Şirket İçi Güçlü İletişim Kanalları Geliştirmenin Şirket Performansına Etkisi

Alım - Satım

Doç. Dr. Duygu HIDIROĞLU
Doç. Dr. Duygu HIDIROĞLUhttps://www.duyguhidiroglu.com
Mersin Üniversitesi'nde Turizm Fakültesinde Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Duygu Hıdıroğlu; ODTÜ İşletme Yönetimi mezunudur. TC. Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı'nda görev yapmıştır. ODTÜ ve NYU'den İşletme Yönetimi alanında iki lisansı bulunmaktadır. TC. Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı'nda uzman olarak görev yapmıştır. Akabinde TEMSA GLOBAL A.Ş.'de ise Yurtdışı Distiribütörlerinin Yöneticisi olarak çalışmıştır. Yönetim ve Strateji alanında Doktora Programın'da Yenilikçi Girişimcilik, Cinsiyet ve Finansal Faktörlerin ilişkisi üzerine Türkiye'de ilk araştırmayı gerçekleştirmiştir. 21. Yy'da Yenilikçi Girişimcilik: Küresel Konjonktürde Kadın Yenilikçi Girişimciliğine Finansın Düzenleyici Etkisi ve COVID-19 Döneminde Yönetim ve Girişimcilik başlığında iki kitabı bulunmaktadır. "COVID-19 and New Business System", "COVID-19 Pandemisinde Yönetim ve Ekonomi", "Yalın Yönetim, Yalın Liderlik, Yalın Üretim ve Yalın Girişimcilik", "İş Dünyasında Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi Yaklaşımlar" ve "Dijital Çağda Kurumsal Yönetişim Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Girişimcilik" adlı bilimsel kitaplarının editörüdür. 40'dan fazla uluslararası kitap bölümü ve 25 uluslararası bilimsel araştırma makalesi bulunmaktadır. 40'dan fazla uluslararası bilimsel kongre ve çalıştayda hem konuşmacı olarak hem de düzenleyen olarak yer almıştır. Bilimsel yayınları 100'ün üzerinde atıf almıştır. Çeşitli kongre ve dergilerde hakem kurulu ve danışma kurulu üyelikleri vardır. 4. Uluslararası CEO (İletişim, Ekonomi, Organizasyon) Sosyal Bilimler Kongresi'nde, 6. EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi'nde ve 8. EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi'nde "Kongre En İyi Bildiri Ödülü" almıştır. Sosyal Girişimciliğin meslek olarak kabulünün sağlanması için Dünyada sadece Harvard MIT gibi önemli 28 üniversitede benzeri olan ve Türkiye'de ilk "Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Yüksek Lisansını" açmıştır. Türkiye'de ilk Uluslararası Akademik Sosyal Girişimcilik Çalıştayı'nı, Türkiye'de ilk Kadın Girişimcilik Akademisi'ni ve Türkiye'de ilk Ulusal Akademi'de Girişimcilik Zirvesi'ni düzenlemiştir. Bir sosyal girişim https://www.girisimedestek.com'un kurucusudur. TC. Meclisi'nin tek dergisi TC. Meclis Özel Dergisi'nde, Harvard Business Review'de Blog Yazarlığı yapmaktadır. Girişimcilik alanında Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) projelerinin mentorudur. SMART UNITED, EMCC Global ve Uni4Society akredite girişimci mentorudur. Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ 2021 -2027 döneminde Mesleki Eğitim Alanında Akredite Mentordur. Adana Yüreğir Belediyesi Sosyal Girişimcilik Merkezi Danışmanıdır. Ayrıca TOBB Mersin İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısıdır. TOBB Akademik Danışmanı, TOBB Tarsus Ticaret Borsası Pamuk ve Hububat Eksperidir.

Şirketinizin performansını arttırmayı diliyorsanız; çalışanlarınızın performansını arttırmalısınız. Çalışanlarınızın performansını arttırmak için öncelikli olarak orta kademe yöneticilerinizle ilgilenmeniz ve onlara ilham vermeniz gerekir. Son dönemde yapılan araştırmalar, çalışanların örgüte bağlılığını sağlamanın kademeler arası doğru iletişimi kurulabilmeye bağlı olduğunu savunur. Bu doğrudur da…

Örgüt içi iletişim ve örgütsel bağlılık; pandemiyle birlikte daha da önem kazandı.  Çalışan motivasyonunu sağlamak ve çalışanların şirkete bağlılıklarını arttırmak için ekiplerin başarılarını daha görünür kılmak önemli. Bunun için orta düzey yöneticiler, üst yönetim ile iyi ilişkiler geliştirmeli ve güçlü iletişim kanallarına sahip olmalı. Ancak maalesef bu alanda yapılan çoğu araştırma tepe yönetimle rahatça iletişime geçebilmenin özellikle büyük kurumsal şirketlerde pek de mümkün olmadığını ortaya koyuyor. Tepe yönetici ile kurulan güçlü bir iletişim kanalına çoğu örgüt yapısında rastlamak neredeyse imkansız. Genellikle İngiliz ve Amerikan şirketlerini mercek altına alan araştırmalar, bilinen birçok uluslararası ticari faaliyeti olan firmanın örgüt içinde üst yönetici ile orta yöneticileri arasındaki iletişimin zayıf olduğunu ve bu nedenle örgüt yapısında iletişim akışının hala istenilen seviyeye ulaşamadığını gözler önüne seriyor. İletişimde yaşanan bu aksaklık ne yazık ki şirket içinde karar verme süreçlerini oldukça yavaşlatıyor.

Orta düzey yöneticiler örgüt yapısında alt kademe yöneticiler ve tepe yönetim arasında adeta bir köprü görevi görür. Çalışanların yönetilmesinde ve yönlendirilmesinde orta düzey yöneticiler merkezi bir rol üstlenirler. Orta düzey yöneticilerin inisiyatif kullanarak alacakları kararlar neticesinde geliştirebilecekleri başarılı stratejiler; çoğu zaman tepe yönetim ile var olan iletişimsizlik ya da zayıf iletişimden dolayı engellenir. Pandemi dönemi gibi dönemlerde hızla değişen çevresel koşullara adapte olunması ve belirsizliklere göre dinamik biçimde şirketin aksiyon alması gerekir. Böyle zamanlarda üst yönetimle iletişimdeki sorunlardan dolayı şirketin performansı istenmedik biçimde olumsuz etkilenir. Dolayısıyla şirketin çevreye dayanıklılığını arttırmak iletişim sorunlarının giderilmesine bağlıdır.

Orta düzey yöneticiler;

  • Liderlerinin kendilerini ve kararlarını desteklemelerini,
  • Kendilerini güçlendirmelerini,
  • Daha güçlü iletişim kanallarıyla kendilerini ifade edebilme hakkına sahip olabilmeyi,
  • Güvenin şirketlerde en önemli performansı arttırıcı en önemli itici güç olduğu göz önüne alındığında ise liderlerine güven duymayı,
  • Liderlerinin kendilerine dürüst davranmalarını ve açık olmalarını,
  • Liderlerinin eylemlerinin nedenlerini ve motivasyonlarını anlatma konusunda daha duyarlı davranmalarını bekler.

Tepe yönetimle sağlam ilişkilerin geliştirmesi her şeyden önce dürüstlüğe ve şirket içi şeffaf uygulamalara bağlıdır. Güçlü iletişim ile firma performansını arttırmak isteyen üst yöneticilerin orta yönetimle var olan iletişim sorunlarını gidererek; onların fikirlerine daha çok kulak vermeleri gerekir. Özellikle birlik ve dayanışma içinde atlatılarak aşılabilecek pandemi, ekonomik kriz gibi zor dönemlerde örgüt içi iletişimdeki aksaklıkların giderilmesi, çalışanlar ile her kademede yöneticiler arasında iyi ve sağlam temellere dayanan ilişkilerin geliştirilmesine bağlıdır.

Çalışanların ve yöneticilerin geliştirdikleri örgütsel bağlılık ve şirkete olan aidiyet duygusu, onların motivasyonunu ve performansını arttıran en önemli unsurlardır. Örgütsel aidiyet ile diğer çalışanlarla bağ kuran çalışanlar arasında doğru iletişimi sağlayan güçlü iletişim kanalları kurmak kolaylaşır.  Söz konusu geliştirilen bu örgüt içi güçlü iletişim kanalları ise üst yönetim tarafından orta ve alt kademe çalışanların bireysel olarak değer görmelerine sebep olur. Böylelikle her kademeden çalışanın kararları dikkate alınarak, tüm çalışanlar şirket içi karar süreçlerine dahil edilir.

Özetle, güçlü iletişim kanalları, örgütsel aidiyet ve doğru karar mekanizmaları; şirket içinde birbirini besleyen kavramlardır. Birbirinden bağımsız olmaları beklenemez. Birinde ortaya çıkan bir olumsuzluk, diğerlerini olumsuz etkiler ve bu olumsuzluk bütünüyle şirketin performansına yansır. Dolayısıyla; üstün performansı yakalamak için her birinin şirket içinde ayrı ayrı geliştirilip güçlendirilmesine yeterince özen gösterilmelidir.

Doç. Dr. Duygu HIDIROĞLU

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

  • Çin'den Ürün Tedariki
  • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
  • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
  • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 


 

 

This will close in 20 seconds