Sorumlu Kaynak Kullanımı ve Kurumsal Sürdürülebilirlik

Alım - Satım

Dilek Aşan
Dilek Aşanhttp://www.dilekasan.com/
1972 yılında Mersin’de dünyaya geldi. 1991 yılında İnönü Üniversitesi Tekstil Teknikerliği ön lisans, 1994 yılında Çukurova Üniversitesi İktisat lisans, 1999 yılında Mersin Üniversitesi Yönetim Bilimleri yüksek lisans bölümlerinden mezun oldu. İş hayatına Mersin’de APİTAŞ HOLDİNG’de “Kalite Yöneticisi” olarak başlamış bu sürede aldığı eğitimleri ivedilikle çalışmalarına uygulaması Kalite Kariyerinde iyi bir başlangıç olmuştur. 8 yıllık profesyonel çalışma yaşantısı içerisinde Fransa menşeili bir danışmanlık firmasından teklif almış ve burada çalıştığı süre boyunca önemli deneyimler elde etmiştir. Yöneticilik yaptığı Tekstil İşletmesinde Üretim takip yazılımına Yönetim Sistemi süreçlerinin entegre edilmesini sağlamış ve yöneticilik yaptığı bu firmanın “EFQM Mükemmellik Belgesi ve Ödülü” alması için gerekli olan çalışmaları bizzat yönetmiştir. Girişimci ruhu, aldığı eğitimler ve edindiği deneyimler ile 2007 yılında kurmuş olduğu Taksim Danışmanlık Hizmetleri markasıyla, iş birliği kurduğu yüzlerce firma ile sayısız başarılara imza atmış, bu firmaların gelişim süreçlerine ve on binlerce insanın hayatlarına dokunmuştur. Taksim Danışmanlık ile çalışmalarına CNR Holding gibi köklü bir markayla başlamıştır. Burada 7 yıl boyunca Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri, TSE belgelendirme ve marka denetimlerinin hazırlık çalışmalarını başarıyla yürütmesi, şu anda da Türkiye’nin en önemli markaları ile iş birliği sağlamasında gerekli temelleri atmasına sebep olmuştur. Hayat boyu öğrenme ve sürekli gelişim prensipleriyle halen iş birliği içerisinde olduğu firmalarına Kalite’nin dışında, Sosyal Uygunluk, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Denetimi, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik Raporlamaları ve Sürdürülebilirlik Ödül Programlarıyla ilgili danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlamaktadır. 2021 yılında yayınlanan “50 Soruda Kurumsal Sürdürülebilirlik ” adlı kitabı vardır ve basım aşamasındaki "Kurumsal Sürdürülebilirlik ile Kurumsallaş" kitabı ile iş dünyasına kazandırmaya devam etmektedir.

Kurumsal sürdürülebilirlik, modern çağda ticari faaliyetlerin önemli bir çıktısı haline gelmiş durumdadır. Şirketlerin çevre ve toplum üzerindeki etkilerini en aza indirmek için faaliyetlerinde sürdürülebilir uygulamaları benimseme sorumluluğu vardır ve bu sorumluluk ürün, hizmet, sektör ve pazar fark etmeksizin her alanda genişlemeye ve derinleşmeye devam etmektedir. Kurumsal sürdürülebilirliğin kritik yönlerinden biri olan sorumlu kaynak kullanımı da tüm kuruluşların sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada önemli görevlerinden biri haline gelmiştir. Sorumlu kaynak kullanımı, bir şirketin faaliyetlerinde kullandığı ürün ve hizmetlerini etik ve sürdürülebilir bir şekilde tedarik etmesini ifade etmektedir.

Sorumlu kaynak kullanımı, çeşitli nedenlerden ötürü kurumsal sürdürülebilir yönetimde bir temel olarak kabul edilmelidir. Tedarik zinciri yönetimindeki bu modern yaklaşım, şirketlerin operasyonlarının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmesine yardımcı olur. Şirketler tarafından kullanılan hammaddeler genellikle topraktan çıkarılır ve bunların çıkarılması, ormansızlaşma, toprak erozyonu ve su kirliliği dahil olmak üzere çevresel bozulmaya yol açabilir. İşletmeler, bu hammaddelerin etik ve sürdürülebilir bir şekilde tedarik edilmesini sağlayarak çevre üzerindeki etkilerini en aza indirebilir.

Sorumlu kaynak kullanımı, şirketlerin faaliyet gösterdiği toplulukların sosyal ve ekonomik refahını iyileştirmesine de katkıda bulunur. Etik kaynaklı ürün ve hizmetler, üretimde yer alan işçilere adil davranıldığını ve onlara adil ücretler ödendiğini gösterir. Bu da yoksulluğun azaltılmasına ve şirketlerin faaliyet gösterdiği toplulukların yaşam standartlarının iyileştirilmesine yardımcı olur.

Müşteriler ve diğer paydaşlar arasında güven oluşturmak için sorumlu kaynak kullanımı çok önemlidir. Tüketiciler, satın aldıkları ürünlerin sosyal ve çevresel etkileri konusunda giderek daha fazla endişe duymaktadır. Şirketler, sorumlu tedarik taahhüdü göstererek kendilerini rakiplerinden farklılaştırabilir ve pazarda olumlu bir kurumsal itibar inşa edebilir.

Sorumlu kaynak kullanımı uygulamaları, önemli bir zaman ve kaynak yatırımı gerektirir. Fakat elde edilen faydalar, doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak maliyetlerden çok daha fazladır. Sorumlu kaynak bulma uygulamalarını benimseyen şirketler, itibarlarını artırabilir, yeni müşteriler çekebilir ve pazar paylarını artırabilir. Sorumlu kaynak kullanımı yaklaşımı, şirketlerin çevresel etkilerini en aza indirmelerini, çalışanlarının refahını iyileştirmelerini ve faaliyet gösterdikleri toplulukların sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmalarını sağlar.

Sorumlu kaynak kullanımı, işletmelerin tedarik zincirleriyle ilişkili riskleri yönetmelerine de yardımcı olur. Tedarik zinciri riskleri arasında tedarikçilerin iflas etmesi, doğal afetler ve düzenleyici değişiklikler gibi sorunları sayabiliriz. Tedarikçileri çeşitlendirmek ve tedarikçi performansını izlemek gibi sorumlu kaynak bulma uygulamaları, işletmelerin bu riskleri azaltmasına ve iş sürekliliğini sağlamasına yardımcı olabilir. Bu da faaliyetlerin devamlılığı ve kurumsal sürdürülebilirlik açısından büyük önem arz etmektedir.

Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikaları

İşletmelerin, ürün ve hizmetleri etik ve sürdürülebilir bir şekilde tedarik edilmesini sağlamak için uygulayabilecekleri birçok farklı politika vardır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz

  • Tedarikçi Davranış Kuralları: Bu kurallar, tedarikçilerin bir şirketle iş yaparken uyması gereken etik ve sürdürülebilir standartları ana hatlarıyla belirtir. Bu politika, adil iş gücü uygulamaları, çevresel sürdürülebilirlik ve hammaddelerin sorumlu bir şekilde tedarik edilmesi gibi gereklilikleri içerebilir.
  • İzlenebilirlik: İzlenebilirlik, tedarik zinciri boyunca ürünleri ve bileşenlerini takip etme yeteneğini ifade eder. İzlenebilirlik politikaları uygulamak, işletmelerin tedarik zincirlerindeki etik dışı veya sürdürülemez uygulamaları belirlemesine ve ele almasına yardımcı olabilir.
  • Sertifikasyon: Sorumlu kaynak kullanımı uygulamalarına bağlılık gösteren işletmeler için birçok sertifika mevcuttur. Orman Yönetim Konseyi (FSC), Rainforest Alliance, FairTrade, Sorumlu Mücevher Konseyi (RJC), Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik (LEED) bunlardan bazılarıdır.
  • Etik Tedarik: Etik kaynak bulma politikaları, ürünlerin işçileri sömürmeden veya çevreye zarar vermeden tedarik edilmesini sağlayabilir. Bu politikalar, adil ticaret sertifikaları veya tedarikçilerin yeterli çalışma standartlarına sahip olmasını sağlama gibi önlemleri içerebilir.
  • Çevresel Sürdürülebilirlik: Çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili politikalar, tedarikçilerin karbon ayak izlerini azaltmaları veya faaliyetlerinde yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaları için birtakım gereklilikler içerebilir.
  • Yerel Kaynak Kullanımı: İşletmeler, yerel tedarikçilerden kaynak sağlamaya öncelik vermek için politikalar uygulayabilir. Bu da ulaşım emisyonlarının azaltılmasına ve yerel ekonominin desteklenmesine yardımcı olabilir.

Dilek AŞAN

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

  • Dijital Pazarlama Çözümleri
  • Mobil Uygulama Geliştirme
  • E-Ticaret Site Yönetimi

Dijital AjansHizmetleri

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 12 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneğine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Avantajlı Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 

 


 

 

 

This will close in 20 seconds