İş Dünyasında İletişim

Alım - Satım

Dr. Esma Gültüvin Gür Omay
Dr. Esma Gültüvin Gür Omay
Kadıköy Anadolu Lisesinden mezun olmuş, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde, yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Mütercim- Tercümanlık Anabilim Dalında, Doktora eğitimini ise İstanbul Üniversitesinde İletişim alanında tamamlamıştır. Tedarik Zinciri Yönetimi tezli ve tezsiz yüksek lisans programında “Dış Ticarette İngilizce İletişim Teknikleri ve Uygulamaları” lisans düzeyinde “İş Yaşamı İngilizcesi”, “Müşteri İlişkileri Yönetimi”, “Pazarlama” alanlarında dersler veren Gür Omay’ın Pazarlama, “Sağlık Turizmi, Sağlık İletişimi”, “Dijital Platformlar”, “Dijital Emek”, “Tüketim Toplumu” ve “Çalışma Yaşamında Kuşaklar” konularını ele alan uluslararası ve ulusal düzeyde yayınlanmış kitap bölümleri, makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır.

Dr. Esma Gültüvin  Gür Omay

Topluluklar halinde yaşamını sürdüren insanlar, tarihsel süreçte bu şekilde yaşamayı mümkün kılan iletişim sayesinde toplumsal ilişkileri oluşturmuş ve çağa bağlı olarak, bu eylemi sürdürerek, anlamlandırmışlardır. “iletişim ilişkisinde üretilen her türlü anlam, toplumsal olarak üretilir ve ancak diğer insanlarla kurulan üretim ilişkileri bağlamında gerçekleştirilir.” (Yaylagül 2018:14 ) Bu nedenle iletişim, insanın doğa üzerindeki çatışmasının ve toplumsal ilişkilerin bir yansıması olarak görülmelidir.

İletişim en yalın haliyle bir mesaj alışverişidir. İngilizce  “communication” sözcüğünün etimolojik kökü “communis”, ve “common”  dan gelmektedir. “communis” topluluk, common da ortak olanı nitelemektedir.  Bu durumda iletişim toplumsal olanı nitelemekte, insanlar arası ortak alana vurgu yapmaktadır.  Türkçede ise iletişim sözcüğü “ duygu ve düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması bildirişim, haberleşme, komünikasyon” anlamlarını taşımaktadır.( https://sozluk.gov.tr/) Tüm bunların ışığında iletişim ileti aktarımının yanı sıra döngüsel bir faaliyet ve toplumsal bir ihtiyaç olarak görülmektedir.

Dünyada iletişim araçlarının gelişmesiyle birlikte iletişim yeni bir nitelik kazanmıştır. Gelişen kitle iletişim araçları ve teknolojileri iletişimin doğasını değiştirmiş, onu aracılaştırmıştır. Endüstri devrimleriyle gelişen kapitalizm, kitlesel üretim ve tüketimi getirmiş ve ona uygun iletişim araçları yaratmıştır. “İletişim özellikle kapitalist toplumsal iş bölümünde ve üretimin örgütlenmesinde (ve) ekonominin düzenlenmesinde işlevseldir.”(Yaylagül 2018:20) Dijitalleşme ile birlikte ise iletişimin kapsadığı alan genişlemiş ve insanın olduğu her alan ve ana yayılmıştır.

İş dünyasında ise genellikle iletişimin çok önemli olduğu varsayımından hareket edilmesine karşın, ona bağlı süreçler genellikle önemsenmemektedir.  İş hayatında etkin iletişim, başarıyı etkiler,  zaman yönetimini destekler, verimliliği arttırır, geribildirim sağlar. Özellikle, Covid-19 pandemisi sırasında uzaktan çalışma biçimleri aracılaşmış iletişimi içerdiğinden yüz yüze iletişimin içerdiği sıcaklık ve dinamizmden uzak kalmış, dijital teknolojilerin etkisiyle tarafların iletişim açısından çok daha zorlandığı bir dönem yaşanmıştır.  Bu nedenle Covid sonrası dönemde dijital teknolojileri iş dünyasına entegre ederken iletişim süreçleri de göz önünde bulundurulmalıdır. İş dünyasında bu iletişim ağını başarıyla sağlayan kuruluşlar değişen iş süreçlerini de etkin bir şekilde yöneteceklerdir.

Kaynakça:

Yaylagül, Levent (2018). Kitle İletişim Kuramları: Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. Ankara: Dipnot.

“İletişim” https://sozluk.gov.tr/  Erişim Tarihi:30.06.2022

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

  • Dijital Pazarlama Çözümleri
  • Mobil Uygulama Geliştirme
  • E-Ticaret Site Yönetimi

Dijital AjansHizmetleri

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 12 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneğine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Avantajlı Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 

 


 

 

 

This will close in 20 seconds