For Life Sertifikası Nedir?

B2B Alım - Satım

Dilek Aşan
Dilek Aşanhttp://www.dilekasan.com/
1972 yılında Mersin’de dünyaya geldi. 1991 yılında İnönü Üniversitesi Tekstil Teknikerliği ön lisans, 1994 yılında Çukurova Üniversitesi İktisat lisans, 1999 yılında Mersin Üniversitesi Yönetim Bilimleri yüksek lisans bölümlerinden mezun oldu. İş hayatına Mersin’de APİTAŞ HOLDİNG’de “Kalite Yöneticisi” olarak başlamış bu sürede aldığı eğitimleri ivedilikle çalışmalarına uygulaması Kalite Kariyerinde iyi bir başlangıç olmuştur. 8 yıllık profesyonel çalışma yaşantısı içerisinde Fransa menşeili bir danışmanlık firmasından teklif almış ve burada çalıştığı süre boyunca önemli deneyimler elde etmiştir. Yöneticilik yaptığı Tekstil İşletmesinde Üretim takip yazılımına Yönetim Sistemi süreçlerinin entegre edilmesini sağlamış ve yöneticilik yaptığı bu firmanın “EFQM Mükemmellik Belgesi ve Ödülü” alması için gerekli olan çalışmaları bizzat yönetmiştir. Girişimci ruhu, aldığı eğitimler ve edindiği deneyimler ile 2007 yılında kurmuş olduğu Taksim Danışmanlık Hizmetleri markasıyla, iş birliği kurduğu yüzlerce firma ile sayısız başarılara imza atmış, bu firmaların gelişim süreçlerine ve on binlerce insanın hayatlarına dokunmuştur. Taksim Danışmanlık ile çalışmalarına CNR Holding gibi köklü bir markayla başlamıştır. Burada 7 yıl boyunca Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri, TSE belgelendirme ve marka denetimlerinin hazırlık çalışmalarını başarıyla yürütmesi, şu anda da Türkiye’nin en önemli markaları ile iş birliği sağlamasında gerekli temelleri atmasına sebep olmuştur. Hayat boyu öğrenme ve sürekli gelişim prensipleriyle halen iş birliği içerisinde olduğu firmalarına Kalite’nin dışında, Sosyal Uygunluk, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Denetimi, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik Raporlamaları ve Sürdürülebilirlik Ödül Programlarıyla ilgili danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlamaktadır. 2021 yılında yayınlanan “50 Soruda Kurumsal Sürdürülebilirlik ” adlı kitabı vardır ve basım aşamasındaki "Kurumsal Sürdürülebilirlik ile Kurumsallaş" kitabı ile iş dünyasına kazandırmaya devam etmektedir.

For Life Sertifikası Nedir?
Dilek AŞAN

Fair for Life, tarım, imalat ve ticarette adil ticaret yaklaşımı için geliştirilmiş bir sertifikasyon programıdır. 2006 yılında İsviçre Biyo-Vakfı tarafından IMO Grubu ile iş birliği içinde oluşturulmuştur. Daha sonra organik tarım paydaşlarından belirli bir talebi karşılamak için 2014 yılında Ecocert Grubu tarafından devralınmıştır. Fair for life ve for life olmak üzere iki farklı sertifikasyon programı mevcuttur.

Fair for Life (FFL) ve For Life (FL) , ortak bir zemini paylaşan ve birbirini tamamlayan iki standarttır. Ortak amaçları şu şekildedir:

 • İnsan haklarına ve adil çalışma koşullarına saygı duymak
 • Ekosistemlere ve biyoçeşitliliğin desteklenmesine, sürdürülebilir tarım uygulamalarına saygı göstermek
 • Yerel etkiye saygı duyulmasını ve iyileştirilmesini sağlamak

Her iki programın kendine özgü bir kimliği ve odağı vardır. Fair for life, adil ticaret ve sorumlu tedarik zincirleri için bir ürün sertifikasyon programıdır. Öte yandan For life, kurumsal sosyal sorumluluklarını göstermek isteyen şirketlere yönelik bir sertifika programıdır. FL ürün sertifikası bir seçenektir ve belirli koşullar altında verilebilmektedir. Bu programda, tedarik zinciri süreçlerinin tamamı kontrol altındadır; etiketleme ve bileşim kuralları daha katıdır.

For Life Sertifikası Hangi Sektörlere Verilmektedir?

FFL ve FL programları çeşitli sektörleri ve ürünleri kapsamaktadır. Bu nedenle, firmaların hammadde ve ürünleri çeşitlilik gösterse de sertifikasyon için uygun olabilir. Fair for Life standardı ürünlerin sertifikalandırılmasına izin verirken, For Life standardı esas olarak şirket sertifikasyonu için tasarlanmıştır. Her iki durumda da, başvuru sahipleri aşağıdakilerin üretimi, işlenmesi veya ticareti süreçlerinde dahil olmalıdır:

 • Doğal ürünler (tarım, yabani toplama, su ürünleri, hayvancılık, arıcılık vb.)
 • El sanatları

Yukarıda belirtilen sektörlerden (yağlar, şifalı bitkiler, baharatlar, meyve ve sebzeler, pamuk, bal vb.) gelen geniş bir ürün yelpazesi için ürün sertifikası mevcuttur. Aşağıdaki bitmiş ürün grupları sertifikalandırılabilir:

 • Gıda Ürünleri
 • Kozmetik ve güzellik ürünleri
 • Tekstil
 • Zanaat ürünleri
 • Deterjanlar ve ev parfümleri gibi doğal içeriklerden oluşan diğer ürünler

Bazı özel sektörler (endüstriyel tekstil, su ürünleri vb.) için bazı kısıtlamalar ve ek koşullar geçerli olabilmektedir. For life sertifikası almak isteyen firmalar, sertifikasyon programıyla ilgili detayları bir danışmanlık şirketinden destek alarak öğrenebilirler.

For Life Sertifikası Nasıl Alınır?

For life sertifikası almak için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

 • Başvuru: Başvuru formunda firmalardan şu konularda bilgi istenmektedir:
  • Temel organizasyon / firma bilgileri
  • Sertifikasyon geçmişi
  • Faaliyet türü, faaliyet dönemleri ve tedarik zincirindeki konum
  • Belgelendirilmek istenen ürünler
  • Operasyonel yönetim yapısı
 • Sözleşme imzalanması: Başvuru formuna istinaden sertifikasyon kuruluşu tarafından bir sözleşme hazırlanmaktadır. firma kar teklifi imzalayarak şunları taahhüt eder:
  • Fair for Life veya For Life programı gerekliliklerine uymak
  • Sertifikasyon kuruluşu tarafından planlanan yıllık denetimleri kabul etmek ve tüm sahalara, tesislere, verilere, süreçlere, prosedürlere ve personele erişim sağlamak
  • Kuruluşun gerekli gördüğü ek denetimleri ve diğer soruşturmaları kabul etmek
  • Gerektiğinde, sertifika için gerekli verileri sağlamak ve güncellemek
 • Denetim: Sertifikasyon kuruluşu, başvuru sahibi firmalardan öncelikle bazı dokümanlar talep etmektedir. Bu dokümanlar üzerinden yapılan değerlendirmeler uygunsa diğer aşamaya (yerinde denetim) geçilmektedir. Açılış toplantısıyla başlayan bu denetim, yönetimle birlikte belgeli inceleme aşamasıyla devam etmektedir. Yerinde ziyaretler ve görüşmelerden sonra kapanış toplantısıyla denetimler sonlandırılmaktadır.
 • Düzeltici önlemlerin planlanması: Firmalar, denetim tamamlandıktan sonra, kapanış toplantısı sırasında veya denetimden sonra ilk denetim raporu almaktadır. Uygunsuzluklara göre, kapanış toplantısında (veya denetimden sonraki 1 hafta içinde) uygunsuzlukları düzeltmek için tanımlanmış düzeltici faaliyetlerde bulunma taahhüdü verilmelidir. Ardından, belirli bir zaman dilimine göre, sertifikasyon gerekliliklerine karşılık gelen tüm uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetlerin uygulanmasının kanıtı sunulmalıdır. Uygunsuzlukların giderildiğini doğrulamak için gereken ek değerlendirme görevlerine bağlı olarak, gerekirse sertifikasyon kuruluşunun ek bir belge değerlendirmesi ve/veya ek bir yerinde denetim yapması gerekebilir.
 • Sertifikasyon: Sertifikasyon kuruluşu, dosyanın eksiksizliğini doğrulamakta ve bir sertifikasyon kararı yayınlamaktadır. Sertifikasyon kararı şu konulara dayanmaktadır: Önerilen düzeltici eylem planını içeren denetim raporu, uygulanan düzeltici eylemlerin kanıtı ve diğer ilgili belgeler. Tüm adımlar başarıyla tamamlandıktan sonra firmalar Fair for life veya for life sertifikası alabilmektedir.

For Life Sertifikası Neden Önemli?

For life sertifikası firmalara şu konulardan avantajlar ve fırsatlar sunmaktadır:

 • For life sertifikası programı, hem şirket hem de tedarikçi düzeyinde sosyal ve çevresel riskleri yönetmek için bir araç nitelindedir.
 • Firmalara, paydaşlarına olan bağlılığı vurgulama yeteneği sunmaktadır.
 • For life bağımsız bir üçüncü taraf sertifikasıdır.
 • Temel referans standartlarına (ISO 26000, ILO sözleşmeleri, IFOAM’ın sosyal kriterleri vb.) dayalı uluslararası kabul görmüş bir programdır.
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı ve kurumsal sosyal sorumluluk açısından genel performansı değerlendirme imkanı sunmaktadır.
 • Tedarik zincirinin her aktörü For life standardına göre ve koşullar altında kontrol edilmişse, For life taahhüdü ürünlerde logo kullanımı ile vurgulanabilmektedir.

For life firmaların piyasada farklılaşması için çok önemli bir fırsattır. Şirketler bu sertifika ile piyadaki rekabet gücünü ve pazardaki imajını önemli ölçüde artırabilmektedir.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

ihracatçıların Liste Başı Sorunu: Vize

İhracatçılar, yakın zamana kadar finansman bulamama, döviz kurlarının enflasyon rakamlarının gerisinde kalması ve enerji fiyatlarındaki yükseklik gibi sorunlarla mücadele...

İhracatın Finansmanına Türk Exımbank’ın Katkısı – Bölüm 1

İhracatın Finansmanı Neden Önemlidir ? Ülkemiz için ihracat kadar ihracatın finansmanı da önemlidir. İhracat yapabilmek adına uygun finansmanın ihracatçılara sunulması...

Ekonomik Krizler Sürdürülebilirlik Yaklaşımlarıyla Nasıl Aşılabilir?

Ekonomik Krizler Sürdürülebilirlik Yaklaşımlarıyla Nasıl Aşılabilir? Dilek AŞAN  Durgunluk, işsizlik ve finansal istikrarsızlık ile karakterize edilen ekonomik krizler, dünya çapında çok...

Abilene Paradoksu: Uzlaşmamaya Uzlaşmak

Bir yönetim uzmanı olan Dr. Harvey tarafından 1974 senesinde kaleme alınan bir hikâye, dört kişinin isteksiz bir şekilde bulundukları...

Alım Talebi: Bebe Bisküvisi

Bir firmamız tarafından, Filistin'e satılmak üzere bebe bisküvisi üreticisi firma arayışı mevcuttur. Yıllık alım adetleri yüksektir. İlgilenenlerin aşağıda belirtilen...

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Gümrük Vergisi Muafiyeti ve KDV İstisnası

Giriş Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji...

Kimya Sektörünün Beş Aylık İhracatı 12 Milyar Doları Aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı mayıs ayında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 14 artışla 21,7...

Sorgulanabilir Belgelerin Yeterlilik Bilgiler Tablosunda Beyanı ?

İtirazen Şikayet Konusu; İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İhale üzerinde bırakılan isteklinin kendi adına düzenlenmiş kayıt tescil belgesi sunmadığı iddialarına...

Hava Kargo Talebindeki Düşüş Nisan Ayında Yavaşladı

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Nisan 2023 küresel hava kargo piyasalarına ilişkin verileri yayınladı ve bir önceki yılın talep...

OSB’lerde Kira ve Arsalar El Yakıyor

Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) yüzde 100’e yakın artan kira ve arsa fiyatları yatırım yapmak isteyen sanayicinin önünü kesiyor. Artan maliyetler...
 • Çin'den Ürün Tedariki
 • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
 • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
 • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın