Satınalmada İç Kontrol Üzerine

Alım - Satım

Aziz Diri
Aziz Diri
1973 Sinop nüfusuna kayıtlı İstanbul doğumludur. İlköğretim ve ortaöğretimi İstanbul tamamladı. 1995 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1997 yılında İSKİ de memur olarak görev başladı. 1998 yılında müfettiş oldu. 2007 yılında İSKİ’de İç Denetçi olarak görev atandı. 5018 sayılı yasanın uygulanması çerçevesinde, iç denetim mesleği yönelik tüm sertifikalandırma eğitimlerini aldı. İç denetim mesleğinin ifasının ilave olarak İSKİ yönetmelik, yönerge gibi düzenleyici mevzuat çalışmalarında ve iç kontrol ortamlarının oluşturulması kapsamındaki çalışmalarda danışmalık görevlerinin yürütmüştür. Halen İSKİ’de denetim ve danışmalık hizmetlerinin yürütmektedir.

7 Gündem Satınalma Dergisi Satınalmada İç Kontrol üzerineŞirketler büyüdükçe şirket personellerinin çoğalması nedeni ile şirket çalışanlarının bir şirketten, maaş dışı bir takım sosyal beklentileri olmaktadır. Bu durum, firmalar personellerini daha fazla memnun etmek ve tercih edilir şirket haline gelmek için doğrudan üretim ile ilgisi olmayan harcamalarda yapar. Bu tür harcamalar, ana üretim faaliyeti dışında olduğu için destek hizmetleri faaliyeti içinde değerlendirebiliriz.

Destek hizmetleri kapsamında yapılan harcamalar, üretimde doğrudan kullanılan hammadde veya ara mal hükmündeki mallara yapılan harcamalar ile karşılaştırıldığında, destek hizmetlerine kapsamında yapılan harcamaların daha düşük maliyetlerde olması durumunda, yapılan harcamaların önemsenmemesi söz konusudur. Hatta satın almanın, bu tür harcamalar için önemli bir bilgi birikimi edinmemesi, anlatılan önemsememeye işarettir.

Ancak, alıcı ve satıcıların oluşturduğu piyasalar günümüzde, o kadar şeffaflığa sahiptir ki, neredeyse aynı miktarda alım yapan firmaların satın alma maliyetleri de bir birine çok yakın olmaktadır. Bu durumda, nihai üründe fiyat farklılığı oluşturmak için önemsenmeyen destek hizmetleri grubundaki satın alma maliyetlerinin düşürülmesi zorunlu hale gelmektedir.

Doğrudan üretimde kullanılmayan mal ve hizmetlerin daha fazla satın alındığı şirketlere kurumsal şirketler olmaktadır. Bunun yanında, patronun sahip olduğu şirketin doğrudan yönetmeyip, profesyonel yöneticiler ile yönettiği dolaylı yönetimlere sahip şirketlerde de destek hizmetleri kapsamından satın alma maliyetleri artma eğiliminde olacaktır.

Destek hizmetleri kapsamındaki mal ve hizmetlerin çok fazla tüketilmesinin önüne geçilmesi bir yana öncelikle satın alma aşamasında maliyetlerin düşürülmesi gerekir. İkinci aşamada tüketim miktarını düşürmek için önlemler alınmalıdır. Bunu bir örnek üzerinden anlatırsak, 250 kişinin çalıştığı bir tekstil firmasında kumaş, iplik, düğme gibi üretim girdileri diğer firmaların girdilerine yakın olması muhtemeldir. Ancak yiyecek ve içeceklerin satın alınmasının mutfak sorumlusunun fiyat araştırması yapmasına ve satın almasına bırakılması kontrolsüz bir alanın ortaya çıkması sağlar. Çünkü hem ürünün harcayan hem de tedarik eden personel aynıdır. Bu aşamada görevlerin ayrı olması gerekir.

Destek hizmetlerin kullanılan mal ve hizmetlerin maliyetlerinin kontrol etmenin en güvenilir yolu, ana hizmet üretiminin dışında kalan üretim alanlarının bütünüyle devredilmesidir. Yukarıda verilen tekstil firması üzerinden açıklama yaparsak, 250 kişinin çalıştığı bir üretim yerinde, yemek, çay ve temizlik için en az üç kişi çalışıyordur. Bu kapsamdaki hizmetler için gerekli kontrol sistemlerini kurmak maliyetlerin artması sonucunu doğuracaktır. Ne kadar kontrol sistemi kurulursa kurulusun belli bir oranda, israf önlenemeyecektir. Bunun yerine üretilen yemek ve çaya birim bedeli belirleyerek riskleri ile beraber devretmek maliyetlerin uzun vadede düşürecektir.

Ana hizmet dışındaki destek hizmetlerinin riskleri ile beraber devredilmesinde karar verebilmek için ana hizmet alanındaki maliyetlerin ile destek hizmetleri alanındaki maliyetlerin oransal olarak karşılaştırılması gerekir. Özellikle patronun veya patron yerine yöneten yöneticilerin her satın alma işlemini tek tek kontrol edip karar vermediği şirket yapılarında, destek hizmetlerindeki üretimin riskleri ile beraber devreden sözleşmeler yapılmalıdır.

Hizmet devrinin yapıldığı sözleşmelerin, hizmetlerin kalitesinin denetimin kullanılan kriterler olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle şirketlerin hizmet alım sözleşmelerini sadece avukatlar değil aynı zamanda o fonksiyonun işletilmesindeki sorunları iyi bilen tecrübeli personellerin de bulunması gerekir. sözleşme dilinin hukuki olması yetmez, aynı zamanda işin işletmesinden doğacak risklerinden  belirlenerek, risklere karşı önlemlerinde sözleşme metninde yer alması gerekir.

Tekstil firmasının yemeklerinin üretilmesi hususu sözleşme ile devredildiğinde, personelin yarısından fazlasının memnun olmaması halinde sözleşmenin herhangi bir bedel ödemeden feshedilmesi, maliyetleri düşürmek için kalitesiz yemek yapılması riskini önlemek için geçerli bir tedbir olabilir. Aynı şekilde ortaokuldaki öğrenci servis hizmetlerinin sözleşme ile devredilmesi durumunda, çocuklara tacizleri önlemeye yönelik olarak, şoförler için 30 yaş üstünde olmak veya evlilik olmak gibi şartlar konulabilir.

7 Gündem Satınalma Dergisi Satınalmada İç Kontrol üzerineSonuç olarak, satın alma aşamasında maliyetlerin kontrol edilebilmesi için her zaman hizmet devri sözleşmesinin yapılması alternatifi araştırılmalıdır.

Aziz DİRİ

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

  • Çin'den Ürün Tedariki
  • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
  • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
  • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 

 


 

 

 

This will close in 20 seconds