Mülteciler ve Yoksulluk Sorunu

Alım - Satım

Doç. Dr. Gözde Mert
Doç. Dr. Gözde Merthttps://www.gozdemert.com/
“Doç. Dr. Gözde MERT İktisat alanında lisans, işletme alanında yüksek lisans ve işletme yönetimi alanında doktora, Yönetim ve Strateji alanında ise doçent unvanına hak kazanmıştır. Birçok firmanın, uzman ve yönetici kadrolarında çalışmıştır. Kurucusu olduğu Gözde Araştırma şirketinde, uzun yıllar yönetici ve uzman olarak görev yapmıştır. Halen, Nişantaşı Üniverisitesi’nde İşletme Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2018 TÜAD Akademik Baykuş ödülü sahibidir. Yönetim, organizasyon, bilgi yönetimi, felsefe ve iktisat tarihi alanlarından birçok ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları ve bu alanlarda yayınlanmış olan kitapları mevcuttur.”

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT
Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İşletme Bölüm Başkanı & Gözde Araştırma Şirketi Kurucusu

“Yoksulluğu azaltmadan zenginliği arttıran ve suç işleme bakımından, sayılardan daha hızlı artış gösteren bir toplumsal sistemin özünde çürümüş bir şeylerin olması gerekir.” Karl Marx

Sınır ötesi göçe sebep olan faktörler; küreselleşme, fakir ve zengin ülkelerin nüfus yapılarındaki farklılıklar, bölgeler arasındaki gelir adaletsizliği ile gönderen ve kabul eden ülkeler arasındaki göç şebekeleri olarak ifade edilmektedir.

Günümüzde küreselleşmenin geldiği nokta ülkeleri göç-veren ve göç-alan ülkeler olarak ayırmanın zor olduğunu göstermektedir. Günümüzde yoğun göç dalgaları yaşanmaktadır. 2050 yılına kadar, dünya çapında yüzlerce milyon iklim mültecisi olacağı ifade edilmektedir. İklim kaynaklı göç farklı bir göç birimi olarak görülmektedir. Küresel ısınmanın en dramatik sonuçlarından biri olarak göç, bir insanlık felaketi ve uluslararası güvenliğe bir tehdit olarak sunulmaktadır.

Küresel göçler incelendiğinde, 1950 ve 2015 yılları arasında, Avrupa, Kuzey Amerika ve Okyanusya en çok göç alan yerlerdir. Diğer taraftan Afrika, Asya, Latin Amerika ve Karayipler en çok göç veren ülkelerdir. 2000-2015 yılları arasında; Avrupa, Kuzey Amerika ve Okyanusya yılda ortalama 2,8 milyon göç alarak, dünyadaki en büyük göçün olduğu yerler olmuştur. 2000-2015 yılları arasında, yüksek gelirli ülkeler, düşük ve orta gelirli ülkelerden, yılda 4,1 milyon göç almışlardır.

2030’un sonlarına gelindiğinde, uluslararası göçten daha yüksek seviyelerde gerçekleşecek iç göç, gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı şehirleşme, bazı ülkelerde ise iklim değişikliği ve çevresel faktörler tarafından yönlendirilecektir. İklim değişikliği kaynaklı göç, Afrika ve Asya’nın bazı bölgelerinin tarıma bağımlı olması ve Asya’nın olağanüstü hava olaylarına karşı duyarlı olması nedeniyle Afrika ve Asya’yı, diğer ülkelerden daha çok etkileyecektir. Kuraklığın neden olduğu göçler, dünyada artan bir sorun olacaktır.

Küresel göç sorunlarının çözümü için küresel iş birliği en önemli konudur. Günümüzde göç ve göçmen politikaları, ülkelerin milli çıkarları etrafında şekillenmektedir. Göç olgusu, uluslararası yasal bir rejimin kapsamadığı bir alanda yer almaktadır. Ülkeler, küresel ve bölgesel düzeyde oluşturulan platformlar aracılığıyla, göçe ilişkin sorunlara çözüm aramaktadır. Ancak bu çabaların daha küresel ve tutarlı bir çerçeve içinde yapılması gereklidir.

Bütün insanların, yoksulluktan uzak ve istedikleri ekonomik olanaklara eşit olarak sahip olma talebi mevcuttur. Birleşmiş Milletler raporlarına göre; hala 700 milyondan fazla insan, büyük bir fakirlik içinde yaşamaktadır. Refah düzeyinin düşük olması; yiyeceğe, suya, eğitime, enerjiye, sağlığa erişime de engel olmaktadır. Teknolojik gelişmeler ise bunlara ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. Teknoloji; dikey tarım, dijital tarım, kültür et üretimi gibi yöntemlerle, daha kolay ve ucuz gıda üretimine imkân sağlamaktadır. Bu tür kolaylıklar ise tüm insanların refah seviyesini artırmakta ve sağlıklı tüketimi teşvik etmektedir. Rüzgâr, güneş gibi temiz ve yenilenebilir enerjiye, teknolojik gelişmeler ile ulaşılabilmektedir.

Küreselleşme, ekonomi açısından ticaretin ve yatırımın önündeki engellerin kaldırılmasını ifade etmektedir. Küreselleşmenin öncelikle dış ticareti ve iktisadi büyümeyi artırmasından dolayı, iç ve dış piyasalara erişim imkânını artacağından, verimlilik ve ortalama gelir artmaktadır. Küreselleşme hem yurt içinde hem de ülkeler arasındaki gelir farklılıklarını artırmaktadır. Dünyadaki gelir dağılımı, gittikçe eşitsiz bir hale gelmektedir. Bu durum ise sürdürülemezdir. Günümüzde küreselleşme, ülkelerde ve ülkeler arasında dengesiz sonuçlar yaratmaktadır. Zenginlik yaratılıyor fakat birçok ülke ve birçok halk, bunun yararlarına ortak olamıyor. Bu sürecin şekillenmesinde halk seslerini ya hiç veya çok az duyurabiliyor. Bu küresel dengesizlikler, ahlaki yönden kabul edilemez olduğu gibi, politik yönden de sürdürülemez durumdadır. Küresel düzeyde siyasal ve ekonomik istikrar için; ülkeler arasındaki gelir farklılıklarının minimize edilmesi önemlidir. Dünyada gelir dağılımındaki bu farklılıkları gösteren (Gini katsayısı), aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Gini katsayısı arttıkça, gelir dağılımındaki fark artmaktadır.

Tablo 1. Gini Katsayısı ve Ülkeler Sıralaması

1 Danimarka 24,7 70 Türkiye 40,0
2 Japonya 24,9 76 ABD 40,8
3 İsveç 25,0 89 Çin 44,7
4 Belçika 25,0 106 Arjantin 52,2
5 Çekya 25,4 117 Brezilya 59,3
14 Almanya 28,3 120 Orta Afrika 61,3
25 Rusya 31,0 121 Sirere Leone 62,0
34 Fransa 32,7 122 Botsvana 63,0
37 Kanada 33,1 123 Lesoto 63,2
48 Yunanistan 35,4 124 Namibya 70,7
52 İngiltere 36,0      


Gelir dağılımında artan bu eşitsizlikler, finans piyasalarında oluşan değişmelerle birleşince, krizleri oluşturmaktadır. Michael Porter; “Yaygın kanaat olarak büyük şirketlerin, yerel toplumun aleyhine zenginleştiklerini” ifade etmektedir. Küreselleşmenin etkisini homojen ve standart olarak düşünmek doğru değildir. Tablo 2’de dünya genelinde günde 1.25 $ gelirle yaşayan insanların oranı gösterilmektedir.

Tablo 2. Dünya Genelinde Günde 1,25$ Gelirle Yaşayan İnsanların Oranı (%)

  1990 2010 2015
Gelişmekte Olan Ülkeler (Çin Hariç) 41 26 20,5
Gelişmekte Olan Ülkeler 47 22 23,5
Sahra Altı Afrika 56 48 28
Güney Asya 51 30 25,5
Güney-Doğu Asya 45 14 22,5
Dünya 36 18 18

 

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

  • Çin'den Ürün Tedariki
  • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
  • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
  • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 

 


 

 

 

This will close in 20 seconds