Endüstriyel Raf Sistemleri Periyodik Kontrolleri

Alım - Satım

Mustafa Ozturk
Mustafa Ozturkhttp://www.immuhendislik.com
25 Senelik Profesyonel İnşaat Sektörü Tecrübemizle ; ● Liman, İskele, Rıhtım İnşaatları ● Endüstriyel Raf Sistemleri ● Betonarme ● Kentsel Dönüşüm ● Çelik Yapılar ● Yapı Risk Analizi ● Mimari Çizim ve Statik Hesapları ● Ruhsat Projeleri ● Proje Uygulamaları ● Proje ve Uygulama Danışmanlığı ● Müteahhitlik Hizmetleri

Bilinmesi gerekir ki, raf sistemleri beton binalar veya çelik yapılar gibi sadece kendi yükünü, deprem yükünü, rüzgar veya kar yükünü taşımak üzere değil, aynı zamanda üzerlerine sürekli konulup alınan farklı ağırlıklardaki paletleri / yükleri taşımak üzere tasarlanan “yaşayan” dinamik sistemlerdir. Bu modüler sistemler birbirlerine çeşitli bağlantı elemanları ile montajlanmakta ve bir binaya kıyasla çok daha farklı ve alışılagelmişin dışında mühendislik gereklilikler içermektedir. Dolayısıyla depo raf sistemlerinin sismik mühendisliği sadece yapı mühendisliği değil lojistik operasyon bilgisi de gerektiren oldukça farklı bir uzmanlık alanıdır.

Neden Kontrol Edilmelidir?

Zaman ve kullanıma bağlı yorulma, raf konfigürasyonundaki değişiklikler ve çarpma kaynaklı hasarlar raf taşıma kapasitesinin düşmesine ve kaza ihtimalinin artmasına sebep olur.

Ülkemizin %42’si 1. derece deprem bölgesidir. Bu %42 olan bölümün içerisinde ana sanayimizin büyük bölümü bulunmaktadır. Aşağıdaki görselde ülkemizin ve Avrupa’nın deprem kuşaklarını görebilir ve ülkemizin Avrupa geneline kıyasla ne kadar yüksek tehlikede olduğunu anlayabilirsiniz.

Endüstriyel raflar iş ekipmanı sınıfına girdiğinden İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre periyodik kontrolleri yaptırılmalıdır

Endüstriyel Raf Periyodik Kontrol Yönetmeliği;

Endüstriyel Raf ve Kapılar periyodik muayene ve kontrolleri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince oluşturulan 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında yapılmaktadır..

Endüstriyel Raf Periyodik Kontrol Süresi Nedir ? Ne Sıklıkla Yapılır ?

Endüstriyel Raf periyodik kontrol / muayene süresi, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde standart veya azami bir süre belirtilmemişse imalatçının öngördüğü periyotla yapılır; bu da yoksa azami süre 1 yıldır.

Periyodik kontrol sıklığı, yönetmelikte yer alan tablolarda veya standartlar ile belirlenmemişse, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar imalatçı tarafından da belirlenmemiş ise ekipmanın bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı, yaşı, bakım faaliyetleri, sıklığı, atmosferik koşullar, kaza geçirmesi, önceki periyodik kontrol sonuçları ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak ve yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre periyodik kontrol, test ve muayenelerin sıklığı artırılabilir.

Özetle, Endüstriyel Raf ve Kapılar periyodik kontrolleri en az 12 ayda bir yapılmalıdır.

Endüstriyel Raf Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır ?

Firmamız Endüstriyel Raf periyodik kontrollerini bakanlıktan yetkili ve uzman mühendis kadrosuyla yapmaktadır.

Endüstriyel Raf periyodik kontrolleri, yetkili olan İnşaat mühendisleri, makine mühendisleri, mekatronik mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır

Endüstriyel Raf Periyodik Kontrolünü Kimler Yapmaya Yetkilidir ?

4 Nisan 2017 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nin 30047’nci sayısında “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereği, Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından eğitimlerini almış kişiler ve hizmet yeterlilik belgesi almış veya akredite olmuş periyodik kontrol yapan firmalar yetkilidir.

17 Haziran 2021 tarihinden itibaren, yalnızca kalıcı Ekipnet numarasına sahip olan personeller tarafından periyodik kontrol ve muayene işlemi yapılabilmektedir.

Endüstriyel Raf Periyodik Kontrolü/Muayenesini Yaptırmak Zorunlu mu ?

Endüstriyel Raf ve Kapılar ekipmanlarının operatör hataları veya kusurlu kullanılması neticesinde işletmede maddi ve manevi kayıplar oluşmaktadır. Bu yüzden; Endüstriyel Raf ve Kapılar periyodik kontrollerinin yapılması hem güvenli çalışma koşularının gereği, hem de yasal mevzuatlar gereğince zorunludur.

Endüstriyel Raf Periyodik Kontrolünü Yaptırmamanın Cezası Nedir ?

İlgili kanunun 10. Maddesi gereğince “10/4: Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak” fiili nedeniyle; Endüstriyel Raf ve Kapılar periyodik kontrolünü yaptırmamanın cezası, çalışan sayısına göre en az 3.836 TL ve en çok 11.508 TL olarak uygulanmaktadır.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl 4.1.1961 Tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’nci maddesi hükümlerince tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

Endüstriyel Raf Periyodik Kontrolü Yaptırma Sorumluluğu Kime Aittir ?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre Endüstriyel Raf ve Kapılar periyodik kontrolünü yaptırma sorumluluğu İşverene aittir.

İlgili yönetmelikte “İşyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için işveren gerekli tüm tedbirleri alır” maddesi bulunmaktadır.

Ayrıca iş güvenliği uzmanları, işverenlere öneri ve tavsiyeleri vermekle yükümlüdür.

TS EN 15635’e göre Depo raf sistemlerimizin yılda en az bir kere kontrol ettirilmesi gerekmektedir. Depo sisteminizin çalışma sıklığına göre bu periyotun yılda bir kereden daha fazla olması önerilmektedir.

Endüstriyel Raf Kimler Tarafından Hangi Sıklıkla Yapılabilir ?

Endüstriyel Raf ve Kapılar ekipmanlarının periyodik bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri), ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır.

Periyodik kontrol/muayene ve periyodik bakım farklı hizmetlerdir. A tipi periyodik muayene kuruluşlarından, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesiyle çelişmesi sebebiyle bakım hizmeti alınamaz ve teklif edilemez. Muayene kuruluşu yalnızca Endüstriyel Raf ve Kapılar test, muayene ve kontrollerini yapmak ve bunları raporlamakla yükümlüdür. İş ekipmanlarının, her çalışmaya başlamadan önce operatörleri tarafından kontrollere tabi tutulmaları sağlanır.

Endüstriyel Raf Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır ?

 • İzin verilen ağırlıkta yükleme durumu kontrol
 • Hasarlı veya eksik yapısal elemanın varlığı gözlemlenir
 • Yapısal kontroller yapılır.
 • Ayak deformasyonu, çerçeve eksen açıklığı, çapraz‐yatay bağlantı deformasyonu, ayak koruyucu deformasyonu, eksik cıvata ve somun varlığı kontrol edilir.
 • Çerçeve bariyeri deformasyonları gözle kontrolü yapılır.
 • Kirişlerde deformasyon ve eksen kaçıklarına bakılır.
 • Palet/döşeme destek çubuğu deformasyonu kontrol
 • Yapısal olarak korozyon kontrolü yapılır.
 • Traverslerde izin verilen sehim oranı kontrolü yapılır.

Neden Biz?

Firmamız Endüstriyel Raf periyodik kontrol ve muayenesini profesyonel teknik donanım ve ekipmanlarıyla gerçekleştirmektedir. Periyodik kontrol sonrasında uygunsuz durumlar, eksiklikleri teknik donanımsal arızalar rapor haline getirilerek tarafınıza sunulmaktadır. 25 yıllık saha tecrübemiz göstermektedir ki, Endüstriyel depo raf yapımı belirli standartlara bağlı olduğu için işin uzmanı firmalar tarafından yapılması gerekir. Bu şekilde yapımı daha kolay olmakta ve hem zaman hem de maddi açıdan tasarruf sağlanmaktadır.

Kısaca özetleyecek olursak Profesyonel Geçmişi, Elemanları, Referansları ve Yeterli Finans Gücüne Sahip Yüklenicileri seçmekle firmanızı riske atmamış olacaksınız.

Endüstriyel Depo Raf Sistemi Yaptırırken;

 • Proje, Statik Hesaplar, Uygulamaların Danışmanlık Hizmetleri ve Uygulanması.
 • Periyodik Raf Kontrol ve Bakım
 • Resmi Projelerin Hazırlanması ve Ruhsat Onayı.
 • Temel Hafriyatı.
 • Temel Betonu Uygulaması.
 • Depo Raf Sisteminin Uygulaması.
 • Sifonik Yağmursuyu Drenaj Sistemi Uygulaması.
 • Endüstriyel Kapılar.
 • Sandviç Panel Kaplaması uygulanması.

Kısaca belediye ruhsat alımından iskan alımına kadar olan inşaat uygulaması da dahil süreci

TEK YÜKLENİCİYLE yapmak isterseniz 25 yıllık saha tecrübemiz ve profesyonel ekibimizle BİZ TALİBİZ.

 

Mustafa ÖZTÜRK

İnşaat Mühendisi

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

 • Çin'den Ürün Tedariki
 • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
 • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
 • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 


 

 

This will close in 20 seconds