Ana Sayfa GÜNCEL 7 Gün 7 Gündem

7 Gün 7 Gündem

İşveren, İşçiye İş İçin Verdiği Telefondaki Mesajları Denetleyebilir mi ?

Anayasamıza göre, “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz (m.20/1). Herkes, kendisiyle ilgili...

İhracat Vesaikinin Tek Bir Kurye İle Yurt Dışına Gönderilmesinin Sakıncaları

İhracat Vesaiki Neden Önemlidir ? Bir dış ticaret işleminde ihracatçının hazırladığı ihracat vesaiki arasında, ihraç edilen malların tapusu, mülkiyetini temsil eden son derece önemli bir...

Hariçte İşleme ve Standart Değişim Sistemi

Hariçte İşleme Hariçte işleme rejimi; serbest dolaşımda bulunan eşyanın yurtdışında işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesi’nden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda...

Değişme, Geliş

Gelişim, canlılar ve canlılardan oluşan yapılar için büyüme veya belirli bir konuda ilerleme sağlamak için gerçekleştirilmiş/yaşanmış değişimlerin bir sonucudur. Değişim ise, birim zaman içinde gerçekleşmiş...

Turizm Ve Gastronomi Üzerine: Aşçılar Nereye Koşuyor ?

‘’Hayat Koşusu’’ İnsanın geninde var koşmak. Bebeklikten başlar bir an önce yürümek için zorlarız bedenimizi, yürümeye başlar sonrasında koşmak için zorlarız. Bu koşu sonrasında hayatımızın...

Özel Sektör Hizmet İş Deneyim Belgesinin Kabulü

Anahtar Kelimeler; İş Deneyim Belgesi, Hizmet İşleri, Özel Sektör İş Deneyim Belgesi, Yeterlilik Belgeleri, Teklif Değerlendirme, Mesleki ve Teknik Yeterlilik Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti;...

Ücret Vergilemesinde Birden Fazla İşveren ve Yılı İçinde İşveren Değişikliği 

Ücret Vergilemesinde Birden Fazla İşveren ve Yılı İçinde İşveren Değişikliği Şaban Küçük - Yeminli Mali Müşavir Satın alma yöneticileri çoğunlukla mal ve hizmet alımları ile uğraşırlar. Mali...

Performansa Dayalı Fesihlerde Hangi Kriterler Dikkate Alınmalıdır ?

Lütfi İNCİROĞLU Performans, herhangi bir görevin gereği olarak önceden belirlenen standartlara uygun davranışların gösterilmesi ve beklenen amaçlara yaklaşma derecesi olarak, performans değerlendirme ise çalışanın performansının...

Döviz Kuru Bayıldı, Peki İhracat, İthalat ve Enflasyon Ne Oldu ?  

İhracat ve İthalatta Nerelerdeyiz ?    İhracatta rekor kırdığımız doğrudur. İthalatın rekorlarını anlatmak için ne dememi istersiniz?  2022 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına...