İşyerlerinde Acil Durumlara İlişkin Yeni Düzenlemeler

ÜRÜN ve FİRMA ARAŞTIRMA

Av. Çağla Yazdıç Göncü
Av. Çağla Yazdıç Göncühttp://www.toyalaw.com
2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Türkiye'nin önde gelen hukuk bürolarında ve çok uluslu bir şirkette avukatlık yaptıktan sonra 2020 yılında ortağı Av. Elsen Ece Tokat ile Toya Avukatlık Bürosu’nu kurdu. Uzmanlık alanları şirketler hukuku, birleşme ve devralmalar ve uyuşmazlık çözümünde yoğunlaşmakta, bu alanların yanı sıra kurumsal yönetim ve sözleşmeler konusunda da danışmanlık hizmeti vermektedir. İstanbul Barosu'na kayıtlıdır ve iyi derece İngilizce bilmektedir.

Av. Çağla Yazdıç Göncü
cagla@toyalaw.com

Av. Elsen Ece Tokat
ece@toyalaw.com

01 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete’de “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı.

Tüm işyerlerini ilgilendiren Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikler ile “acil durum” kapsamı genişletilerek zehirlenme, salgın hastalık, radyoaktif sızıntı ve sabotaj eklendi. Değişikliğe göre yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, zehirlenme, salgın hastalık, radyoaktif sızıntı, sabotaj ve doğal afet gibi olaylar işyerini dışarıdan etkileyebilecek nitelikteyse acil durum olarak değerlendirilecek.

İşverenler, varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları, müşteri ve ziyaretçiler ile işyerinde toplantı, seminer, konferans ve eğitim gibi toplu halde gerçekleştirilen faaliyetler için bulunan katılımcılar ve diğer kişilerin acil durumlar, tahliye planı, kaçış yolları, toplanma yerleri ve acil durum ekipleri hakkında bilgilendirilmesini sağlamakla yükümlü olacaktır.

İşverenler, acil durumlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanımların ve müdahale ekipmanlarının işyerinde belirlenmiş acil durumlara ve acil durum ekiplerinin görevlerine uygun olmasını sağlayacaklardır.

İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar, yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ile aşağıdaki ve benzeri hususlar dikkate alınarak belirlenecektir: (i) Yangın ve patlama ihtimali. (ii) Tehlikeli kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerden kaynaklanan yayılım, zehirlenme ve salgın hastalık ihtimali. (iii) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali. (iv) Sabotaj ihtimali.”

Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri, yakındaki işyerleri ve çevreden gelebilecek olumsuz etkiler de dikkate alınarak belirlenecektir.

İşverenler işyerlerinde (i) söndürme ekibi (ii) kurtarma ekibi (iii) koruma ekibi (iv) ilk yardım ekibini oluşturacaktır.

Destek elemanları belirlenirken vardiya düzenin dikkate alınması, görevlendirilen destek elemanlarının bilgilerinin işyerinde yüksek ve görünür bir şekilde asılması ve görevlendirilen elemanların işten ayrılması halinde, yer değişikliği gibi durumlarda yerine yeniden görevlendirme yapılması gereklidir.

Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat formu hazırlanması gereklidir. ve tatbikatın, Maden işyerlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri saklı kalmak üzere, en geç yılda bir yapılacağı belirtilmiştir.

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi kapsamında eğitimleri verebilecek bazı kurumlar önerildi.

Mevcut acil durum ekipleri 6 (altı) ay boyunca görevlerini sürdürebilecektir.

Değişiklikler ışığında, işverenler, öncelikli olarak acil durum ile ilgili dokümanlarını değişikliklere göre revize etmeli, öngörülen yeni acil durum ekipleri kapsamında çalışan görevlendirmesi yapmalı ve buna ilişkin eğitimleri vermelidir.

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Alım Talebi : Giyinme Çadırı

Bir firmamız için, deprem bölgesine gönderilmek üzere, Giyinme Çadırı alımı yapılacaktır. Özelikle imalatçı - üretici firmalar aranmaktadır. Detaylar için...

İşe Devamsızlık Tutanakları Hangi Hallerde Geçersiz Sayılabilir ?

İşçinin işverenden izin almaksızın ve haklı bir nedeni olmaksızın 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen süreler kadar işe devam etmemesi...

Lojistik Sektörünün Köklü Kurumu CILT Türkiye’de Faaliyete Geçti

Lojistik sektörüne yön veren 104 yıllık sivil toplum örgütü The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) Türkiye Şubesi’ni...

Deprem ve İhracatımız

Deprem ve Selin Götürdükleri Hiç istemesek de dünyanın neresinde olursa olsun deprem gibi bir felaketin götürdükleri, verdiği yıkıcı zararlar ekonomilere...

Serbest Bölgelerden Yapılan İthalatlarda İlave Gümrük Vergisi Muafiyeti Sorunu

Giriş Serbest Bölgeler; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek...

Enerji Verimliliği ve Negawatt Kavramı

Negawatt kavramı literatürde enerji verimliliği uygulamaları sayesinde tasarruf edilen elektrik gücünün watt cinsinden birimi olarak kullanılmaktadır. Tahmin edildiği üzere...

Turizm ve Gastronomi Üzerine: Biz Aşçılar

"Baş Aktörler" İlk çağlardan beri Aşçılık ve Aşçılar sevilmiş ve her zaman takdir görmüştür. Ateşin bulunması ile başlayan aşçılık otçul...

Fabrikalarda Hayal Gücü

Hayal gücü her meslekte gereklidir ama fabrika çalışanlarında daha çok ihtiyaç vardır bence. Neden mi? Fabrika üretim ve imalat yeridir.  Yani...

Yuvam Dünya Türkiye İklim Krizi Algısı Araştırması 2023 Sonuçları Açıklandı

Yuvam Dünya Derneği Türkiye’de İklim Krizi Algı Araştırması’nın 2023 yılı sonuçları açıklandı. Konda Araştırma ve Danışmanlık işbirliğiyle, Birleşik Ödeme...

Benzer İşe Uygun İş Deneyim Belgesi Kullanımı ?

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; Erzincan İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 12.12.2022 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen...
  • Hammadde / Ürün Tedarik ve Satış Hizmetleri
  • Akreditif ve Dış Ticaret Danışmanlığı
  • Ülke / Sektör Analizi ve Araştırma Raporu

Ticari Hizmetlerimizden Faydalanın

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 10 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın