Yeni Bir Liderlik Sanatı “Sürdürülebilir Odaklı Liderlik”

Alım - Satım

Nurten KILIÇPARLAR
Nurten KILIÇPARLAR
İşletme bölümü mezunu olup fakülteyi birincilikle bitirmiştir. Fakülte sonrasında Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında yüksek lisans yapmıştır. Yüksek Lisansı devam ederken bir Holding’e bağlı bir ilaç firmasında Satış Verimlilik Sorumlusu olarak 2006 yılında çalışma hayatına atılmıştır. İlaç sektöründe geçirdiği 6 yıl sonrasında İK alanına ilgili duymuş ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler üzerine Yüksek Lisans yapmaya karar vererek İK alanında yöneticilik yapmaya başlamıştır. 7 yıllık İK tecrübesi bulunmaktadır. İK geçmişi sonrası kariyerine bir aile şirketinde 6 yıl İdari İşler ve Satın alma Müdürü olarak devam etmiştir. 20 yıllık kurumsal yayat tecrübesi bulunmaktadır. Kariyerine şu anda Etkili Eğitim, Danışmanlık ve Koçluk firmasında İnsan Kaynakları Direktörü, koç ve eğitmen olarak devam etmektedir. Yönetici Koçluğu, Kariyer Gelişim Koçluğu ve Yaşam Koçluğu yapmaktadır. Kurumsal ve bireysel eğitmendir. Uzmanlık alanları kişisel gelişim, müzakere ve iletişimdir. Köşe yazarı ve içerik üreticisi olan Kılıçparlar, evli ve bir erkek çocuk annesidir.

7 Gündem Satınalma Dergisi Yeni Bir Liderlik Sanatı “sürdürülebilir Odaklı Liderlik”Günümüz iş dünyasında kurumsal sürdürülebilirliğin bir tercih değil, zorunluluk olduğu bir döneme girdik.  Çünkü kurumlar artık sadece finansal performanslarıyla değil aynı zamanda sosyal, çevresel ve etik standartlarıyla da değerlendirilmektedir. Sürdürülebilirlik, şirketlerin ekonomik, sosyal ve çevresel hedefler arasında denge kurarken uzun vadeli finansal performansı nasıl arttırabileceklerine dair yol gösterici bir ışıktır. Sürdürülebilirlik şirketlerin karmaşık global zorluklara karşı dirençli olmalarını da sağlar. Bu nedenle günümüz ve gelecek iş dünyasında kurumların başarısının temel taşı olacaktır.

Kurumsal sürdürülebilirlik, sürdürülebilirliğin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarının denge oluşturacak şekilde kurumsal yönetim ilkeleriyle ele alınıp karar verme süreçlerine entegre edilmesi olarak ifade edilebilir. Bir kurum stratejik hedefleri içerisine mutlaka sürdürülebilirlik hedefini koymalıdır.

İşletmelerin sürdürülebilirlik yolunda sağlıklı yol alabilmeleri, geleceğe yönelik iyileştirme ve geliştirme sağlayabilmeleri için “Sürdürülebilir Odaklı Liderlere” ihtiyacı vardır.

Sürdürülebilir liderler artık iş dünyasının merkezinde yer almakla birlikte günümüzün ve geleceğin iş dünyasında hayati bir role sahiptir. Bu kavram sadece bir yönetim ve liderlik trendi değil bunların da ötesinde kurumların gelecekteki başarısının temel taşıdır.

Teknolojik gelişmeler ve küresel sorunlar, şirketleri sürekli olarak adaptasyon, çalışan yetkinliğini ve aidiyeti, verimliliğini arttırma, inovasyon gibi kritik birçok konuda değişim ve dönüşüm yapmaya yapmaya zorlamaktadır. Bu süreçte, sürdürülebilir odaklı liderlik uygulamaları, kurumların bu değişimlere ayak uydurmasını ve bu değişimleri yönetip organize etmelerini sağlayacak temel birer araç olacaktır.

McKinsey tarafından yapılan bir araştırmada, sürdürülebilirlik çalışmalarını desteklemek için örnek bir organizasyonel tasarımın etkili olduğu vurgulanmaktadır. Bu yaklaşım, şirketlere çeviklik kazandırarak ortaya çıkan sürdürülebilirlik konularına daha hızlı yanıt verme imkanı sunarken  sürdürülebilir liderlik bu sayede çevresel ve sosyal sorumluluklarla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda kurumların finansal performansını ve dayanıklılığını artırma gibi önemli konularında da temel görevi üstlenecektir.

Sürdürülebilir Liderlik,  bir kurumun hedeflerine bağlı olarak çevresel, sosyal ve ekonomik zorluklara karşı çözüm üreten ve bunları gelecek odaklı olarak yöneten stratejik bir liderlik tarzıdır. Liderliği bir etkileme süreci olarak kabul eder ve liderlerin değişim ve dönüşüm için işbirliği içinde çalışmasını sağlamak için organizasyonu yeniden yapılandırır.

Sürdürülebilir liderlik, iş dünyasında bir dönüşüm yaratma potansiyelini net bir şekilde ortaya koyan bir liderlik türüdür. Şirketlerin ekonomik başarılarını sürdürülebilir bir şekilde artırmalarının yanı sıra, topluma ve çevreye olan etkilerini de olumlu yönde geliştirmelerini sağlar. Bu nedenle  bu liderlik tarzının özellikleri diğer liderlik tarzlarından farklılık göstermektedir.

Sürdürülebilir Liderliğin 5 Temel Özelliğini şu şekilde sıralayabiliriz;

  1. Sistemli düşünmek. Sürdürülebilir liderler geniş çevresel bağlama odaklanır, çatışan gruplar arasında bakış açılarını değiştirir ve birleştirici stratejiler geliştirir.
  2. Sınır ötesi ağ kurmak: Sınır ötesi ağlarda rahatça çalışırlar ve çeşitli disiplinler ve gruplar arasında işbirlikçi yeteneklerini gösterirler.
  3. Uzun vadeli bakış açısı ve sürdürülebilirlik zihniyetine sahip olmak: Sürdürülebilirlik liderleri iklim değişikliğinin gelecekteki etkilerini kavrayarak sürdürülebilirlik hedeflerini ön plana çıkarıyor. Kısa vadeli faydalar yerine verileri kapsamlı bir şekilde değerlendiren stratejileri tercih ediyorlar.
  4. Karmaşıklıkla esnek olabilmek: Uyarlanabilir liderlik teknikleri aracılığıyla çeşitli paydaşlarla, politikalarla, çatışan çıkarlarla ve doğal sistemlerle ilgilenerek karmaşık zorlukları ustalıkla yönetirler.
  5. Etki sahibi olmak: Sürdürülebilir liderler, paydaşları sürdürülebilirlik hedefleri etrafında birleştirmek için resmi otoriteyi kullanmak yerine güvenilirliklerini, tutkularını ve değerlerini kullanırlar. İlham verme, güven kazanma ve ortak hedeflere yönelik işbirlikçi çabaları teşvik etme konusunda uzmandırlar.

Sürdürülebilir liderlik, günümüzün ve geleceğin iş dünyasında hayati bir role sahiptir. Bu liderlik yaklaşımı, şirketleri sadece bugün için değil, yarın için de hazırlar. Sürdürülebilir liderler, etik değerlere bağlı kalarak, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirirken, aynı zamanda finansal başarıyı da güvence altına alır. Bu nedenle, kurumların sürdürülebilir liderlik pratiklerini benimsemeleri ve teşvik etmeleri, sadece etik bir tercih değil, aynı zamanda akılcı bir iş stratejisi olarak değerlendirmeleri gerekmektedir.

Yakın tarihli bir araştırmaya göre, sürdürülebilir liderlik uygulamaları, şirketlerin finansal ve yönetsel performansını önemli ölçüde iyileştirdiği ortaya konmuştur. Tayland’daki küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerine yapılan bir çalışma, sürdürülebilir liderlik uygulamalarının şirketin uzun vadeli performansına olumlu etkileri olduğunu da göstermektedir. Bu uygulamalar arasında çalışanlarla ilişkiler, çalışanlara değer verme, sosyal sorumluluk ve güçlü bir vizyonun paylaşılması yer almaktadır​​.

Sürdürülebilir liderlik, sadece bugün için değil, gelecek nesiller için de düşünen bir yaklaşımdır. Kurumların bu yaklaşımı benimsemesi, daha adil, yeşil ve sürdürülebilir bir dünya yaratma yolunda atılacak önemli bir adımdır. Kurumların sürdürülebilir bir bakış açısıyla bünyesinde yer alan ya da yer alacak liderleri için eğitim desteği sağlaması, bu alandaki en iyi uygulamaları takip etmesi ve bu yaklaşımı kurumsal stratejilerinin merkezine koymaları gerekmektedir. Sürdürülebilir liderlik, geleceğe yönelik sağlam bir temel oluştururken, iş dünyasında etik ve sorumluluk bilincinin artmasına önemli katkıda bulunur.

Bu liderlik tarzının finansal başarıyla ilgili olarak katkısı üzerine, Journal of Business Ethics dergisinde yayımlanan bir araştırmada, sürdürülebilir liderlik pratiklerinin benimsenmesinin, şirketin uzun vadeli finansal performansını olumlu yönde etkilediğii belgelemiştir. Sürdürülebilir liderlik uygulayan şirketler, yatırımcılar ve tüketiciler tarafından daha olumlu algılanacağından bu durum kurumun marka değerini ve pazar payının da artmasına katkılar sağlayacaktır.

Aslında bu liderlik tarzı günümüzde iş hayatında sadece bir tercih değil aynı zamanda bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu, işletmelerin sadece bugününü değil, yarınını da düşünerek hareket etmeleri gerektiğinin ve doğru liderlerle çalışmaları gerektiğinin de bir işaretidir. Kurumlar, sürdürülebilir liderlik yaklaşımını benimseyerek, ekonomik başarılarını artırmanın yanı sıra sosyal ve çevresel sorumluluklarını da yerine getirebilirler. Bu, kurumların daha etik, şeffaf ve topluma değer katan iş modelleri geliştirebilirler.

McKinsey & Company’nin yaptığı başka bir araştırmada, sürdürülebilir liderlik uygulayan şirketlerin, kriz zamanlarında bile performanslarını koruyabildiklerini ve hatta geliştirebildiklerini ortaya koymuştur. Bu liderler, değişen pazar koşullarına hızlıca uyum sağlama, yenilikçi çözümler üretme ve etik standartları koruma konusunda öne çıkarlar.

Sürdürülebilir liderlik uygulamaları, aynı zamanda çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırır. Çalışanların değerli hissettikleri, gelişim fırsatlarına sahip oldukları ve işlerinin daha büyük bir amaca hizmet ettiğini gördükleri bir çalışma ortamı yaratır. Bu da, işveren markasını güçlendirir ve yetenek yönetiminde önemli bir avantaj sağlar.

Sonuç olarak, sürdürülebilir odaklı liderlik, şirketlerin karşı karşıya olduğu zorlukları aşmasına ve uzun vadeli başarıya ulaşmasına yardımcı olabilecek kritik bir liderlik tarzıdır.  Kurum içindeki liderlerin geleceğe yönelik olarak bu liderlik yaklaşımı benimsemesi,  şirketlerini daha yenilikçi, çevik ve rekabette öne çıkmalarına güçlü katkılar sağlayacaktır.  Bu, sadece şirketin kendisi için değil, aynı zamanda toplum ve çevre için de fayda ve değer odaklı bir durum yaratacaktır.

Saygılarımla,

7 Gündem Satınalma Dergisi Yeni Bir Liderlik Sanatı “sürdürülebilir Odaklı Liderlik”Nurten KILIÇPARLAR

Etkili Koçluk Danışmanlık ve Eğitim Hiz A.Ş. HR Direktör / Koç ve Eğitmen

1 Yorum

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

  • Çin'den Ürün Tedariki
  • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
  • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
  • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 

 


 

 

 

This will close in 20 seconds