Yeni Kitap: İş Sağlığı ve Güvenliğinde Çalışan ve İşverenin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları

ÜRÜN ve FİRMA ARAŞTIRMA

Satınalma Dergisihttps://satinalmadergisi.com
KURUMSAL PAZARDA 10. YIL HABER: dergi@satinalmadergisi.com REKLAM: reklam@satinalmadergisi.com ABONELİK: abone@satinalmadergisi.com Tel : (546) 740 10 10
Lütfi İnciroğlu’nun “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Çalışan ve İşverenin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları” adlı kitabı çıktı.
KİTAP HAKKINDA
2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgın hastalığının Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüm dünyada pandemi ilan edilmesi ile birlikte, hastalığın 2020 yılının Mart ayından itibaren ülkemizde de görülmesini müteakip çalışma hayatında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Covid-19 kapsamında işyerleri iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini değiştirmek ve yeni ek önlemler almak zorunda kalmıştır. Salgın hastalığın hızla yayılması ve ölümcül olması nedeniyle işyerlerinde yeni çalışma biçimleri geliştirilmiş ve alınan yeni önlemlerle birlikte uygulanmaya başlanmıştır.
Elbette ki işyerinde salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alma, bununla ilgili araç gereç ve malzemeyi temin etme, gelişmeleri takip edip işçileri bilgilendirme yükümlülüğü işverene aittir. İşverenin bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, hukuki, idari ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecektir. Çalışmamızda iş sağlığı ve güvenliğinde çalışan ve işverenin hukuki ve cezai sorumluluklarını güncel mevzuat çerçevesinde inceledik. Ayrıca, konuları öğreti görüşleri ve güncel yargı kararları ışığında değerlendirdik.
Kitabın ilk bölümünde iş sağlığı ve güvenliği kavramı, uygulama alanı ve hukuki dayanaklara yer verdik.
İkinci bölümünde iş sağlığı ve güvenliğinde çalışan, işveren ve devletin hak ve yükümlülüklerini, üçüncü bölümünde ise, iş kazası ve meslek hastalıklarını genel çerçevesi ile inceledik. Dördüncü bölümde işverenin hukuki sorumluluğunu bütün detayları ile ele almaya çalıştık. Beşinci bölümde, işverenin işveren vekilinin, alt işverenin ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin cezai sorumluluğuna, altıncı bölümde iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüğünü ihlal eden çalışanın cezai sorumluluğu konusunu değerlendirdik. Nihayetinde son bölümde de iş sağlığı ve güvenliğinde idari yaptırımlarla ilgili konuları güncel mevzuat kapsamında değerlendirmeye çalıştık.
Aralık/2021/ANKARA
Lütfi İNCİROĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
E.Çalışma Genel Müdür Yardımcısı

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Alım Talebi : Giyinme Çadırı

Bir firmamız için, deprem bölgesine gönderilmek üzere, Giyinme Çadırı alımı yapılacaktır. Özelikle imalatçı - üretici firmalar aranmaktadır. Detaylar için...

İşe Devamsızlık Tutanakları Hangi Hallerde Geçersiz Sayılabilir ?

İşçinin işverenden izin almaksızın ve haklı bir nedeni olmaksızın 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen süreler kadar işe devam etmemesi...

Lojistik Sektörünün Köklü Kurumu CILT Türkiye’de Faaliyete Geçti

Lojistik sektörüne yön veren 104 yıllık sivil toplum örgütü The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) Türkiye Şubesi’ni...

Deprem ve İhracatımız

Deprem ve Selin Götürdükleri Hiç istemesek de dünyanın neresinde olursa olsun deprem gibi bir felaketin götürdükleri, verdiği yıkıcı zararlar ekonomilere...

Serbest Bölgelerden Yapılan İthalatlarda İlave Gümrük Vergisi Muafiyeti Sorunu

Giriş Serbest Bölgeler; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek...

Enerji Verimliliği ve Negawatt Kavramı

Negawatt kavramı literatürde enerji verimliliği uygulamaları sayesinde tasarruf edilen elektrik gücünün watt cinsinden birimi olarak kullanılmaktadır. Tahmin edildiği üzere...

Turizm ve Gastronomi Üzerine: Biz Aşçılar

"Baş Aktörler" İlk çağlardan beri Aşçılık ve Aşçılar sevilmiş ve her zaman takdir görmüştür. Ateşin bulunması ile başlayan aşçılık otçul...

Fabrikalarda Hayal Gücü

Hayal gücü her meslekte gereklidir ama fabrika çalışanlarında daha çok ihtiyaç vardır bence. Neden mi? Fabrika üretim ve imalat yeridir.  Yani...

Yuvam Dünya Türkiye İklim Krizi Algısı Araştırması 2023 Sonuçları Açıklandı

Yuvam Dünya Derneği Türkiye’de İklim Krizi Algı Araştırması’nın 2023 yılı sonuçları açıklandı. Konda Araştırma ve Danışmanlık işbirliğiyle, Birleşik Ödeme...

Benzer İşe Uygun İş Deneyim Belgesi Kullanımı ?

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; Erzincan İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 12.12.2022 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen...
  • Hammadde / Ürün Tedarik ve Satış Hizmetleri
  • Akreditif ve Dış Ticaret Danışmanlığı
  • Ülke / Sektör Analizi ve Araştırma Raporu

Ticari Hizmetlerimizden Faydalanın

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 10 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın