Ücret Vergilemesinde Birden Fazla İşveren ve Yılı İçinde İşveren Değişikliği 

ÜRÜN ve FİRMA ARAŞTIRMA

Şaban Küçük
Şaban Küçükhttp://www.taxia.com.tr
Taxia YMM ve Taxademy platformunun kurucusu olan Şaban Küçük, yerli ve yabancı firmalara mali danışmanlık hizmeti sunan bir ekibin başındadır. Maliye Bakanlığında Maliye Başmüfettişliği ve Strateji Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, ABD Carnegie Mellon Üniversitesinde master yapmış, Gazi Üniversitesinde Uluslararası Vergi konusunda doktoraya devam etmektedir. Mali danışmanlık kapsamında kurumlara vergi, mali teşvikler, YMM hizmetleri, gerçek kişilere yönelik vergi danışmanlığı, ekibiyle beraber ise Arge ve Teknokent, dış ticaret, transfer fiyatlandırması, vergi inceleme danışmanlığı, ihtilaflı işler ve vergi dava süreçlerini yönetmektedir. ODTÜ ve Tobb Üniversitesi'nde vergi, kamu maliyesi ve ticaret dersleri vermiştir. 200'ye yakın çalışması hakemli ve normal dergilerde yayımlanmıştır. Tüsiad Vergi Çalışma Grubu, Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası ile Hollanda İşbirliği Derneğinin aktif üyesidir. Carnegie Mellon Üniversitesi Mezunlar Derneği ile Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetimi Derneklerinin (KİYED) Denetim Kurulu Başkanıdır. Maliye Müfettişleri Derneği, Mülkiyeliler Birliği ve Üst Düzey Yöneticiler Derneği (CEO Platformu) ve Uluslararası Finans Derneği (IFA) üyesidir.

Ücret Vergilemesinde Birden Fazla İşveren ve Yılı İçinde İşveren Değişikliği

Şaban Küçük – Yeminli Mali Müşavir

Satın alma yöneticileri çoğunlukla mal ve hizmet alımları ile uğraşırlar. Mali işler ve İK yöneticileri dahil tüm çalışanlar bazen yıl içinde iş değiştirebilir. Bazı hallerde de birden fazla işverenden ücret alınabilir.

Yıl içinde iş değiştiren çalışanlar ve birden fazla işverenden ücret alan hizmet erbabı Dikkat! Sizin için iyi yönetilmesi gereken bir süreç ve bir miktar da vergi avantajı var!

Maaşınızı Net mi Brüt mü alıyorsunuz? Ayrıca şirketlerin net/brüt maaş politikalarını gözden geçirmelerini gerektirecek önemde bir konu olabilir.

321 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile ücretlerin vergilenmesinde değişikliğe gidildi; özet olarak birden fazla işverenin tanımı, kamu kurumlarında birden fazla işverenin tespiti, yıl içinde işveren değişikliği yanında, aynı anda birden fazla işveren olması durumu da dikkate alınmış oldu.

Ülkemizde ücretlerde genel vergileme stopaj yoluyla yapılmaktadır. Bazı hallerde ise ayrıca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmektedir. Tebliğ ile yapılan düzenleme sadece stopaj yapan işverenleri değil, birden fazla işverenden dolayı yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olan özellikle üst gelir grubunda yer alan ücretli çalışanları da etkileyen bir konu.

Konunun Özü Nedir?

Tebliğ daha çok firmaların İK bölümleri ve yılı içinde işveren değiştiren çalışanları ilgilendirmektedir. Yapılan değişiklikle birden fazla işverenden ücret alıp iki ayrı münferit tarife uygulanan kimseler için önemli sonuçlar doğuracak bir uygulama getirilmiş oldu. Özellikle her iki işverenden de net ücret esasına göre gelir elde edenlerin dikkat etmesi gereken bir uygulama.

311 nolu Tebliğde çalışanın talebi ve işverenin de seçimlik hak tanınmaksızın uygulama yapması üzerine kurulu sistem aynı ayda iki ayrı işverenden ücret alınması durumunu da kapsamına almıştır. Bu durumda çalışanın talebi ve işverenin de kabulü şartı aranmaktadır. Bir takvim yılı içinde işveren değişikliğinde işverene bu hak seçimlik olarak tanınmış değildir.

Tebliğ ile Değişenler

Tebliğ ile 311 numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin 21 inci maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Hizmet erbabının talep etmesi ve işverenlerin de kabul etmesi kaydıyla, yıl içerisinde aynı anda birden fazla işverenden alınan ücret gelirleri de kümülatif matrah dikkate alınarak tevkifata tabi tutulabilir.”

Bu durumda yeni işveren kümülatif matrahı dikkate alarak tevkifat yapar. Hizmet erbabının talep etmesi ve işverenlerin de kabul etmesi kaydıyla, yıl içerisinde aynı anda birden fazla işverenden alınan ücret gelirleri de kümülatif matrah dikkate alınarak tevkifata tabi tutulabilecektir. Yıl içinde birden fazla işverenden elde ettiği ücret gelirleri kümülatif matrah dikkate alınarak vergilenen hizmet erbabının bu gelirlerini yıllık beyannameyle beyan etme yükümlülüğü bulunması durumunda, yıllık beyannamede bildirilen matrah üzerinden hesaplanan gelir vergisinden kümülatif matrah dikkate alınmak suretiyle tevkif suretiyle ödenen vergiler mahsup edilebilecektir.”

Kamuda Çalışanlar İçin Ne Değişti?

Tebliğle yapılan ikinci önemli değişiklik ise genel yönetim yerine genel bütçeli idarelerin tek işveren sayılması olmuştur. Buna göre genel bütçe kapsamında bulunan kamu idareleri tek işveren sayılarak bu kurumlardan elde edilen ücret gelirleri kümülatif matrah üzerinden tevkif suretiyle vergilendirilecek ve ayrıca yıllık beyanname verilmesine gerek olmayacaktır. Genel bütçe, Devlet tüzel kişiliğine dahil olan ve 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesidir. Yapılan değişiklikle tüm kamunun tek işveren sayılması uygulamasından vazgeçilmiş oldu.

Yalnızca kamu çalışanları değil aynı zamanda birden fazla işverenden ücret geliri elde eden özel sektör çalışanlarına da kolaylık sağlanmış olacaktır. Çalışanın talebi ve işverenin kabulü şartıyla hizmet erbabının talep etmesi ve işverenlerin de kabul etmesi kaydıyla özel sektör çalışanlarının ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde de kümülatif matrah dikkate alınarak tevkifat yapılacaktır.

Bu konuda merak ettiğiniz bir şey olursa bize her zaman ulaşabilirsiniz.

Şaban Küçük

Yeminli Mali Müşavir

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Akılcı Tahminler Rehberi

Hep bir sorgulamalar, hep bir tahminler, hep hep hep varsayımlar ve ihtimaller dünyasıdır iş hayatı. Devamlı bir şeyleri anlamak, fark...

Zaman Baskısı ve Yukarıdan Aşağıya Görsel Dikkat

Markaların, hedef kitlelerinin dikkatini çekebilmek için sıklıkla başvurduğu aşağıdan yukarı görsel dikkate ek olarak içsel, amaca odaklı gerçekleşen ve...

Nöropazarlama Uygulamalarının Sanayi Sektörüne Uyarlanması Nasıl Olur ?

Pazarlama Beyinde Başlar… Nöropazarlama, nörobilim ve pazarlama ana bilim dallarındaki yöntem ve uygulamaların disiplinler arası bir yaklaşımla pazarlama alanında kullanılmasını...

Aşırı Düşük Kapsamında Belgelerin Sunuluş Şekli ?

İtirazen Şikayet Konusu;  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 14.10.2022 tarihinde açık ihale...

Uluslararası İstanbul İplik Fuarı 19. Kez 16-18 Şubat’ta Gerçekleşecek

Tekstil sektörünün en önemli ham maddesi olan iplik endüstrisinde faaliyet gösteren üreticiler, 16-18 Şubat 2023 tarihlerinde 19. kez TÜYAP...

Alüminyum & Demir-Çelik, Endüstriyel Fırınlar & Isıl İşlem & Döküm Sektörlerinde Personel Sıkıntısı

Değerli Sanayicilerimiz ve Kıymetli İşverenlerimiz, Milyonlarca dolar yatırımlar yaptık, fabrikalar kurduk, tesisleştik, makinalar ve teçhizatlar aldık. Borç aldık, kredi çektik,...

İşveren, İşçiye Tahsis Ettiği Aracı, Mesai Saatleri Dışında Araç Takip Sistemi ile İzleyebilir mi ?

İşverenler, işyeri dışında yapılacak işlerini işçilerine tahsis ettikleri hizmet araçları vasıtası ile yürütmekte ve işçilerin kullandığı araçlara araç takip...

SATIŞ YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI – New Sales Mindset –

SATIŞ YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI - New Sales Mindset - Son Başvuru: 8 ŞUBAT 2023 Program Süresi: 60 Saat (5 Hafta sonu Online...

Makine Sektörü 2022 Yılını 25,3 Milyar Dolar İhracatla Tamamladı

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından açıklanan konsolide verilere göre, 2022 yılı sonunda Türkiye'nin serbest bölgeler dâhil toplam makine ihracatı...

Yatırım Teşvik Kapsamı İthalat İşlemlerinde ATR Dolaşım Belgesi ve Ek Mali Yükümlülük

Yazımızın konusu 2012/35 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar uyarınca, yatırım teşvik belgesi kapsamında, GTS ülkelerinden ek mali yükümlülüğe...
  • Hammadde / Ürün Tedarik ve Satış Hizmetleri
  • Akreditif ve Dış Ticaret Danışmanlığı
  • Ülke / Sektör Analizi ve Araştırma Raporu

Ticari Hizmetlerimizden Faydalanın

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 10 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın