Bir Dış Ticaret Finansmanı Enstrümanı: Faktoring

Reşat BAĞCIOĞLU
Reşat BAĞCIOĞLUhttp://www.rblecturer.com
Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce bölümünden mezun olduktan sonra kısa süre İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra Dışbank’ta (Fortisbank) kambiyo, dış işlemler, krediler servisinde bankacılık hayatına başladı ve 25 yıllık bankacılık mesleğinde şube müdürü olarak emekli oldu. 2007 yılında emeklilik sonrası akademisyenlik, banka genel müdürlükleri ile çeşitli ihracatçı birliklerinde dış ticaret, dış ticaretin finansmanı, akreditif, Türk Eximbank ve döviz kredileri eğitimlerini vermekle birlikte firmalara danışmanlık misyonunu da sürdürmektedir.

Gerek yurt içi, gerekse yurt dışı vadeli satışlardan doğan alacakların, malın satıcısı ihracatçıya vade sonunu beklemeden ödeme yapılması, yurt dışı alacaklarına gerektiğinde alacak garantisi verilmesini faktöring şeklinde açıklayabiliriz. Vadeli satış yapan ihracatçımızın vade sonu beklemeksizin likidite sıkışıklığını gidererek, faktoring yolu ile finansman ihtiyaçlarının karşılanması için ihracatçımızın başvuracağı dış ticaretin finansmanı ürünlerinden bir tanesi faktoringtir.

Faktoring  konusunu; İş Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük, İstanbul’da Uluslar arası Faktoring ve Muhabir İlişkileri bölümünde uzman arkadaşım Özge Kozalı’nın deneyimi ve satırları ile paylaşmak istiyorum:

Faktoring, mal ve hizmet satışlarından doğan vadeli alacakların temlik yoluyla bir faktoring kuruluşuna devredilmesi ve bu alacakların faktoring kuruluşu tarafından yönetilmesidir.

Bu faktoring işlemi;

 • faktoring şirketi,
 • ticari borçlular (alıcılar) ve
 • mal satan veya hizmet arz eden bir ticari işletme (satıcı)

arasında gerçekleştirilir.

Faktoring;

 • Finansman,
 • Garanti ve
 • Tahsilat

hizmetleri olarak temelde üç ayrı hizmeti bir arada sunmaktadır. Bu hizmetler, işletmelerin ihtiyaçlarına göre birlikte ya da ayrı olarak sunulabilir.

Alacak Garantisi, faktoring şirketinin alıcı firmaların finansal nedenlerden dolayı ödeyememe riskini üstlenmesini ifade eder. Tahsilat hizmeti, satıcı firmaların devrettikleri alacaklar, faktoring şirketinin alacağı haline dönüşür ve tahsilatı faktoring şirketi takip eder. Finansman, vadeli alacaklarını faktoring şirketine devreden satıcı firmalar, vadelerinden önce bu alacaklarının belli bir yüzdesini ön ödeme olarak kullanabilirler. Böylece alacakların nakde dönüşümü hızlanır ve işletmenin büyümesi için gerekli olan nakit herhangi bir dış kaynağa gerek olmadan ticari alacaklardan elde edilmiş olur. Faktoring, “satışlara paralel” işletme sermayesi sağlar ve firmaların satın alım gücünü arttırır.

Müşteri, borçlu ve faktorun aynı ülkede olması halinde Yurtiçi Faktoring işleminden, Müşteri ve borçlunun ayrı ülkelerde olması halinde ise Uluslararası Faktoring’ten söz edilmektedir.

Yurtiçi Faktoring işlemlerinde; ödeme aracı çek, senet veya açık hesap olan faturalı alacaklara yukarıda belirtilen hizmetler alınır, diğer bir deyiş ile iskonto ettirilebilir. Bunun yanısıra Teminat Mektubu Devri, DBS İskontosu, Kamu Alacaklarının Temlikini ve Tedarikçi Finansmanı ürünlerinden de yararlanılabilmektedir.

Yurtdışı Faktoring işlemleri ise iki farklı yapı bulunmaktadır;

İhracat Faktoring’i: Mal mukabili yapılan ihracatların, Factors Chain International (FCI)’ın 90 ülkede sayısı 400’ü bulan faktörlerin oluşturduğu geniş muhabir ağından yararlanarak, yurtdışındaki alıcılar için garanti limiti tahsis edilerek, bu ticaret için hem garanti hem finansman hem de tahsilat hizmeti verilmesidir. İhracat faktoringi, mal mukabili ve açık hesap satışlarda % 100 garanti vermektedir.

İthalat Faktoring’i: Yurt dışındaki satıcıların, tedarikçilerin ödeme garantisi istemesi durumunda ise faktöring şirketi garantör konumundadır.

FAKTORING MALİYETİ

Faktoring ile işletmelere sunulan garanti, tahsilat, alacak yönetimi ve finansman hizmetleri karşılığında işletme iki tip maliyetle karşılaşacaktır;

Faktoring Komisyonu, Kredibilite araştırması, üstlenilen risk, alacak hesaplarının tutulması ve tahsilatı gibi sunulan faktoring hizmetleri karşılığında satıcının temlik etmiş olduğu alacaklar üzerinden alınan komisyondur.

Faktoring Ücreti, Finansman kullandırılması halinde alınan ücrettir. Uluslararası işlemler yürürlükte olan vergi mevzuatında ihracata tanınan teşvikler çerçevesinde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Yurt içi işlemlerde ise faktoring ücret ve komisyonu BSMV’ye tabidir.

Faktoring ile firmalar;

 • Faktoring yoluyla vadeli alacaklarını nakde çeviren firmalar, bilançolarını daha likit hale getirebilirler.
 • Firmaların alacakları uzman kuruluşlarca yönetilmiş olmaktadır.
 • Kredi değerliliğini arttırır.
 • Küçük ve orta ölçekli firmalar, büyük ölçekli firmalara yaptıkları açık hesap satışları nakde kolayca çevirebilmektedir.
 • İhracatçı firmalar garanti hizmetinden yararlanarak, dış piyasalarda pazar paylarını risksiz şekilde artırabilirler.
 • Özellikle küçük ve orta ölçekli firmalar (KOBİ’ler) dış kaynaklara başvurmadan, kendi kaynaklarını (vadeli alacaklarını) nakde çevirmek yoluyla fon temin edebilirler.
 • Rekabet koşulları ve yurtdışındaki firmaların gittikçe artan talebi sonucu mal mukabili ihracat yapmak zorunda kalan firmalar, faktoring yoluyla alacaklarını garanti edebildikleri gibi aynı zamanda bu alacaklarını finansman hizmetinden yararlanarak nakde dönüştürme imkânına kavuşur.

Özge Kozalı’ya katkıları için teşekkür ederim.

Bilhassa dış ticaret penceresinden bakıldığında faktöring kuruluşlarını sadece vadeli alacakların, vade sonu beklemeksizin ihracatçıya likidite sunduğunu biliyorduk. Faktoring kuruluşlarının

 • Finansman
 • Garanti
 • Tahsilat

Hizmetlerini de sunduklarını biliyor muyduk? İskonto işlemlerinde faktöring şirketinin üstlendikleri risklere göre rücu edilebilir veya rücu edilemez şeklinde risk almaları halinde kurumun sunacağı fiyatlamalar da üstlendikleri risk paralelinde olacaktır.

Faktoring konusundaki detaylı açıklamalarımız, ihracatçı firmaya olan risk ve avantajları ile yaşanmış gerçek vakaları yine bu köşemizde paylaşacağız. İhracatçımız ve ithalatçımız faktöring hizmeti almakla neyi kazanıp, ne ödeyecektir, risk ve avantajları neler olacaktır konularını yeri geldiğince ele alacağız ve Özge Kozalı arkadaşımın deneyimlerini de yine bu sayfamızda yeri geldiğince paylaşmaya devam edeceğim.

6 YORUM

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

İletişim Sektörünü Önce Kriz Sonra Covid-19 Vurdu

Faselis’in açıkladığı verilere göre Nisan ayında basın bülteni gönderim sayıları bu yılın Ocak ayına göre %13, geçtiğimiz yılın Nisan...

Sosyal İletişimin Dinamiklerini Değiştiren Sosyal Medya Platformları Evrimini Sürdürüyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İNGEV (İnsani Gelişme Vakfı) iş birliğiyle hazırlanan “İnsani Gelişme Monitörü Araştırması”nın sonuçları dikkat...

Finansal Kurumlar Birliği, Bankacılık Dışı Finans Sektörü ’nün 2020 İlk Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Faktoring, Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerinin 2020 yılına ilişkin ilk çeyrek konsolide verilerini açıkladı. FKB’nin temsil...

Pandemi Döneminde Faktoring

Son zamanlarda Dünya’nın alacak sigortası devlerinin teminat azaltımlarına gittiği bilgileri gelmeye başladı. Bunun hakkında bir çok haber okuduk ve...

B2B Ticarette Satış ve Satınalma Webinarı Katılımcı Tespit ve Soruları

B2B Ticarette Satış ve Satınalma Webinarı Katılımcı Tespit ve Soruları, 30 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşen B2B Sektör Buluşması'nda kurumsal...

Çevik Satınalma Modeli

Değişimin Kaçınılmazlığı Değişim, basit tanımıyla mevcuttan farklı bir düzene veya duruma evirilme halidir. İnsanlık, çökmez denilen büyük imparatorlukları sona erdiren...

Çevre vs Hijyen

Yeni dünya düzeninde satınalma stratejilerimizde köklü değişiklikler yapmaya çalıştığımız bu dönemde acaba paketleme kategorisinde bizleri neler bekliyor? Müşterilerin özellikle gıda...

Buyer Network B2B Webinar Serisi Devam Ediyor – Satış vs. Satınalma

Bu Cumartesi saat 15:00’te Buyer Network B2B Webinarlar Serisi'nde buluşuyoruz. Kurumsal pazarlarda ticaretin tarafları buluşuyor. Satış ve satınalma... İki farklı dünya,...

COVID-19 Salgını Sonrasında Müşteri Deneyimi Yeniden Şekillenecek

Tüketici alışkanlıklarını ve beklentilerini en iyi anlayan, tüketicilerle en doğru iletişimi kuran ve müşteri deneyimini en üst düzeye çıkaran...

Son Yüzyılın En Büyük Küresel Buhranı Kapıda

EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği, Covid 19 sebebiyle fiziki şartlarda gerçekleştiremediği seminerlerini webinar olarak sürdürmeye devam ediyor. Türkiye’nin...

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 8 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın