Döngüsel Ekonominin Potansiyel Faydaları

Alım - Satım

Doç. Dr. Gözde Mert
Doç. Dr. Gözde Merthttps://www.gozdemert.com/
“Doç. Dr. Gözde MERT İktisat alanında lisans, işletme alanında yüksek lisans ve işletme yönetimi alanında doktora, Yönetim ve Strateji alanında ise doçent unvanına hak kazanmıştır. Birçok firmanın, uzman ve yönetici kadrolarında çalışmıştır. Kurucusu olduğu Gözde Araştırma şirketinde, uzun yıllar yönetici ve uzman olarak görev yapmıştır. Halen, Nişantaşı Üniverisitesi’nde İşletme Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2018 TÜAD Akademik Baykuş ödülü sahibidir. Yönetim, organizasyon, bilgi yönetimi, felsefe ve iktisat tarihi alanlarından birçok ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları ve bu alanlarda yayınlanmış olan kitapları mevcuttur.”

“Döngüsel ekonomi tasarım yoluyla onarıcı ve yenileyicidir.” Ellen MacArthur

Ülkelerin en büyük sorunlarından biri üretim süreçlerinde doğal çevrenin bozulması ve kirliliğe neden olması, buna bağlı olarak da ekosistemin gün geçtikçe tahribi ile karşılaşılmaktadır. Döngüsel ekonomi, doğanın biyolojik döngüsünü, ürünlerin uygun bir şekilde atıldıklarında çevre açısından verimli bir biçimde yeni ürünlere dönüştürüldüğü teknolojik bir döngüye ilişkilendiren bir fikirdir.

Döngüsel ekonomi, doğada bulunan kıt kaynakların ve atık maddelerin geri dönüşümünün sağlanarak tekrar kullanılmasına olanak tanımaktadır. Döngüsel ekonomi ile asıl amaç; doğal kaynakların daha az kullanılarak, ekonomiye kazanç sağlanmasıdır.

Döngüsel ekonomi literatürde 3R kavramı ile açıklanmaktadır. 3R’nin anlamı İngilizce’de Recycle (geri dönüşüm), Reuse (yeniden kullanım) ve Reduce (azaltma) olarak ifade edilmektedir. Bu kavramlar aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:

 • Geri dönüşüm; atık maddelerin doğrudan bir şekilde kullanımı için dönüştürülmesi ve işlevsel bir hale gelmesidir.
 • Yeniden kullanım; atık maddelerin tamir ve onarımı, yenilenmesi ya da yeniden üretimle tamamen veya kısmen üretimde kullanılmasıdır.
 • Azaltma; üretim ve tüketim süreçlerinde meydana çıkan atıkların azaltılmasıdır.

European Academies Science Advisory Council (EASAC) tarafından Avrupa Birliği için döngüsel ekonominin yarattığı faydalar aşağıdaki gibi belirtilmektedir:

 • Tasarruf yapılarak, hammadde ve enerji bağımlılığının azaltılması ile rekabet gücünün artırılması
 • Sera gazı emisyonlarının azaltılması sayesinde iklim değişikliği ile mücadele politikasına katkı sağlaması
 • Yeni iş ve istihdam olanaklarının yaratılması
 • Tedarik güvenliği sağlanarak, maliyet artışının kontrol edilmesi
 • Atıkların azaltılarak, yeniden kullanımının sağlanmasıyla çevre kirliliğinin düşürülmesi

Döngüsel ekonomi sistemi, belirtilen potansiyel faydalarının yanında yeşil büyüme modeline de alternatif olmasının yanında kalkınmanın sürdürülebilir olmasına da katkı sunmaktadır. Bunun gerçekleştirilebilmesi amacıyla atık ve kaynakların yönetimi merkeze alınarak sorumlu üretim ve tüketim kalıplarının hazırlanması ve böylelikle karbon ayak izinin azaltılması amaçlanmaktadır.

Döngüsel ekonomi, sosyal, çevresel, ekonomik alanda kaynak verimliliğinin sağlanması konusunda bir araç olarak da görülmektedir. Döngüsel ekonomik sistem ile verimliliğin sağlanması ülkelere çeşitli tasarruf olanakları sunmaktadır. Bu faydanın yanında ekonomiye, işletmelere ve tüketiciye sağlanan diğer faydalar ise şunlardır:

 • Hızlı fiyat değişimlerinin ve arz riskinin azaltılması
 • Sektörel değişim ve istihdamdaki artışlar
 • Azaltılmış dışsallıklar
 • Malzeme ve ürün faturaları ve garanti risklerinin azaltılması
 • Müşteri bağlılığının geliştirilmesi
 • Ürün yaşam döngüsünün yönetilebilmesi
 • Ürün ve malzemelerde seçim kolaylığı
 • Ürün ve malzemelerde oluşan erken eskime maliyetlerinin düşürülmesi
 • Ürün ve malzemelerin geri dönüşümü ile elde edilecek olan faydanın artması

Avrupa Birliği döngüsel ekonomik sisteme geçiş kapsamında 11 Aralık 2019 tarihinde “Avrupa Yeşil Mutabakatı” ile yeni bir büyüme stratejisi benimsemiş ve öncelikli politikalarından biri durumuna getirmiştir. Örneğin; Avrupa Birliği’nde materyal bazındaki kazanç 265-490 milyar Euro arasındadır. Bu rakamlar, mevcut sektörde toplam gider maliyetinin %23’üne tekabül etmektedir. Ulaşım, gıda ve yapı sektöründe sisteme uyum süreci ile birlikte yıllık 600 milyon Euro tasarruf olacağı öngörülmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT

Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme Bölüm Başkanı & Gözde Araştırma Şirketi Kurucusu

Detaylı bilgiler için aşağıdaki eseri okuyabilirsiniz.

Mert, G. (2021). Döngüsel Ekonomi Kapsamında Yeşil Yönetim Anlayışı, Eds. Mahmut Tekin ve Gözde Mert, Yeşil Yönetim, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

 • Dijital Pazarlama Çözümleri
 • Mobil Uygulama Geliştirme
 • E-Ticaret Site Yönetimi

Dijital AjansHizmetleri

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 12 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneğine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Avantajlı Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 

 


 

 

 

This will close in 20 seconds