Değer Tabanlı Yönetim

Dr. Mehmet KAPLAN
Dr. Mehmet KAPLAN
İşletme alanında lisans ve yüksek lisans; stratejik yönetim alanında doktora yapmıştır. Üniversite deneyiminin yanında kamu/özel sektörde çeşitli şekillerde aktif olarak yer almıştır. Halen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde görev yapmakta; Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı’nı sürdürmektedir. Aynı zamanda KOBİ niteliğinde olan birçok işletmenin “Anne Girişimcileri mentörüdür”. İşletme stratejileri, insan kaynakları ve girişimcilik konularında birçok kitap bölümü, makalesi ve bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca “Dinamik Yetenekler, Rekabet Avantajı ve Çevresel Türbülans” adlı ayakkabıcılık sektörünü ele alan bir kitabı vardır. Meraklı, aksiyon almayı seven, yeni fikirleri/uygulamaları sorgulayan öğrenme aşığı bir sosyal bilimcidir.

Değer köken olarak ticaret anlamına gelen “valere” kelimesinden türeyen ve genel anlamında ürünün kullanım değeri ile değişim değeri arasındaki oransal ilişki olarak ifade edilmektedir. Ancak bu genel anlamının yanında birçok farklı anlamda da (bir şeyin önemini belirleyen ölçüt, kıymet veya ölçülebilen karşılık) kullanılmaktadır. İşletme yönetimi açısından ise müşterilerin biri ürünü elde etmek için vazgeçtiği kaynaklara yaptığı ödeme ile bunun karşılığında elde ettiği yarar arasında oluşan farktır.

Değer tabanlı yönetim ise, değer tabanında rekabetçi üstünlük sağlama ve geliştirmeye yönelik uygulamalar bütünüdür. İlk olarak 1943’de General Electric işletmesinden Larry Mills tarafından geliştirilen değer tabanlı yönetim işletmelerin kısa zamanda yüksek performansa ulaşmasına olanak sağlar. Değer tabanlı yönetimde müşteri istek ve ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılamak, karar hızının yüksek olması, biçimsel olmayan ekipler, etkili iş planları ve yaratıcı tekniklere bağlı çabalar bulunmaktadır.

Değer tabanlı yönetim; işletme kaynaklarını daha az değer yaratan alanlardan alarak daha fazla değer yaratan alanlara yönlendirmekte ve bu yönlendirmede fırsatları sezme ve yaratma hızlı ve stratejik nitelikteki kararlarla sağlanmaktadır. Stratejik nitelikteki kararlar hızlı bir şekilde alınırken işletmenin yönlendiricilerinden (misyon, vizyon, amaç, sistem, süreçler, stratejiler, kültür vb.) beslenmektedir. Değer tabanlı yönetim ile işletme tüm paydaşlara ulaşmakta ve onların geri beslemeleriyle alacağı kararları hem güçlendirmekte hem de hızlandırmaktadır. Dolayısıyla böyle bir yönetim paydaşlara değer yaratma fırsatı tanımakta ve yaratılan değeri paylaşmakta, işletme stratejisini güçlendirmekte ve en iyiye ulaşmaya yönelik fırsatı ortaya koymaktadır. Ittner ve Larcker (2001: 349-410) müşteri değer yaratımında 6 temel ilkeyi önermekte ve bu ilkelerin her koşulda değer yaratacağını vurgulamaktadır (Ittner ve Larcker 2001: 349-410);

İlke 1: Paydaşların Amaçları İlkesi: İşletme paydaşların amaçlarını tespit etmekte ve bu amaçlardan güçlü olanları seçerek uygulamada aktif rol oynamalıdır.

İlke 2: Eşleştirme İlkesi: İşletme geliştirdiği stratejileri amaçları ile eşleştirmekte ve bu eşleştirme sayesinde uyumu yakalamaktadır.

İlke 3: Değer Yönlendiricilerini Tanımlama İlkesi: İşletme hem kendine hem de paydaşlarına değer yaratan yönlendiricileri tanımlamakta ve hareket alanını buna göre değere dönüştürmektedir.

İlke 4: Değer Yönlü Analiz İlkesi: İşletme performans ölçümlerini değere bağlı olarak analiz etmekte ve sonuçlarını bu şekilde değer artırmaya yönelik eylem planlarını geliştirerek yönetmektedir.

İlke 5: Yönetimsel Performans İlkesi: İşletme eylem planlarının başarılı olmasında yönetimsel performansın etkinliğini değerlendirmektedir.

İlke 6: Sonuçları Değerlendirme İlkesi: İşletme sonuçları ve sonuçların üreteceği unsurlarının geçerliliğini değerlendirmektedir.

Kaynak ve ayrıntılı okuma önerisi: Aşağıdaki eserl(er) konu ile ilgili kaynak ve bilgilendirmeyi artırmaya yöneliktir.

  • Ittner C. D. ve Larcker D. F. (2001). Assessing Empirical Research in Managerial Accounting: A Value-based Management Perspective. Journal of Accounting and Economics. 32: 349– 410.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Geçici Teminat Mektubunda İhale Konusu İşin Adının Yanlış Yazılması

Anahtar Kelimeler; Geçici teminat mektubu, işin adı, teklifin değerlendirme dışı bırakılması İtirazen Şikayet Konusu; sundukları geçici teminat mektubunda işin adının...

Satışın Büyüsü

Satışın Büyüsü - B2B SATIŞ REHBERİ Prof. Dr. Murat ERDAL –merdal@istanbul.edu.tr İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Program...

Hafta tatili çalışması karşılığı işçiye zamlı ücret yerine serbest zaman verilebilir mi?

Her çalışan dinlenme hakkına sahiptir (AY m.50). Bu kapsamda, işçilerin 7 günlük çalışma süresi içinde, aralıksız 24 saat dinlenme...

Dörtnala İthalat

NE KADAR SÜPER FİKİR Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında; “Ekilmedik bir karış toprak kalmayacak, üretim yapacağız, üretimi arttıracağız, bu...

Böl ve Yönet – Pazarlık Taktikleri

"Böl ve Yönet" - Pazarlık Taktikleri Prof. Dr. Murat ERDAL –merdal@istanbul.edu.tr İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Program...

İşletmelerde Özümseme Kapasitesi

Özümseme kapasitesi kavramı ekonomi araştırmacıları tarafından keşfedilen ve öncelikle ülkelerin ekonomik performansıyla ilgili olarak değerlendirilen bilgiyi bulma, alma ve...

İş Yaşamında Anlam Arayışı

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı & Gözde Araştırma Şirketi Kurucusu “Her...

Posta Yoluyla Gönderilen Teklif Dosyasının Dikkate Alınmaması İhalenin İptal Nedeni Olabilir mi?

Posta Yoluyla Gönderilen Teklif Dosyasının Dikkate Alınmaması İhalenin İptal Nedeni Olabilir mi? Yazarlar: Mehmet ATASEVER Sinan ÖZESEN Anahtar Kelimeler; teklif dosyası, teklif zarfı,...

B2B pazar özellikleri nedir? İşletme pazarında nelere dikkat edilir?

B2B pazar özellikleri nedir? İşletme pazarında nelere dikkat edilir? Prof. Dr. Murat ERDAL –merdal@istanbul.edu.tr İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tedarik Zinciri Yönetimi...

PAZARLIKLARDA BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR: ZOPA ve BATNA

Planlama, satın alma kararları ve pazarlık müzakerelerinde en önemli unsur hiç kuşkusuz insan faktörü. Özellikle, stratejik ve taktik pazarlık...

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 8 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın