Yeni Nesil Kurumsal İş Modelleri ve Sürdürülebilirlik

Alım - Satım

Dilek Aşan
Dilek Aşanhttp://www.dilekasan.com/
1972 yılında Mersin’de dünyaya geldi. 1991 yılında İnönü Üniversitesi Tekstil Teknikerliği ön lisans, 1994 yılında Çukurova Üniversitesi İktisat lisans, 1999 yılında Mersin Üniversitesi Yönetim Bilimleri yüksek lisans bölümlerinden mezun oldu. İş hayatına Mersin’de APİTAŞ HOLDİNG’de “Kalite Yöneticisi” olarak başlamış bu sürede aldığı eğitimleri ivedilikle çalışmalarına uygulaması Kalite Kariyerinde iyi bir başlangıç olmuştur. 8 yıllık profesyonel çalışma yaşantısı içerisinde Fransa menşeili bir danışmanlık firmasından teklif almış ve burada çalıştığı süre boyunca önemli deneyimler elde etmiştir. Yöneticilik yaptığı Tekstil İşletmesinde Üretim takip yazılımına Yönetim Sistemi süreçlerinin entegre edilmesini sağlamış ve yöneticilik yaptığı bu firmanın “EFQM Mükemmellik Belgesi ve Ödülü” alması için gerekli olan çalışmaları bizzat yönetmiştir. Girişimci ruhu, aldığı eğitimler ve edindiği deneyimler ile 2007 yılında kurmuş olduğu Taksim Danışmanlık Hizmetleri markasıyla, iş birliği kurduğu yüzlerce firma ile sayısız başarılara imza atmış, bu firmaların gelişim süreçlerine ve on binlerce insanın hayatlarına dokunmuştur. Taksim Danışmanlık ile çalışmalarına CNR Holding gibi köklü bir markayla başlamıştır. Burada 7 yıl boyunca Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri, TSE belgelendirme ve marka denetimlerinin hazırlık çalışmalarını başarıyla yürütmesi, şu anda da Türkiye’nin en önemli markaları ile iş birliği sağlamasında gerekli temelleri atmasına sebep olmuştur. Hayat boyu öğrenme ve sürekli gelişim prensipleriyle halen iş birliği içerisinde olduğu firmalarına Kalite’nin dışında, Sosyal Uygunluk, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Denetimi, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik Raporlamaları ve Sürdürülebilirlik Ödül Programlarıyla ilgili danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlamaktadır. 2021 yılında yayınlanan “50 Soruda Kurumsal Sürdürülebilirlik ” adlı kitabı vardır ve basım aşamasındaki "Kurumsal Sürdürülebilirlik ile Kurumsallaş" kitabı ile iş dünyasına kazandırmaya devam etmektedir.

Günümüzün hızla gelişen iş ortamında, şirketler sürdürülebilirliğin önemini giderek daha fazla anlamaya başladı. Öncelikli olarak kâr maksimizasyonuna odaklanan geleneksel iş modellerinin yerini yavaş yavaş çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faktörlerini temel stratejilerine entegre eden yeni nesil kurumsal iş modelleri almaktadır. Bu paradigma değişikliğinin iklim değişikliği, kaynakların tükenmesi ve sosyal eşitsizlik gibi acil küresel zorlukları ele alma ihtiyacından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Öncelikle günümüzde yeni nesil iş modellerinin neler olduğuna sonra da bu modellerin sürdürülebilirlikle olan ilişkisine kısaca göz atalım.

Yeni Nesil Kurumsal İş Modelleri

Bu modellerden bazıları şöyle sınıflandırabiliriz:

 • Platform Tabanlı İş Modeli: Uber ve Airbnb gibi şirketler, sağlayıcıları (sürücüler, ev sahipleri) tüketicilerle (yolcular, konuklar) birbirine bağlayan platformlar oluşturarak geleneksel endüstrileri adeta kökten değiştirmiştir. Bu platformlar işlemleri kolaylaştırmakta, sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlamakta ve taleplere uygun yanıt vermek için teknolojiden yararlanmaktadır.
 • Aboneliğe Dayalı İş Modeli: Netflix ve Spotify gibi şirketler, aylık bir ücret karşılığında geniş bir içerik kitaplığına sınırsız erişim sunan abonelik tabanlı modeli popüler hale getirmiş durumda. Bu model, müşteri sadakatini teşvik etmekte, öngörülebilir bir gelir akışı sağlamakta ve aboneleri elde tutmak için sürekli gelişim göstermektedir.
 • Uçtan Uca (peer-to-peer) Paylaşım Ekonomisi: TaskRabbit ve Upwork gibi işletmeler, bireylerin becerilerini ve hizmetlerini geleneksel aracıları atlayarak doğrudan müşterilere sunmalarını sağlamaktadır. Bu model, merkezi olmayan pazar yerleri oluşturmak, bireyleri güçlendirmek ve kaynak paylaşımını teşvik etmek için teknolojinin imkanlarından sonuna kadar faydalanmaktadır.
 • Freemium Modeli: Dropbox ve Slack gibi şirketler, premium özellikler veya gelişmiş işlevsellik için ücret alırken, ürün veya hizmetlerinin temel bir sürümünü ücretsiz olarak sunmaktadır. Bu yaklaşım, işletmelerin geniş bir kullanıcı tabanı çekmesine, marka bilinirliği oluşturmasına ve ücretsiz kullanıcıları ödeme yapan müşterilere dönüştürmesine olanak tanımaktadır.
 • Döngüsel Ekonomi Modeli: Patagonia ve Interface gibi kuruluşlar, atıkları azaltmaya, malzemeleri geri dönüştürmeye ve uzun ömürlü ve yeniden kullanılabilir ürünler tasarlamaya odaklanan döngüsel ekonomi konseptini benimsemiştir. Bu şirketler sürdürülebilirliği teşvik ederken çevresel etkiyi azaltmakta ve kaynakları yeniden kullanmak için sürekli olarak yenilikçi çözümler üretmektedir.
 • Doğrudan Tüketiciye (D2C) Modeli: Warby Parker ve Casper gibi D2C markaları, ürünlerini geleneksel perakende kanallarını atlayarak doğrudan tüketicilere satmaktadır Bunu yaparak rekabetçi fiyatlar sunabilmekte, müşteri deneyimi üzerinde kontrol sağlayabilmekte ve ürün geliştirmek için doğrudan tüketiciden veri toplayabilmektedir.
 • Etki Odaklı İş Modeli: TOMS Shoes ve Patagonia gibi sosyal girişimler, sosyal ve çevresel misyonları temel iş stratejilerine dahil etmektedir. Bu girişimler sürdürülebilir uygulamalar uygulayarak, yerel toplulukları destekleyerek veya gelirlerinin bir kısmını hayır kurumlarına bağışlayarak kârın yanı sıra toplumda olumlu etki yaratmaya öncelik vermektedir.

Yeni nesil kurumsal iş modellerinin ortaya çıkması birkaç nedenle ifade edilebilir. Birincisi ve en önemlisi, işletmeler uzun vadeli uygulanabilirliği sağlamak için çevresel ve sosyal sorunları ele almada proaktif olması gerektiğine artık daha fazla inanmaktadır. Müşteriler, yatırımcılar, çalışanlar ve topluluklar dahil olmak üzere tüm paydaşlar, daha fazla kurumsal sorumluluk ve sorumlu uygulamalar talep etmektedir. Ayrıca, artan veri kullanılabilirliği ve teknolojik gelişmeler, sürdürülebilirliğin ticari operasyonlara entegrasyonunu kolaylaştırmıştır. Şirketler artık çevresel ve sosyal etkilerini daha etkin bir şekilde ölçmelerini, yönetmelerini ve raporlamalarını sağlayan gelişmiş araçlara ve ölçümlere hızlı ve kolay bir şekilde erişebilmektedir.

Yeni Nesil Kurumsal İş Modellerinin Temel Noktaları

 • Çevresel Sürdürülebilirlik

Yeni iş modelleri, sera gazı emisyonlarını azaltarak, doğal kaynakları koruyarak ve döngüsel ekonomi ilkelerini teşvik ederek çevresel sürdürülebilirliği ön planda tutmaktadır Bu yaklaşım, temiz enerji kaynaklarının benimsenmesini, enerji verimli teknolojilerin uygulanmasını ve sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamalarının benimsenmesini sağlamaktadır. Şirketler bunu yaparak iklimle ilgili riskleri azaltabilir, işletme maliyetlerini düşürebilir ve itibarlarını artırabilir.

 • Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk, yeni nesil iş modellerinin bir diğer önemli çıktısıdır. Şirketler, çalışanlarına, müşterilerine ve topluluklarına adalet, saygı ve haysiyetle davranmanın önemini açıkça kabul etnektedir. Bu da güvenli çalışma koşullarının sağlanmasını, çeşitliliğin ve kapsayıcılığın teşvik edilmesini, topluluk geliştirme girişimlerinin desteklenmesini vs sağlamaktadır. Şirketler, sosyal sorumluluğa öncelik vererek paydaşlarla daha güçlü ilişkiler kurabilmekte ve çalışan sadakatini teşvik ederken marka değerini de koruyabilmektedir.

 • Yönetişim ve Etik

İyi yönetişim ve etik uygulamalar, sürdürülebilir iş modellerinin temelini oluşturur. Bu yaklaşım organizasyonun her seviyesinde şeffaflığın ve hesap verebilirliğin sağlanmasında ve sorumlu karar vermede kritik rol oynamaktadır. Güçlü yönetişim çerçevelerine sahip şirketler, etik ikilemleri belirlemek ve ele almak, yolsuzlukları önlemek ve bütüncül bir kurum kültürünü sürdürmek için daha donanımlı hale gelebilmektedir. Bu tür uygulamalar paydaşlar arasında güveni artırmakta ve uzun vadeli yatırımcıları çekmektedir.

 

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

 • Çin'den Ürün Tedariki
 • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
 • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
 • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 


 

 

This will close in 20 seconds