Mülteciler ve Yoksulluk Sorunu

ÜRÜN ve FİRMA ARAŞTIRMA

Gözde Merthttps://www.gozdemert.com/
İktisat alanında lisans, işletme alanında yüksek lisans ve işletme yönetimi alanında doktora yapmıştır. Birçok firmanın, uzman ve yönetici kadrolarında çalışmıştır. Kurucusu olduğu Gözde Araştırma şirketinde, uzun yıllar yönetici ve uzman olarak görev yapmıştır. Halen, Nişantaşı Üniverisitesi’nde İşletme Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2018 TÜAD Akademik Baykuş ödülü sahibidir. Yönetim, organizasyon, bilgi yönetimi, felsefe ve iktisat tarihi alanlarından birçok ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları ve bu alanlarda yayınlanmış olan kitapları mevcuttur.

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT
Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İşletme Bölüm Başkanı & Gözde Araştırma Şirketi Kurucusu

“Yoksulluğu azaltmadan zenginliği arttıran ve suç işleme bakımından, sayılardan daha hızlı artış gösteren bir toplumsal sistemin özünde çürümüş bir şeylerin olması gerekir.” Karl Marx

Sınır ötesi göçe sebep olan faktörler; küreselleşme, fakir ve zengin ülkelerin nüfus yapılarındaki farklılıklar, bölgeler arasındaki gelir adaletsizliği ile gönderen ve kabul eden ülkeler arasındaki göç şebekeleri olarak ifade edilmektedir.

Günümüzde küreselleşmenin geldiği nokta ülkeleri göç-veren ve göç-alan ülkeler olarak ayırmanın zor olduğunu göstermektedir. Günümüzde yoğun göç dalgaları yaşanmaktadır. 2050 yılına kadar, dünya çapında yüzlerce milyon iklim mültecisi olacağı ifade edilmektedir. İklim kaynaklı göç farklı bir göç birimi olarak görülmektedir. Küresel ısınmanın en dramatik sonuçlarından biri olarak göç, bir insanlık felaketi ve uluslararası güvenliğe bir tehdit olarak sunulmaktadır.

Küresel göçler incelendiğinde, 1950 ve 2015 yılları arasında, Avrupa, Kuzey Amerika ve Okyanusya en çok göç alan yerlerdir. Diğer taraftan Afrika, Asya, Latin Amerika ve Karayipler en çok göç veren ülkelerdir. 2000-2015 yılları arasında; Avrupa, Kuzey Amerika ve Okyanusya yılda ortalama 2,8 milyon göç alarak, dünyadaki en büyük göçün olduğu yerler olmuştur. 2000-2015 yılları arasında, yüksek gelirli ülkeler, düşük ve orta gelirli ülkelerden, yılda 4,1 milyon göç almışlardır.

2030’un sonlarına gelindiğinde, uluslararası göçten daha yüksek seviyelerde gerçekleşecek iç göç, gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı şehirleşme, bazı ülkelerde ise iklim değişikliği ve çevresel faktörler tarafından yönlendirilecektir. İklim değişikliği kaynaklı göç, Afrika ve Asya’nın bazı bölgelerinin tarıma bağımlı olması ve Asya’nın olağanüstü hava olaylarına karşı duyarlı olması nedeniyle Afrika ve Asya’yı, diğer ülkelerden daha çok etkileyecektir. Kuraklığın neden olduğu göçler, dünyada artan bir sorun olacaktır.

Küresel göç sorunlarının çözümü için küresel iş birliği en önemli konudur. Günümüzde göç ve göçmen politikaları, ülkelerin milli çıkarları etrafında şekillenmektedir. Göç olgusu, uluslararası yasal bir rejimin kapsamadığı bir alanda yer almaktadır. Ülkeler, küresel ve bölgesel düzeyde oluşturulan platformlar aracılığıyla, göçe ilişkin sorunlara çözüm aramaktadır. Ancak bu çabaların daha küresel ve tutarlı bir çerçeve içinde yapılması gereklidir.

Bütün insanların, yoksulluktan uzak ve istedikleri ekonomik olanaklara eşit olarak sahip olma talebi mevcuttur. Birleşmiş Milletler raporlarına göre; hala 700 milyondan fazla insan, büyük bir fakirlik içinde yaşamaktadır. Refah düzeyinin düşük olması; yiyeceğe, suya, eğitime, enerjiye, sağlığa erişime de engel olmaktadır. Teknolojik gelişmeler ise bunlara ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. Teknoloji; dikey tarım, dijital tarım, kültür et üretimi gibi yöntemlerle, daha kolay ve ucuz gıda üretimine imkân sağlamaktadır. Bu tür kolaylıklar ise tüm insanların refah seviyesini artırmakta ve sağlıklı tüketimi teşvik etmektedir. Rüzgâr, güneş gibi temiz ve yenilenebilir enerjiye, teknolojik gelişmeler ile ulaşılabilmektedir.

