasında gerekse ihracat aşamasında Dünya ölçeğinde mevcut en ileri teknoloji ve AR-GE çözümlerini kullanarak, Türkiye’nin uluslararası pazarlardaki marka değerini daha da artırmaya çalışıyor.

En önemli öncelikleri, Türk balıkçılık sektörünün uluslararası pazarlardaki marka değerinin artırılması, Türk Devleti’nin itibarının muhafazası olan balık ihracatçıları, yaptıkları ihracat üzerindeki maliyetten kurtulmalarını sağlayacak (OKSB/mavi hat sahibi balık ihracatçısı firmalara, konteynerler ile yaptıkları ihracatlarda, işletmelerin bulunduğu yerden sağlık sertifikası verilmesi) çözüm üretilmesini bekliyorlar.

 

Şükrü GÜVEN

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Akılcı Tahminler Rehberi

Hep bir sorgulamalar, hep bir tahminler, hep hep hep varsayımlar ve ihtimaller dünyasıdır iş hayatı. Devamlı bir şeyleri anlamak, fark...

Zaman Baskısı ve Yukarıdan Aşağıya Görsel Dikkat

Markaların, hedef kitlelerinin dikkatini çekebilmek için sıklıkla başvurduğu aşağıdan yukarı görsel dikkate ek olarak içsel, amaca odaklı gerçekleşen ve...

Nöropazarlama Uygulamalarının Sanayi Sektörüne Uyarlanması Nasıl Olur ?

Pazarlama Beyinde Başlar… Nöropazarlama, nörobilim ve pazarlama ana bilim dallarındaki yöntem ve uygulamaların disiplinler arası bir yaklaşımla pazarlama alanında kullanılmasını...

Aşırı Düşük Kapsamında Belgelerin Sunuluş Şekli ?

İtirazen Şikayet Konusu;  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 14.10.2022 tarihinde açık ihale...

Uluslararası İstanbul İplik Fuarı 19. Kez 16-18 Şubat’ta Gerçekleşecek

Tekstil sektörünün en önemli ham maddesi olan iplik endüstrisinde faaliyet gösteren üreticiler, 16-18 Şubat 2023 tarihlerinde 19. kez TÜYAP...

Alüminyum & Demir-Çelik, Endüstriyel Fırınlar & Isıl İşlem & Döküm Sektörlerinde Personel Sıkıntısı

Değerli Sanayicilerimiz ve Kıymetli İşverenlerimiz, Milyonlarca dolar yatırımlar yaptık, fabrikalar kurduk, tesisleştik, makinalar ve teçhizatlar aldık. Borç aldık, kredi çektik,...

İşveren, İşçiye Tahsis Ettiği Aracı, Mesai Saatleri Dışında Araç Takip Sistemi ile İzleyebilir mi ?

İşverenler, işyeri dışında yapılacak işlerini işçilerine tahsis ettikleri hizmet araçları vasıtası ile yürütmekte ve işçilerin kullandığı araçlara araç takip...

SATIŞ YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI – New Sales Mindset –

SATIŞ YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI - New Sales Mindset - Son Başvuru: 8 ŞUBAT 2023 Program Süresi: 60 Saat (5 Hafta sonu Online...

Makine Sektörü 2022 Yılını 25,3 Milyar Dolar İhracatla Tamamladı

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından açıklanan konsolide verilere göre, 2022 yılı sonunda Türkiye'nin serbest bölgeler dâhil toplam makine ihracatı...

Yatırım Teşvik Kapsamı İthalat İşlemlerinde ATR Dolaşım Belgesi ve Ek Mali Yükümlülük

Yazımızın konusu 2012/35 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar uyarınca, yatırım teşvik belgesi kapsamında, GTS ülkelerinden ek mali yükümlülüğe...
  • Hammadde / Ürün Tedarik ve Satış Hizmetleri
  • Akreditif ve Dış Ticaret Danışmanlığı
  • Ülke / Sektör Analizi ve Araştırma Raporu

Ticari Hizmetlerimizden Faydalanın

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 10 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın