Tedarik Zincirinin Amacı Ne?

Prof. Dr. Murat Erdal - Editör
Prof. Dr. Murat Erdal - Editörhttp://www.muraterdal.com
Satınalma Dergisi Editörü. Prof. Dr. Murat ERDAL, İstanbul Üniversitesi Tedarik Zinciri Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı ve Buyer Network Kurucu Ortağıdır. Tedarik Zinciri Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Üretim Yönetimi ve Lojistik Yönetimi alanlarında dersler vermektedir. Tedarik Zinciri Yönetimi (örgün ve ikinci öğretim ) Yüksek Lisans Programlarının koordinatörlüğünü yürütmektedir. İstanbul Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Politikaları Kurulu ve İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu üyesidir.

Tedarik Zincirinin Amacı Ne?
Prof. Dr. Murat ERDAL 
merdal@istanbul.edu.tr
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Program Başkanı
www.muraterdal.com

Tüm sektörlerde tedarik zinciri yönetimi önemli tartışma konusu.

Tedarik zincirlerinin amacı, hedefleri, stratejisi, yönetimi, altyapısı, organizasyonu, bölüm kurgusu, yetenek profili, yazılımı, performans ölçümlemesi ve başarısı daima gündemde.

Her sektörün belirli karakteristikleri var. Perakende, e-ticaret, üretim başta olmak üzere sektörlerin kendine özgü iş yapıları bulunuyor. İşletmelerin faaliyet alanları ile ilgili kısıtları ve aşması gereken problemleri özel yeteneklerin geliştirilmesini gerektiriyor.
Tüm sektörlere uygulanabilir tek bir tedarik zinciri modeli işleri çözümlemiyor sorunları ortadan kaldırmıyor. Pazar ve rekabet yapıları, işletme ölçekleri, ürün özellikleri ve müşteri profilleri gibi pek çok farklılık kendini operasyonel yeteneklerde hissettiriyor.

Eğitim Katalogunu indirmek için tıklayınız. Tedarik Zinciri Yönetimi, Satınalma, Dış Ticaret, Lojistik, Pazarlama, İnsan Kaynakları ve Yönetim.

Tüm yöneticilerin tedarik zinciri sisteminden beklentisi ortak. Talep tahminlerinde başarı ile en iyi satış seviyelerini yakalamak, optimum envanter seviyelerini korumak, süreçleri doğru yönetebilmek, operasyonları hızlandırmak, maliyetleri düşürebilmek, israfları ortadan kaldırmak. Tam bu nokta tedarik zincirinin amacı ve başarısının tanımı. Şirket hedefleri için en doğru yapılanma ile operasyonları emniyetli ve güvenli bir şekilde sürdürerek rekabette bir adım öteye geçirmek.

İşletmeler son 20 yıldır bu işe büyük yatırım yapıyorlar. Tam işler yoluna koyuluyor derken başka bir alanda yine bir şeyler değişiyor. Baştan başlamak gerekebiliyor.

Makro koşullar bir taraftan mikro koşullar diğer taraftan gündemi daima sıcak tutuyor. Problemlere her gün bir yenisi ekleniyor. Dünya ticaret savaşları, Brexit, çevre sorunları, iklim değişimleri, mülteci sorunları, teknolojinin dönüştürücü dünyası, yeni dijital para sistemleri, pandemi ve etkileri, artan hammadde ve navlun fiyatları, konteyner sıkıntıları ve daha pek çok konu yeni uygulamalara zemin oluşturuyor. Firmaların belirli bir iş stratejisi belirleyerek o stratejiden kopmadan taktik ve operasyonel hamleleri yerli yerinde tutmaları günümüzde pek mümkün değil. 3-5 sene için belirlenen hedefler ve başarı kriterleri sizi başka bir noktaya götürebiliyor.

Yaşanmakta olan bu belirsizlik ve risklerle dolu ortam Bütünleşik İş Planlaması (Integrated Business Planning) çalışmalarının kapsamını her geçen gün genişletti. Organizasyonların yetenekleri yeniden tartışılmaya başlandı. İşletmelerin orta ve uzun vadeli iş stratejileri ile tedarik zinciri strateji stratejileri ve uygulamaları uyum içerisinde olmalı. Strateji ve planlamalar birbirini beslemeli iletişim halinde olmalı.

Bütünleşik İş Planlama Süreci ve Tedarik Zinciri İlişkisini Anlamalıyız. 

4-12 haftalık planlar operasyonel planlama süreci

1-3 yıl arası taktik planlama süreci

3-10 yıla arası stratejik planlama süreci içerisinde kabul edebiliriz.

Bir yıldan daha fazla bir dönemi içeren planlar tedarik zinciri planlama yöneticilerinin çalışma alanında olup iş geliştirme ve firma stratejileri belirlenmektedir. Stratejik girişimler, teknoloji yatırımları (Capex harcamalar), pazarlama ve konumlandırma, kanal büyümesi gibi konular bu kapsamda değerlendirebiliriz.

İşletmelerin karşı karşıya kalabilecekleri risk ve fırsat senaryoları incelenmektedir.

  • Talep tarafında; yeni satış kanalları, müşteri trendleri ve yeni pazarlara giriş
  • Tedarik tarafında; operasyon yatımları, uzun dönemli kapasite değişimleri, Ar-Ge politikaları,
  • Finansal tarafta ise makro ekonomik trendler, döviz-kur dalgalanmaları, finansal risk ve tehditler tartışılmaktadır.

Coğrafya, ülke, pazar, stratejik ürün, hammadde ve varlıklar orta ve uzun vadeli bakış açısıyla ele alınır. Bu alanlarda oluşabilecek darboğazların nihai ürüne etkisi incelenir.

Taktik planlama, ülke ve pazar seviyeleri, ürün grupları ve satışlar, satış ve operasyon planlaması (S&OP), talep ve tedariğin dengelenmesi, doğru finansal planlama ve ürün geliştirmenin entegre edilmesini sağlar.

Operasyonel planlama içerisinde geniş tutundurma kampanyaları, yüksek sezon ürünleri, spesifik müşteri ürünleri, hayat ömrü sınırlı olan ürünler ve emtialar değerlendirilir.

Tedarik Zinciri Modelleri

Pazarın yapısı, talebin değişkenliği, e-ticaretin büyümesi ve yeni satış kanalarının eklenmesi tedarik zinciri operasyonlarını derinden etkilemektedir. Tedarik zincirinin esnek bir yapıda satış stratejilerini desteklemesini isterken ona uygun altyapıyı da sistem, süreç yönetimi, insan ve altyapı açısından da hazırlamak gerekiyor.

Perakende sektöründen örnek vermek gerekirse, omni kanal ve satış stratejileri içerisinde kampanyalar, fiyatlandırma taktikleri, yeni ürün girişleri çeşitlendikçe ve çoğaldıkça müşterinin ilgisini tahminlemek, onun alım alışkanlıklarını ölçümlemek zor. Bütün bunlara uygun operasyon altyapısını oluşturmak, artan ürün çeşitliliği ile birlikte her bir satış kanalı için optimum envanter seviyeleri, dağıtım etkinliği, izleme ve takibinin sağlanması ise büyük bir meydan okuma.

Perakende tedarik zinciri sisteminin kurulmasının temel amacı bu meydan okumanın tam zamanlı sağlanması. Son derece değişken pazar koşulları ve omni kanal yapısında müşteriye istediği ürün ve hizmeti talep ettiği zaman ve yerde sunabilmek. Teslimat, iade ya da farklı bir hizmet sunabildiğinizde başarılısınız. Müşterinizi ürünsüz ya da çözümsüz bırakamazsınız.

Tedarik zinciri konusunda öne çıkan belirli çalışma modelleri bulunmaktadır. Bunlar;

  • SCOR-Tedarik Zinciri Operasyonel Referans Modeli (Supply Chain Operations Reference Model)
  • Yalın Tedarik Zinciri Yönetimi (Lean SCM)
  • Esnek Talebe Dayalı Tedarik Zinciri Yönetimi (Adaptive Demand Driven Supply Chain)
  • Tedarik Zinciri Olgunluk Modeli (SC Maturity Model)

İlerleyen yazılarımızda bu modellerin dayandığı temel prensipler ve uygulamaları inceleyeceğiz.

25 Ağustos Çarşamba günü bu konuyu ele aldığımız Performans Yönetimi eğitimine katılmak için www.satınalmadergisi.com/egitim sayfasından kayıt olabilirsiniz.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü Fransa’ya İhracatını 1 Milyar Dolara Çıkaracak

Türk moda endüstrisi, ticari bağlantılarını artırmak için sektörde dünyanın önde gelen fuarları arasında yer alan 21-23 Eylül 2021 tarihlerinde...

Kahraman Faiz, Hain Dolar ve Kötü Enflasyon Ekonomi Arenasında

HAİN DOLAR Ne desem bu Dolar için bilmiyorum doğrusu. Ne Dolarla, ne de Dolarsız yapamıyoruz. Ülkemizin yurt dışı ödemeleri ve...

Müzakerelerde Gündemin Gücü – Pazarlık Taktikleri

“Müzakerelerde Gündemin Gücü” - PAZARLIK TAKTİKLERİ- Prof. Dr. Murat ERDAL – merdal@istanbul.edu.tr İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Program Başkanı www.muraterdal.com Müzakere...

Lojistik Sektörünün Sınavı Dönüşüm

KPMG Türkiye, pandeminin etkisiyle geçen yıl tarihinin en kötü dönemini yaşayan taşımacılık ve lojistik sektörünü inceledi. Uzun vadedeki güçlü...

Veriye Dayalı İşletme Yönetimi

Dr. Mehmet Kaplan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Veri dayalı işletme yönetimi; işletmecilik sürecinde fırsatların tanınması, geliştirilmesi ve değerlendirilip uygulanmasında mobil bilgi...

Kadının İnsan Hakları

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı & Gözde Araştırma Şirketi Kurucusu “Toplumsal...

KOZMETİK SEKTÖRÜ 5 MİLYAR DOLARA KOŞUYOR

Pandemi sürecinde yaşanan değişimle beraber kozmetik sektörü hem iç pazarda hem de ihracatla büyümeye devam ediyor. Her yıl yüzde...

Teklif Mektubunda, Para Biriminin Yazıyla “Türklirası” Yerine “Türkirası” Olarak Yazılması

Anahtar Kelimeler; Teklif mektubu, para birimi, Türklirası, TL İtirazen Şikayet Konusu; teklif mektubunda, para biriminin yazıyla “Türklirası” yerine “Türkirası” olarak...

Yavaş Moda

Yavaş moda, 1980’li yıllarda tüm dünyaya yayılmaya başlayan hızlı moda anlayışına tepki olarak doğan yeni bir akım. Kıyafetlerin artık...

Perakendenin Geleceğine Işık Tutan Trendler YZB’de Belirleniyor

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından “Gelecek” temasıyla gerçekleştirilen Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Fuarı (YZB) iş dünyasına ilham veren...

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 8 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın