Üretken Mutluluk: İş Akış Deneyimi

Satınalma Destek Hizmeti: ÜRÜN ve FİRMA ARAŞTIRMA

Dr. Mehmet KAPLAN
Dr. Mehmet KAPLAN
İşletme alanında lisans ve yüksek lisans; stratejik yönetim alanında doktora yapmıştır. Üniversite deneyiminin yanında kamu/özel sektörde çeşitli şekillerde aktif olarak yer almıştır. Halen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde görev yapmakta; Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı’nı sürdürmektedir. Aynı zamanda KOBİ niteliğinde olan birçok işletmenin “Anne Girişimcileri mentörüdür”. İşletme stratejileri, insan kaynakları ve girişimcilik konularında birçok kitap bölümü, makalesi ve bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca “Dinamik Yetenekler, Rekabet Avantajı ve Çevresel Türbülans” adlı ayakkabıcılık sektörünü ele alan bir kitabı vardır. Meraklı, aksiyon almayı seven, yeni fikirleri/uygulamaları sorgulayan öğrenme aşığı bir sosyal bilimcidir.

İş akış deneyimi bireyin yapmış olduğu eyleme yoğun bir biçimde odaklanması, o işle ilgili olarak dikkatini toplaması ve o anda gerçekleştirdiği eylemin dışındaki her şeyin önemini yitirerek kendini soyutlaması olarak ifade edilmektedir (1). İş akış deneyimi özel bir çaba olmaksızın kendiliğinden gelişmekte ve bireye öznel kontrol hissi vermektedir. Bu hisle birlikte birey dışarıya nasıl yansıdığına ilişkin endişeden arınmakta ve değerlendirilme korkusu azalmaktadır. İş akış deneyiminde zamanın olduğundan hızlı geçtiği hissi yaşanabilmektedir. Dolayısıyla akış, son derece keyifli bir deneyim olup, bireyi olumlu etkilemekte ve bireye yüksek performans sağlamaktadır (2).

İş akış deneyimi kavramında yaygın olarak kullanılan üç boyut bulunmaktadır. Bunlar; işe dalma, işten zevk alma ve içsel motivasyondur. Bu üç boyut iş akış deneyimi ile ilgili çalışmaların temel bileşenlerini oluşturmaktadır. İşe dalma, bireylerin işlerine tamamıyla daldığı toplam konsantrasyon durumu olarak tanımlanmaktadır. İş akış deneyimi durumunda olan bireyler için işletme içindeki zaman hızlı geçmekte ve etraflarındaki her şeyi unutmaktadırlar. İşinden ‘zevk alan’ ve kendini mutlu hisseden bireyler, iş hayatları hakkında pozitif yargılarda bulunmaktadır. Bu zevk veya mutluluk akış deneyiminin duygusal değerlendirilmesi ve bilişsel sonucudur. İçsel motivasyon ise işle ilgili belirli bir faaliyeti içsel keyif ve memnuniyetle yerine getirmektir (1).

İş akış deneyimi çalışanların iş alanında etkinliğini artırıcı olan ve bu etkinliğe katkıda bulunmayı amaçlayan bir yaklaşım olarak pozitif psikolojisinin getirilerinden biridir. Bu yaklaşım çalışanların iş yaşamında yaşadıkları sorunları engellemek ve sorunların üstesinde gelmesiyle beraber canlı ve konsantre çalışmalarını sağlamaya yöneliktir. İş akış deneyimi çalışanın mutluluğunu artırmakta ve motivasyonunu bir noktada toplamaktadır. Akış halinde olan çalışanlar (2);

  • Daha üretken beceriler ortaya koymakta ve geliştirmekte,
  • Daha mutlu olmakta ve iyimserlikleri artmakta,
  • İş hayatlarındaki akışın sağladığı mutluluk sosyal hayatlarına yansımakta,
  • İş hayatlarında daha fazla çalışmakta ve üretken bir şekilde mutlulukları artmaktadır.

Kaynak ve ayrıntılı okuma önerisi: Aşağıdaki eserl(er) konu ile ilgili kaynak ve bilgilendirmeyi artırmaya yöneliktir.

  • Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. Harper Collins Modern Classics. New York.
  • Nakamura, J. ve Csikszentmihalyi, M. (2005). The Concept of Flow. C.R. ve Lopez, S.J. (Der), Handbook of Positive Psychology. Snyder Oxford: Oxford University Press: 89-105, 2005.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı – Logistech

Logistech, Sektörün Tüm Bileşenlerini Fuarizmir’de Buluşturuyor İZFAŞ tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Logistech–Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı; sektördeki tüm...

Kötü Niyet Tazminatına Hak Kazanabilmek İçin, İşçinin Uğradığı Zararı İspatlaması Gerekir mi ?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre, “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın...

Amazon’un Türkiye’deki İlk Lojistik Üssü Açıldı

Amazon, Türkiye’ye olan bağlılığının bir göstergesi olan lojistik üssü ile bir yılda bini aşkın yeni istihdam yaratacak. Amazon, Türkiye’deki satış...

“Çok İyi Konuşmak ya da Çok İyi Bir Dinleyici Olmak” İşin Sırrı Nerede ?

Bu konu üzerinde yıllarca tartışıldı ve günümüz çağında iyi bir dinleyici olmanın tüm şifreleri açtığı konusunda tüm evren mutabık...

Dış Ticarette Bankaların Yaptıkları Hatalar – III -Kredi Teminatı-

İHRACATÇI KREDİ TEMİNATI İÇİN NE VEREBİLİR ? İhracatçıların hammadde alımları ve yapacakları ihracatın finansmanını oluşturmak üzere bankalardan kullanacakları nakdi finansman...

Ya Sürdürülebilirlik İçin Uğraşasım Gelmiyorsa ?

Entropi: Dünyaya Yeni Bir Bakış / Jeremy Rifkin, Ted Howard / 1980 kitabını referans alıyorum, kendi notlarım italik dizilidir. 1980 yılında geleceğe...

2. EL LOJİSTİK DEPO RAF SİSTEMİ E-Ticaret ve Arşiv Depolamaya Uygun

2. EL LOJİSTİK DEPO RAF SİSTEMİ E-TİCARET ve ARŞİV DEPOLAMAYA UYGUN MEZANİN RAF Raf tipi, alan, yükseklik, kat sayısı, tonaj, gerçek...

2. EL LOJİSTİK DEPO RAF SİSTEMİ

2. EL LOJİSTİK DEPO RAF SİSTEMİ E-TİCARET ve ARŞİV DEPOLAMAYA UYGUN MEZANİN RAF Sistem: Mezanin Raf Alan: 130 metrekare Yükseklik: 5 metre çift...

Nasıl Olurum ?

“Bugün dünden daha büyük nasıl olurum ?”… Bu farkındalık sorusunu daha önce hiç kendinize sordunuz mu? Bu soru şu anda sizin...

Zombi Şirketler

Bir İşletme, zamana ayak uydurmadan çevresinde olup biten değişimlere katılım sağlamadan ticari faaliyetlerine devam ediyorsa, Paydaşları () arasındaki menfaat...
  • Hammadde / Ürün Tedarik ve Satış Hizmetleri
  • Akreditif ve Dış Ticaret Danışmanlığı
  • Ülke / Sektör Analizi ve Araştırma Raporu

Ticari Hizmetlerimizden Faydalanın

Satınalma Dergisi'ne Dijital Üye Olun

Dijital Üyelik ile Satınalma Dergisi'nin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 10 YILLIK ARŞİVİ

Yayınlanmış Tüm Sayılara ve Yayınlanacak 12 Sayıya Dijital Olarak Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

KURUMSAL ÜYELİK AVANTAJLARI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın