Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda ÜTS Kayıtlarının Eksik Beyanı ?

Alım - Satım

Mehmet ATASEVER
Mehmet ATASEVERhttp://www.mehmetatasever.org/
2006-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2016-2020 döneminde ise Kamu İhale Kurul Üyeliği görevi yapmıştır. Yüksek İhtisas Üniversitesinde kamu ihale mevzuatı ve sağlık yönetimi alanında dersler vermektedir. İhale ve sağlık yönetimi alanında yayınlanmış 15’in üzerinde kitabı vardır.

7 Gündem Satınalma Dergisi Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda üts Kayıtlarının Eksik BeyanıDeğerli satinalmadergisi.com okurları, yazıma geçmeden önce, hepinizin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, sevdiklerinizle beraber sağlık ve mutluluk dolu bayramlar dilerim.

İtirazen Şikayet Konusu; İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (ı) bendinde düzenlenen hususlar doğrultusunda Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun “Diğer Belge” başlıklı satırının ihalenin 1’inci ve 2’nci kısmı için ayrı ayrı olacak şekilde doldurulduğu, ancak idarece tekliflerinin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda ÜTS kayıtlarının eksik beyan edildiği ifade edilerek değerlendirme dışı bırakıldığı, taraflarınca anılan tabloda yapılan beyanların İdari Şartname’nin söz konusu maddesi doğrultusunda tam ve eksiksiz şekilde yapıldığı bu nedenle değerlendirme dışı bırakılan tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

14.02.2024 tarihli ve : 2024/UH.II-294  sayılı Kamu İhale Kurulu kararına göre;

Yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; İdare tarafından başvuru sahibi istekliye 29.12.2023 tarihli ve “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması” konulu yazının EKAP üzerinden tebliğ edildiği, anılan yazıda başvuru sahibi istekliden “3 Kısım Puan Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı işine ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan ettiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak, 03.01.2024 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir. …” ifadelerine yer verilerek Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen ilgili belgelerin istenildiği görülmüştür.

Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (ı) bendinde teklif edilen kitlerin ve cihazların ÜTS kayıtlı olduğuna dair sistemden alınan çıktıların veya teklif edilen kitlerin ve cihazların ürün barkod numaralarını gösterir yetkili kişilerce imzalı kaşeli belgenin asıl evraklarla birlikte idareye sunulmasının talep edildiği, ek olarak isteklilerin de ÜTS’ye kayıtlı olduklarına dair firma/bayi/ana bayi/tedarikçi koduna sahip olduğunu gösterir belgelerden birinin asıl evraklarla birlikte idareye sunulmasının istenildiği, bahsi geçen ÜTS kayıt belgelerinin Yeterlik Bilgileri Tablosunda her bir kit ve cihaz için ayrı ayrı ürün barkod numaralarına da yer verilerek beyan edilmesi gerektiğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, bu belgelerin beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması aşamasında istekliler tarafından idareye sunulması gerektiğinin anlaşıldığı,

Başvuru sahibi istekli tarafından ise Yeterlik Bilgileri Tablosunda İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesine yönelik olarak firmalarının ÜTS kaydı, ihalenin teklif verilen kısımları için ayrı ayrı olmak üzere bayii ÜTS kayıtları, teklif edilen kitlerin ve cihazların ÜTS’ye kayıtlı olduklarına ilişkin barkod listesi ve ÜTS internet çıktıları şeklinde beyanların yapıldığı, anılan istekli tarafından yapılan beyanların bu haliyle ihale dokümanına uygun olduğu, idare tarafından beyanları uygun bulunmayan başvuru sahibi istekliden 29.12.2023 tarihli yazı ile beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin istenildiği ve istekli tarafından buna yönelik olarak belgelerin idareye sunulduğu,

bu itibarla Yeterlik Bilgileri Tablosunda ÜTS barkod listesi ve internet çıktıları beyanı bulunan başvuru sahibi isteklinin teklifinin idarece beyan edilen bilgileri tevsik etmek amacıyla sunduğu belgeler üzerinden yeterlik değerlendirmesi yapılmak suretiyle teklifinin uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

7 Gündem Satınalma Dergisi Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda üts Kayıtlarının Eksik BeyanıMehmet ATASEVER

S.B. Strateji Geliştirme E. Bşk.

KİK E.  Üyesi

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

  • Çin'den Ürün Tedariki
  • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
  • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
  • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 

 


 

 

 

This will close in 20 seconds