Küreselleşme, ekonomi açısından ticaretin ve yatırımın önündeki engellerin kaldırılmasını ifade etmektedir. Küreselleşmenin öncelikle dış ticareti ve iktisadi büyümeyi artırmasından dolayı, iç ve dış piyasalara erişim imkânını artacağından, verimlilik ve ortalama gelir artmaktadır. Küreselleşme hem yurt içinde hem de ülkeler arasındaki gelir farklılıklarını artırmaktadır. Dünyadaki gelir dağılımı, gittikçe eşitsiz bir hale gelmektedir. Bu durum ise sürdürülemezdir. Günümüzde küreselleşme, ülkelerde ve ülkeler arasında dengesiz sonuçlar yaratmaktadır. Zenginlik yaratılıyor fakat birçok ülke ve birçok halk, bunun yararlarına ortak olamıyor. Bu sürecin şekillenmesinde halk seslerini ya hiç veya çok az duyurabiliyor. Bu küresel dengesizlikler, ahlaki yönden kabul edilemez olduğu gibi, politik yönden de sürdürülemez durumdadır. Küresel düzeyde siyasal ve ekonomik istikrar için; ülkeler arasındaki gelir farklılıklarının minimize edilmesi önemlidir. Dünyada gelir dağılımındaki bu farklılıkları gösteren (Gini katsayısı), aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Gini katsayısı arttıkça, gelir dağılımındaki fark artmaktadır.

Tablo 1. Gini Katsayısı ve Ülkeler Sıralaması

1 Danimarka 24,7 70 Türkiye 40,0
2 Japonya 24,9 76 ABD 40,8
3 İsveç 25,0 89 Çin 44,7
4 Belçika 25,0 106 Arjantin 52,2
5 Çekya 25,4 117 Brezilya 59,3
14 Almanya 28,3 120 Orta Afrika 61,3
25 Rusya 31,0 121 Sirere Leone 62,0
34 Fransa 32,7 122 Botsvana 63,0
37 Kanada 33,1 123 Lesoto 63,2
48 Yunanistan 35,4 124 Namibya 70,7
52 İngiltere 36,0      


Gelir dağılımında artan bu eşitsizlikler, finans piyasalarında oluşan değişmelerle birleşince, krizleri oluşturmaktadır. Michael Porter; “Yaygın kanaat olarak büyük şirketlerin, yerel toplumun aleyhine zenginleştiklerini” ifade etmektedir. Küreselleşmenin etkisini homojen ve standart olarak düşünmek doğru değildir. Tablo 2’de dünya genelinde günde 1.25 $ gelirle yaşayan insanların oranı gösterilmektedir.

Tablo 2. Dünya Genelinde Günde 1,25$ Gelirle Yaşayan İnsanların Oranı (%)

  1990 2010 2015
Gelişmekte Olan Ülkeler (Çin Hariç) 41 26 20,5
Gelişmekte Olan Ülkeler 47 22 23,5
Sahra Altı Afrika 56 48 28
Güney Asya 51 30 25,5
Güney-Doğu Asya 45 14 22,5
Dünya 36 18 18

 

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Akılcı Tahminler Rehberi

Hep bir sorgulamalar, hep bir tahminler, hep hep hep varsayımlar ve ihtimaller dünyasıdır iş hayatı. Devamlı bir şeyleri anlamak, fark...

Zaman Baskısı ve Yukarıdan Aşağıya Görsel Dikkat

Markaların, hedef kitlelerinin dikkatini çekebilmek için sıklıkla başvurduğu aşağıdan yukarı görsel dikkate ek olarak içsel, amaca odaklı gerçekleşen ve...

Nöropazarlama Uygulamalarının Sanayi Sektörüne Uyarlanması Nasıl Olur ?

Pazarlama Beyinde Başlar… Nöropazarlama, nörobilim ve pazarlama ana bilim dallarındaki yöntem ve uygulamaların disiplinler arası bir yaklaşımla pazarlama alanında kullanılmasını...

Aşırı Düşük Kapsamında Belgelerin Sunuluş Şekli ?

İtirazen Şikayet Konusu;  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 14.10.2022 tarihinde açık ihale...

Uluslararası İstanbul İplik Fuarı 19. Kez 16-18 Şubat’ta Gerçekleşecek

Tekstil sektörünün en önemli ham maddesi olan iplik endüstrisinde faaliyet gösteren üreticiler, 16-18 Şubat 2023 tarihlerinde 19. kez TÜYAP...

Alüminyum & Demir-Çelik, Endüstriyel Fırınlar & Isıl İşlem & Döküm Sektörlerinde Personel Sıkıntısı

Değerli Sanayicilerimiz ve Kıymetli İşverenlerimiz, Milyonlarca dolar yatırımlar yaptık, fabrikalar kurduk, tesisleştik, makinalar ve teçhizatlar aldık. Borç aldık, kredi çektik,...

İşveren, İşçiye Tahsis Ettiği Aracı, Mesai Saatleri Dışında Araç Takip Sistemi ile İzleyebilir mi ?

İşverenler, işyeri dışında yapılacak işlerini işçilerine tahsis ettikleri hizmet araçları vasıtası ile yürütmekte ve işçilerin kullandığı araçlara araç takip...

SATIŞ YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI – New Sales Mindset –

SATIŞ YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI - New Sales Mindset - Son Başvuru: 8 ŞUBAT 2023 Program Süresi: 60 Saat (5 Hafta sonu Online...

Makine Sektörü 2022 Yılını 25,3 Milyar Dolar İhracatla Tamamladı

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından açıklanan konsolide verilere göre, 2022 yılı sonunda Türkiye'nin serbest bölgeler dâhil toplam makine ihracatı...

Yatırım Teşvik Kapsamı İthalat İşlemlerinde ATR Dolaşım Belgesi ve Ek Mali Yükümlülük

Yazımızın konusu 2012/35 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar uyarınca, yatırım teşvik belgesi kapsamında, GTS ülkelerinden ek mali yükümlülüğe...
  • Hammadde / Ürün Tedarik ve Satış Hizmetleri
  • Akreditif ve Dış Ticaret Danışmanlığı
  • Ülke / Sektör Analizi ve Araştırma Raporu

Ticari Hizmetlerimizden Faydalanın

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 10 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın