Sosyal Medya; Gelişmeleri Kaçırma Korkusu ve İş Yaşamı

ÜRÜN ve FİRMA ARAŞTIRMA

Dr. Esma Gültüvin Gür Omay
Dr. Esma Gültüvin Gür Omay
Kadıköy Anadolu Lisesinden mezun olmuş, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde, yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Mütercim- Tercümanlık Anabilim Dalında, Doktora eğitimini ise İstanbul Üniversitesinde İletişim alanında tamamlamıştır. Tedarik Zinciri Yönetimi tezli ve tezsiz yüksek lisans programında “Dış Ticarette İngilizce İletişim Teknikleri ve Uygulamaları” lisans düzeyinde “İş Yaşamı İngilizcesi”, “Müşteri İlişkileri Yönetimi”, “Pazarlama” alanlarında dersler veren Gür Omay’ın Pazarlama, “Sağlık Turizmi, Sağlık İletişimi”, “Dijital Platformlar”, “Dijital Emek”, “Tüketim Toplumu” ve “Çalışma Yaşamında Kuşaklar” konularını ele alan uluslararası ve ulusal düzeyde yayınlanmış kitap bölümleri, makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır.

İnsanlar, sosyal medyayı kullandıklarında günlük yaşamlarındaki gibi iletişim kurduklarını düşünür. Sosyal medya kullanıcıları, boş vakitlerini değerlendirdiklerini ve eğlenip dinlenip, iletişim kurduklarını düşünürken vakitlerinin çoğunu sosyal medyada harcamakta böylelikle sosyal medya kullanımı yeni bir yorgunluk kaynağı haline gelmektedir. Sosyal medyada harcanan zaman neticesinde sosyal medyanın kendisi bir meşguliyet haline gelmekte, sosyal medya kullanıcılarının tüm zamanlarını kaplar hale gelmektedir. Sosyal medyanın derinden etkilediği alanlardan biri iş hayatıdır demek yanlış bir önerme olmayacaktır. Bireylerin hayatlarının tüm alanlarını kaplamaya başlayan sosyal medya bağımlılıklar yaratarak iş yaşamının sorunlarına yenilerini eklemektedir.

Sosyal medyanın neden olduğu diğer bir sorun ise, “Gelişmeleri Kaçırma Korkusu” (Fear of Missing Out) (FOMO) olarak nitelendirilebilir. Kişi yeni olayları veya gelişmeleri kaçırmamak için sürekli olarak sosyal medya platformlarını veya mesajlarını kontrol etmektedir. Ona göre hayatın geçtiği yer sosyal medyadır ve bu bağlamda dürtüsel davranmakta, hayatı kaçırdığı endişesiyle işini sık sık bölmektedir. Dikkati dağınık, odaklanması zayıftır.  Öte yandan sosyal medyada yansıtılan hayatın güzel ve eğlenceli tarafları da kişiyi umutsuzluğa sürüklemekte, “herkes eğlenirken ben çalışıyorum” duygusu geliştirmesine neden olmaktadır.

“Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (FOMO)”nun yakından ilişkili olduğu  “phubbing” kavramı bu sorunu katmerlendirmektedir. “Phubbing” olarak nitelendirilen kavram, İngilizce “phone” ve “snubbing” (görmezden gelme) kelimelerinin bir bileşiminden oluşmakta ve kişinin  telefonuna dalıp diğer insanları  ve işleri görmezden gelmesi olarak nitelendirilmektedir. Phubbing ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (FOMO)  ile  sosyal medyanın bağımlılık üretici yapısı sayesinde  kişinin işini savsaklamasına kadar götüren bir etkisinin olduğu da ileri sürülmektedir. Örneğin Facebook kullanımına ilişkin yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda elde edilen bulgular, Facebook kullanımının bazı insanlarda yoksunluk belirtisi gösterecek kadar bağımlılık yapıcı bir etkisi olduğunu göstermektedir. Bu araştırmalarda elde edilen bulgulara göre Facebook bağımlılığı, kendini çekme ve olumsuz duygular yaşama, nüksetme, duygu durum değişiklikleri ile görevleri ve çevresiyle çatışma yaşama gibi davranışsal bağımlılık belirtileri ile uyumludur (Turel, 2015: 84).Kısacası sosyal medyanın yoğun bir biçimde kullanılmasının ve bağımlılık haline gelmesinin kişiler üzerinde tükenmişlik de dâhil olmak üzere çalışma yaşamına uzanan birçok olumsuz etkisinin bulunduğu, örneğin kişilerin işyerindeki verimliliğini ve iş güvencesini de olumsuz bir biçimde etkilediği de ileri sürülmektedir (Soror, Steelman ve Turel, 2022: 68).

Sosyal medya onca pırıltısına karşın vaad ettiği iletişim, etkileşim hızına rağmen uzun vadede bağımlılık yaratan yapısıyla kişilerin hayatını olumsuz yönde etkilemekte, bu durum iş hayatına da yansımaktadır. Kişiler “phubbing”e daldığı zaman dünyayı unutmakta, gelişmeleri kaçırmama korkusu onların hayatı kaçırmalarına neden olmakta, iş yaşamları yara almaktadır.

Dr. Esma Gültüvin GÜR OMAY

Kaynakça

Turel, O. (2015), “An Empirical Examination of the “Vicious Cycle” of Facebook Addiction”, Journal of Computer Information Systems, 55 (3), pp. 83-91

Soror, A., Steelman, Z. R. and Turel, O. (2022), “Exhaustion and dependency: A habituation–sensitization perspective on the duality of habit in social media use”, Information Technology & People, 35 (1), pp. 67-95.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Hakkını Vererek Çalışmak ve Karşılığını Almak

Değerli işçi, mühendis, mavi yakalı veya beyaz yakalı, çalışan arkadaşım, Hepimiz ekmeğimizin peşinde genç yaşlarımızdan başlayarak değişik sektörlerde çalışmaktayız. Amacımız,...

DFDS’ten İskenderun Limanı’na Ücretsiz Sefer

DFDS tarafından, Pendik Limanı’ndan İskenderun Limanı’na ağır makine ve insani yardım malzemesi içeren araçların ücretsiz taşıması yapılacaktır. Yolcu taşımacılığı...

UGM’de Dünya Gümrük Günü Semineri

26.01.2023 tarihinde Ünsped Gümrük Müşavirliği Genel Merkez Hizmet Binasında Dünya Gümrük Günü Semineri gerçekleşti. UGM Şirket Ortağı Sayın Yusuf...

Sürdürülebilir Filo Yönetimi

Filo yönetimi çeşitli araç gruplarının gerçek ya da tüzel kişilerin kullanımına sunulması hizmetidir. Günümüzde tamamen ayrı bir sektör haline...

Merkür Retrosunda Bir İ.K.

Ay Necati Beyciğim şu bizim İK’ya neler oluyor anlamadım. Ne bileyim Firdevs Hanım. Ben bir şey fark etmedim. ...

Kendi Hayatının Yöneticisi Olmak “Öz Yönetim”

“Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünüyor, kimse kendini değiştirmeyi düşünmüyor”. Leo Tolstoy Yaşam ve kariyer becerileri içerisinde yer alan Öz yönetim, günümüzün...

Sosyal İnovasyonlar

Son yıllarda insanlık tarihinin en önemli değişimlerinden biri; pandemiyi yaşadık. Pandemi beraberinde finansal sorunları getirdi. Öte yandan yaşadığımız iklim...

Kamu İhaleleri Açısından 2023 Yılı SGK ve Vergi Borcu Sınırları

Kamu İhaleleri Açısından 2023 Yılı SGK ve Vergi Borcu Sınırları belli olmuştur. Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu...

Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Ortaklığı

Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Ortaklığı, kısa adıyla SBEP, Ufuk Avrupa Programı kapsamında desteklenmiş olup temel gayesi, iklim nötr, sürdürülebilir, üretken ve...

Finansal Tabloların Analizi

Finansal Tabloların Analizi M. Vefa TOROSLU Finansal Tablo Kavramı Finansal tablolar, işletmelerin bir faaliyet döneminde yaptığı işlemlerin genel kabul görmüş muhasebe...
  • Hammadde / Ürün Tedarik ve Satış Hizmetleri
  • Akreditif ve Dış Ticaret Danışmanlığı
  • Ülke / Sektör Analizi ve Araştırma Raporu

Ticari Hizmetlerimizden Faydalanın

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 10 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın