SMMM/YMM Meslek Mensubu Faaliyet Belgesinin Geçerlilik Süresi

Mehmet ATASEVERhttp://www.mehmetatasever.org/
Mehmet ATASEVER, 2006-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı yapmıştır. Yüksek İhtisas Üniversitesinde sağlık yönetimi alanında dersler vermektedir. Sağlık ekonomisi, yönetimi ve finansmanı alanında yayınlanmış 10’un üzerinde kitabı vardır.

Mehmet ATASEVER                                                                       
Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen

Sinan ÖZESEN
Kamu İhale Uzmanı/İnşaat Mühendisi

Anahtar Kelimeler; Meslek Mensubu, Aşırı Düşük Teklif, Faaliyet Belgesi, SMMM, YMM

İtirazen Şikayet Konusu;  Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında “x” iş kaleminin analiz girdisi “a” ile “y” ve “z” iş kalemleri için sundukları fiyat teklifleri ile birlikte sunulan ve TÜRMOB tarafından düzenlenen meslek mensubuna ilişkin faaliyet belgesinin açıklamaların teslim tarihi itibariyle geçerlilik sürelerinin dolduğu gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun kabul edilmediği, mevzuatta faaliyet belgelerinin geçerlilik sürelerine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, idare tarafından bir şüphe duyuluyor ise meslek mensubunun bağlı olduğu oda ile araştırma yapılabileceği, idarenin bu gerekçesinin yerinde olmadığı,

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; 07.04.2021 tarihli ve 2021/UY.II-782 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına göre; İhale komisyonu kararında başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmeme gerekçelerinin, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında “x” poz numaralı iş kaleminin analiz girdisi olan “a” girdisi,  “y” poz numaralı iş kalemi ve “z” poz numaralı iş kalemi için sunulan fiyat teklifleri ile birlikte sunulan TÜRMOB tarafından düzenlenen meslek mensubuna ilişkin faaliyet belgesinin açıklamaların teslim tarihi itibariyle geçerlilik sürelerinin dolduğu ve … şeklinde belirlendiği görülmüştür.

İdarece 25.01.2021 tarihinde tebliğ edilen yazı ile başvuru sahibinden 02.02.2021 tarihine kadar aşırı düşük teklif açıklaması sunmasının istendiği, … görülmüştür.

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, “x” poz numaralı iş kaleminin analiz girdisi olan “a” girdisi için SMMM tarafından düzenlenmiş fiyat teklifi sunulduğu, teklife dayanak olarak maliyet tespit tutanağı ile faaliyet belgesi ve imza sirkülerinin de sunulduğu, faaliyet belgesinin 11.12.2020 tarihinde düzenlendiği ve geçerlilik tarihinin 11.01.2021 tarihine kadar olduğu,

“y” poz numaralı iş kalemi için SMMM tarafından düzenlenmiş fiyat teklifinin sunulduğu, teklife dayanak olarak satış tutarı tespit tutanağı ile faaliyet belgesi ve imza sirkülerinin de sunulduğu, faaliyet belgesinin 25.04.2019 tarihinde düzenlendiği ve geçerlilik tarihinin 25.10.2019 tarihi olduğu,

“z” poz numaralı iş kalemi için SMMM tarafından düzenlenmiş fiyat teklifinin sunulduğu, teklife dayanak olarak satış tutarı tespit tutanağı ile faaliyet belgesi ve imza sirkülerinin de sunulduğu, faaliyet belgesinin 06.07.2020 tarihinde düzenlendiği ve geçerlilik tarihinin 06.10.2020 tarihine kadar olduğu tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının, bahse konu iş kalemlerine ilişkin olarak esas aldığı fiyat tekliflerini düzenleyen meslek mensuplarına ilişkin düzenlenen faaliyet belgelerinin geçerlilik sürelerinin açıklamaları teslim tarihi itibarıyla geçersiz olduğu gerekçeleriyle idarece uygun görülmediği, ancak yapılan incelemede faaliyet belgelerinin geçerlilik sürelerinin tutanakların esasını etkileyecek nitelikte olmadığı, fiyat teklifine dayanak maliyet tespit tutanağı/satış tutarı tespit tutanağının ekindeki faaliyet belgelerinin geçerlilik tarihinin fiyat teklifinin düzenlenme tarihini kapsamamasının meslek mensubunun yetkisinin sona erdiği anlamına gelmeyeceği, ayrıca faaliyet belgesine ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nde sınırlayıcı bir hüküm bulunmadığı dikkate alındığında, anılan gerekçe ile başvuru sahibinin açıklamalarının uygun bulunmama işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Geçici Teminat Mektubunda İhale Konusu İşin Adının Yanlış Yazılması

Anahtar Kelimeler; Geçici teminat mektubu, işin adı, teklifin değerlendirme dışı bırakılması İtirazen Şikayet Konusu; sundukları geçici teminat mektubunda işin adının...

Satışın Büyüsü

Satışın Büyüsü - B2B SATIŞ REHBERİ Prof. Dr. Murat ERDAL –merdal@istanbul.edu.tr İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Program...

Hafta tatili çalışması karşılığı işçiye zamlı ücret yerine serbest zaman verilebilir mi?

Her çalışan dinlenme hakkına sahiptir (AY m.50). Bu kapsamda, işçilerin 7 günlük çalışma süresi içinde, aralıksız 24 saat dinlenme...

Dörtnala İthalat

NE KADAR SÜPER FİKİR Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında; “Ekilmedik bir karış toprak kalmayacak, üretim yapacağız, üretimi arttıracağız, bu...

Böl ve Yönet – Pazarlık Taktikleri

"Böl ve Yönet" - Pazarlık Taktikleri Prof. Dr. Murat ERDAL –merdal@istanbul.edu.tr İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Program...

İşletmelerde Özümseme Kapasitesi

Özümseme kapasitesi kavramı ekonomi araştırmacıları tarafından keşfedilen ve öncelikle ülkelerin ekonomik performansıyla ilgili olarak değerlendirilen bilgiyi bulma, alma ve...

İş Yaşamında Anlam Arayışı

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı & Gözde Araştırma Şirketi Kurucusu “Her...

Posta Yoluyla Gönderilen Teklif Dosyasının Dikkate Alınmaması İhalenin İptal Nedeni Olabilir mi?

Posta Yoluyla Gönderilen Teklif Dosyasının Dikkate Alınmaması İhalenin İptal Nedeni Olabilir mi? Yazarlar: Mehmet ATASEVER Sinan ÖZESEN Anahtar Kelimeler; teklif dosyası, teklif zarfı,...

B2B pazar özellikleri nedir? İşletme pazarında nelere dikkat edilir?

B2B pazar özellikleri nedir? İşletme pazarında nelere dikkat edilir? Prof. Dr. Murat ERDAL –merdal@istanbul.edu.tr İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tedarik Zinciri Yönetimi...

PAZARLIKLARDA BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR: ZOPA ve BATNA

Planlama, satın alma kararları ve pazarlık müzakerelerinde en önemli unsur hiç kuşkusuz insan faktörü. Özellikle, stratejik ve taktik pazarlık...

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 8 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın